Startskott för uppdatering av nordiska näringsrekommendationer

Hand drawn food pyramid on colorful dish plate

Snart sätter ett hundratal forskare igång med att uppdatera de nordiska näringsrekommendationerna. Aktuell forskning ska gås igenom och vägas ihop med befintlig kunskap. Ett mycket stort arbete, alltså.

Ett första steg är att identifiera vilka näringsämnen som ska studeras särskilt noga. Fram till 31 oktober 2019 går det att föreslå vilka ämnen som ska utvärderas i detalj. Alla kan lämna in förslag, men det krävs en motivering som baseras på relevans och vilka vetenskapliga data som finns.

Livsmedelsverket: Startskott för uppdatering av nordiska näringsrekommendationer

Diet Doctors forum: Nya näringsrekommendationer på gång från Livsmedelsverket

Vi är mitt i en pågående epidemi av fetma och typ 2-diabetes och det är välkommet om Livsmedelsverket bygger sina rekommendationer på mer gedigen vetenskap än i dagsläget. Vi följer med spänning…

Tidigare

Replik på debattartikel i DN om granskning av hälsoböcker

Faktakoll av ny studie: vilken koll har Livsmedelsverket på sockret och sötsakerna?

Kostråd

Äldre inlägg