Högt kolesterol och typ 2-diabetes

Välkommen till Professorn svarar! I denna frågespalt är det våra medlemmar som ställer frågorna och Fredrik Nyström, professor i internmedicin och endokrinologi, som författar svaren. Hans svar är baserade på forskning och mångårig klinisk erfarenhet. Idag undrar en medlem hur hen ska tänka med kolesterolnivåerna och sin diabetesdiagnos – krävs medicinering?

Professorn svarar 120

Fråga:

Jag har en fråga om kolesterol och diabetes. Jag har typ 2-diabetes (sedan 10 månader tillbaka) som behandlas med Metformin. Med hjälp av Metformin och liberal LCHF-kost har jag lyckats gå från långtidssocker HbA1c på 52 till 41. Jag har också lyckats gå ner 7 kilo i vikt. Det som däremot försämrats är blodfettvärdena.

Mina värden: Totalkolesterol: 6,2, HDL: 1,3, LDL: 4,3, Triglycerider: 1,3

Jag fick besked att ”hos diabetiker vid totalkolesterol > 4,5 mmol/l samt LDL > 2,5 mmol/l är
behandling som regel indicerad”. Jag undrar hur du ser på ovan värden? Är det farligt höga/låga värden med tanke på att jag har typ 2-diabetes? Är medicinering det som rekommenderas? Om jag ska gå med på medicinering,
vad ska jag tänka på? jag hade helst sluppit mediciner… Vad är viktigast att tänka på för att sänka LDL och höja HDL?

Jag har i flera år varit övertygad om att lågkolhydratkost med ”riktig” mat är det rätta och har inte varit rädd för att t ex steka i smör och ha grädde eller crème fraiche i såser. Borde jag tänka
annorlunda i och med min diabetesdiagnos? Jag har läst flera artiklar om att man inte behöver oroa sig över kolesterolvärdena om man mår bra och är frisk, men om man har diabetes och LDL kryper uppåt, bör man då ta till åtgärder?

Professorn svarar:

Vid diabetes så har man i randomiserade studier visat att det lönar sig rent statistiskt att ge statiner till alla, även om man har helt normalt kolesterol. Så man får nog se det historiskt, att det är därifrån som man har startat rekommendationen att man har ett målvärde att hamna under 2,5 mmol/l i LDL-kolesterol (som är ett högst normalt/bra värde).

Men egentligen har man inte gjort studier där man testat vilket målvärde man skall ha för LDL-kolesterol. Så det är lite rörigt egentligen vad som exakt är bakgrunden till just den rekommendation som du fått avseende kolesterolvärdet. Detta tolkas dessutom ofta ganska olika i de 21 regioner som finns i Sverige, som ju egentligen bestämmer själva om just sin sjukvårdspolitik.

Dina värden är egentligen helt normala och jag håller med om att din kost med betoning på
LCHF mycket väl kan göra att dina kolesterolvärden inte alls på samma sätt speglar en förhöjd
risk, som den man skulle ha om man ätit klassisk fettsnål kost, som ju har varit den man har
rekommenderat, ihop med utprovning av statiner. Fettsnål kost brukar ju t ex sänka det nyttiga
HDL-kolesterolet.

Vad som är viktigast för att sänka LDL och höja HDL kan jag inte på rak arm svara på. LDL- och HDL-kolesterol påverkas av olika saker. En del får högt LDL för att de äter stora mängder kolesterol, t ex om de äter många ägg per dag. Säg mer än 4 ägg eller så. Men det är individuellt.

HDL stiger om man äter LCHF jämfört med fettsnål kost men det ökar också av måttligt intag av alkohol (1-2 glas/dag till maten). HDL stiger också om man kan öka sin känslighet för insulin, dvs genom att exempelvis gå dagliga promenader och det ökar också om man kan minska sitt bukomfång. Detta har jag varit med och visat att LCHF gör mer effektivt än fettsnål kost hos just patienter med typ 2-diabetes.

Fredrik Nyström, professor i internmedicin och endokrinologi, medarbetare på Diet Doctor


Funderar du också över något som rör kroppen, sjukdomar, kostvanor eller hälsa i största allmänhet? Om du har en fråga du vill ställa till professor Nyström, bli medlem idag så har du möjlighet att skicka in den till professornsvarar@dietdoctor.com – förhoppningsvis svarar professorn på just din fråga! Du behöver vara medlem för att kunna skicka in din fråga, men tyvärr kan vi inte garantera svar till alla.


Senaste inläggen

BLI MEDLEM