Största minskningen av svenskt köttätande på nästan 30 år

grilled flat iron steak shot in flat lay style

Enligt Jordbruksverket minskade det svenska köttätandet med i snitt 2,2 kilo under förra året. Det är den största nedgången sedan 1990. Svensk köttproduktion ökar samtidigt som importen minskar, vilket innebär att allt fler väljer svenskt kött. Utveckling under 2018 ser ut att gå åt samma håll.

– Trender, klimathänsyn, hälsofokus och djuretik är faktorer som brukar lyftas fram i analyser av konsumtionsutvecklingen idag. En ökad andel vegetarisk mat hos vissa konsumentgrupper får fortsatt genomslag på köttkonsumtionen.

Allt fler konsumenter kopplar också ihop svenska mervärden med olika hållbarhetsaspekter vilket ger en ökad andel svenskt kött och matfågel på tallriken. Att både produktionen och exporten av kött ökar är i linje med målen i den svenska livsmedelsstrategin, säger Åsa Lannhard Öberg, jordbrukspolitisk utredare.

Jordbruksverket: Fortsatt mindre kött och matfågel på tallriken, men mer svenskt

Expressen: Största minskningen av svenskt köttätande – på nästan 30 år

Att vi i allt större utsträckning väljer kött producerat i Sverige är riktigt goda nyheter. Om det är en bra eller dålig nyhet att vi äter en mindre mängd kött återstår att se. Minskat köttätande är i sig ingen dålig sak, men den oerhört viktiga och självklara frågan ”vad äter man istället?” får man inte svar på i Jordbruksverkets rapport.

Kött är näringstät mat med högt innehåll av protein. Det finns ingen garanti för att köttet ersätts med den mat som framhålls som hälsosam, som grönsaker och baljväxter. Om man istället äter mer processad mat, snabba kolhydrater och fröoljor är det tveksamt om det verkligen är en fördel för hälsa och miljö.

Hur ser din köttkonsumtion ut? Har du dragit ner på kött och vad äter du i så fall istället? Kommentera gärna nedan.

Tidigare

Därför är skatt på rött kött en dålig idé

”Hej, veganer – utan djuren kommer även ni att svälta”

Riktig mat

Äldre inlägg