Cancerfonden: Sex av tio svenskar är positiva till skatt på läsk

Plastic bottles of assorted carbonated soft drinks

Övervikt och fetma är riskfaktor för minst 13 cancersjukdomar, däribland några av våra vanligaste som exempelvis bröstcancer, tarmcancer, bukspottkörtelcancer och levercancer.

Varje år insjuknar över 90 000 personer i Sverige av olika sjukdomar kopplade till dåliga matvanor och brist på motion, däribland alltså flera av de vanligaste formerna av cancer.

Socker är inte en direkt riskfaktor för cancer. Däremot har sockret indirekt stor påverkan på cancerrisken genom att vara en orsak till en ohälsosam vikt. Under de senate tio åren har övervikt och fetma ökat i hela befolkningen, men framför allt bland barn och unga.

Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare Cancerfonden:

Rökning är fortfarande den enskilt viktigaste orsaken till cancer som går att påverka men i takt med att rökningen minskar ser fetma ut att ta över den rollen.

Nu har Demoskop, på uppdrag av Cancerfonden, utfört en opinionsundersökning. Nio av tio tillfrågade är positivt inställda till sänkt moms på frukt och grönt, och nästan lika många vill se begränsningar av reklam riktad till barn och när det gäller att sälja onyttigheter i skolans kafeteria. Sex av tio är positiva till en läskskatt.

Cancerfonden: Sex av tio vill ha skatt på sockersötad dryck

SvD: ”Varför ska Fanta i Sverige innehålla mer socker?”

Kunskapen om kopplingen mellan rökning och cancer är stor, men kännedomen är mindre när det gäller sambandet mellan kost och cancer. För mer om vad vi vet om kost och cancer, ta en titt på vår guide Kost och cancer: vad vet vi?

Tidigare

Är fetma en riskfaktor för hudcancer?

Kost och cancer: vad vet vi?

Sockerskatt minskade läskdrickandet i Philadelphia


Vill du ha en gratis provmånad?

Fantastiska recept, veckomenyer, videokurser, hälsoguider och goda råd om viktminskning.