Professor Frostegård om kostdebatten

Axess

Senaste numret av tidskriften Axess innehåller en mycket bra debattartikel av Johan Frostegård, professor i medicin och överläkare. Livsmedelsverket och de fettsnåla kostråden får hård kritik.

Axess nr 2 2009, sid 27:

Flest bekräftade koststudier vinner? av Johan Frostegård

Johan Frostegård har gett mig tillåtelse att publicera hans debattartikel här, i en något längre version än den som Axess publicerade:

Flest bekräftade koststudier vinner

Johan FrostegardMänniskan är vad hon äter, sade den gamle radikale filosofen Feuerbach, och Brecht framhöll att ätandet kommer före moralen och visst har maten en särställning jämfört med snart sagt alla andra varor. Inget verkar sälja lösnummer som bantning, recept, mat i allmänhet – inte ens sex har samma marknadsvärde numera – och nu senast den stora kostdebatten! På den ena sidan finner man livsmedelsverkets kostråd i form av tallriksmodellen, nyckelhålsmärkning och minskad fettkonsumtion; dessa har även förespråkats av dietister och medicinska experter i flera decennier. På den andra sidan står nytänkare och kritiker, ofta aktiva i bloggosfären, som på ett eller annat sätt vill gå tillbaka till en för mänskligheten mera ursprunglig kost och vill skrota de etablerade kostråden.

Debatten har hårdnat på ett sätt som är ovanligt i medicinska frågor och positionerna verkar vara helt låsta. Förr i världen var råd om kost och diet en självklar del av läkarens ansvar – hos Hippokrates kallas det till och med dietetik – och i gamla läkarböcker ges handfasta instruktioner om vad åldersdiabetiker bör äta: väldigt lite kolhydrater – i synnerhet mjölmat bör undvikas – och i stället mycket fett, även animaliskt sådant och protein. Numera har läkarna blivit pillerfixerade och har lämnat ifrån sig kostfrågan till dietisterna och behandlar grav övervikt med magsäcksoperation i stället för att pröva de nygamla rönen, även barn är aktuella för sådan behandling. Vem kom för övrigt först på den egendomliga tanken att barn ska dricka lättmjölk?

Den gamla kunskapen föll mer eller mindre i glömska sedan Ancel Keys, en amerikansk forskare med en frapperande marknadsföringstalang, lyckades lansera idén att fett och framför allt mättat fett orsakar åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom – numera anses studierna vara svaga, om inte dubiösa, bland annat utelämnade Keys ett flertal länder i sina studier där verkligheten inte stämde med kartan.

Vetenskapen, inte minst den medicinska, glömmer gärna gamla fynd och kunskaper. Åderförkalkning anses numera vara en inflammatorisk sjukdom, en insikt som vuxit fram de senaste decennierna, men detta visades redan av Virchow på 1850-talet och måhända ännu tidigare av Rokitansky, en österrikisk medicinare. Att allvarlig övervikt enklast och bäst behandlas genom att man återgår till en för människan mera ursprunglig kost, som kroppen och i sista hand generna hunnit anpassas till visades av Banting vid ungefär samma tid.

Banting var en engelsk begravningsentreprenör, som försökt allehanda kurer mot sin grava och eskalerande fetma och av allt att döma diabetes, tills han slutade äta mjölmat och kolhydrater, då normaliserades vikten och diabetessymtomen försvann. Banting har förstås gett namn åt verbet, och publicerade sin bok Letter on Corpulence Addressed to the Public som han gav ut 1863. Banting blev kritiserad för att ha klampat in på områden som han inte begrep.

I Sverige har läkare som Andreas Eenfeldt och Annika Dahlquist gått i bräschen för en återgång till de traditionella kostråden, främst riktade till diabetiker och överviktiga. Jag tycker de har gjort en viktig insats, och att de trampar på ömma tår visas av att både från dietisthåll och från väl etablerade läkare och forskare, har man krävt att Socialstyrelsen ska stoppa Annika Dahlquist – i praktiken hade detta inneburit att hennes legitimationen dragits in om hon fortsatt. Som tur är har Socialstyrelsen agerat förnuftigt i frågan och godkänt dessa kostråd.

Det finns en filosofisk aspekt av konflikterna som uppmärksammas alldeles för litet: hur kommer man egentligen fram till en ”sanning” inom vetenskapen i allmänhet och medicinen i synnerhet, när och hur kan etablerade ”sanningar” ifrågasättas, rentav falsifieras?

Frågan illustreras på ett överraskande sätt av Livsmedelsverket, som efter allt starkare krav på att förklara vilken vetenskap det är som visar att tallriksmodellen, fettsnål kost och nyckelhålsmärkning är mest hälsobringande och ska rekommenderas åt befolkningen. Problemet är nämligen att flera stora nya studier inte visar på några farliga samband mellan fett i kosten och ökad risk för sjukdomar som hjärtkärlsjukdom. Livsmedelsverket har hittat 8 sådana studier, och mot detta ställer man 72 studier, som visar på motsatsen. De senare är i många fall små studier, och jag menar att många av dessa kan ifrågasättas, och åtskilliga är översiktsartiklar baserade på andras studier. Många artiklar som talar emot verket är inte med. Men detta är inte poängen, utan snarare den slutsats som finns inbyggd i resonemanget: den som har flest studier på sin sida vinner! Vetenskap blir ett slags omröstningsförfarande, och för att kunna ifrågasätta etablissemangets kostråd – som dessutom har mycket lättare att attrahera forskningsresurser – räcker det inte att visa att de är fel, man måste visa detta väldigt många gånger. Vilket i praktiken är ogörligt och man har fått en oxymoron: ”vetenskaplig” kunskap som inte kan falsifieras!

Problemen gäller även andra aspekter av dagens medicin: psykiatri, hjärtkärlsjukdomar och andra stora folksjukdomar i synnerhet. Man sätter sin tilltro i allt högre grad till jättelika läkemedelsstudier för att fastställa behandingsprinciper, som de enskilda läkarna i allt mindre grad får frångå. Man upprättar, i all välmening får man förmoda, ”Kloka listor”, riktlinjer, centraliserad behandling baserade på de jättelika studierna. Men dessa studier är otroligt dyra, de är designade för att studera vissa saker och inte andra (t ex sådana som inte passar industrins syften) och deras blotta tyngd och storlek styr tanken och tränger undan andra hypoteser. Därmed inte sagt att det är fel att utveckla nya mediciner – tvärtom! Här är problemet snarare att denna tungrodda ”Centrala Intelligens” är dokumenterat dålig på att utveckla nya mediciner!

Ett sätt att komma vidare och göra det möjligt att ifrågasätta dogmerna i medicinen är kanske att den beprövade erfarenheten tas till heders igen, och låter läkarna inom rimliga gränser behandla patienterna som de anser rätt, så länge inte övertygande vetenskapliga belägg finns för motsatsen. Med en mer personlig medicin baserad på läkar-patientkontakten kanske dessutom placeboeffekten fungerar bättre!

Johan Frostegård
Professor i medicin och överläkare
Karolinska Institutet
Aktuell med boken ”Nästan allt om människan”

Mer

Professor Frostegård sågar kostråden i ny bok – Om boken ”nästan allt om människan”, och dess kapitel om kost.

Alla inlägg om professorer utan fettskräck

Farlig grädde?

Livsmedelsverket om mättat fett: 72-8 – Om Livsmedelsverkets märkliga attityd till vetenskap. ”Flest studier vinner, och vi väljer”?

“Skrämselpropaganda av amatörer” – Livsmedelsverkets lista får hård kritik av Uffe Ravnskov, docent.

47 kommentarer

 1. A F
  Han slår huvudet på spiken när han konstaterat att SLV inte förstått hur vetenskap fungerar. Jag tipsade dem om att de borde dela ut Alan F Chalmers mycket tydliga lilla bok i vetenskapsteori "Vad är vetenskap egentligen?" till personalen (i julklapp, men det var ju innan jul). Det verkar inte ha blivit så, eller så har de inte läst den.
 2. vetenskapens kvacksalveri
  Kostforskning i dag är inte vetenskap, obevisade påståenden blir vetenskapliga sanningar, vetenskapens kvacksalveri.

  Vi ska tro på vetenskapen men inte på dårskapen (SLV)

 3. B-M
  Fick Nyhetsbrev från Doktorn.com idag. Där svarar vår Annika , Thomas Kjellström läkare och Karin Magnusson dietist på ett antal frågor. Läsvärt
 4. Undrande
  "Ett sätt att komma vidare och göra det möjligt att ifrågasätta dogmerna i medicinen är kanske att den beprövade erfarenheten tas till heders igen, och låter läkarna inom rimliga gränser behandla patienterna som de anser rätt, så länge inte övertygande vetenskapliga belägg finns för motsatsen."

  Det är en väldigt svår gränsdragning här. Visst spelar läkarnas erfarenheter en stor roll men risken är ju att att det får lite för stor vikt, speciellt med "övertygande" belägg. Vem ska göra den bedömningen. Det finns ju läkare som tror på homeopati och dyl ska de kunna börja rekommendera sådant till patienterna?

 5. Undrande
  vetenskapens kvacksalveri:
  Jag är beredd att hålla med dig där. Hela kostforskningen vilar på en svag grund men har mer eller mindre upphöjts till religion i vissa kretsar. Det är lite svårt att hävda något bestämt när vi inte har biologin klar hur allt fungerar. Jag har svårt att tänka mig samma reaktioner tex inom fysiken där den stora majoriteten verkligen är övertygade om vad som är hypoteser och vad som kan börjas anses vara en teori.
 6. Jättebra artikel! Johan Frostegård träffar helt rätt.
 7. Tombola
  Troligen bygger homeopatins framgångar på placeboeffekten, om det botar någon är det väl ok?
 8. Velcro
  Bra! Nu börjar det röra på sig...
  Snart "måste" etablissemanget hantera de ny(gamla) koströnen på ett seriöst sätt.
 9. Professor Frostegård går från klarhet till klarhet. I julas hade vi lite mejlkorrespondens om hans nyutkomna bok. Faktum är att han i detta inlägg går flera steg längre än han gör i boken. Helt klart är denne självständigt tänkande professor i rörelse...Det bådar gott för framtiden!
 10. Lotta
  En lysande artikel och en lysande professor :D
 11. Undrande
  Tombola:
  Problemet kommer ju när någon blir rekommenderad till homeopatin i de fall då personen verkligen har ett problem som vanlig medicin kan bota. Då är det ju aningen bättre att få både placebo + en "verklig" effekt med ett bevisat fungerande läkemedel. I varje fall så är ju inte homeopatipiller direkt gratis, så det känns väldigt oetiskt om man bara är ute efter placeboeffekten (vilket i fallet med homeopati kan anses vara ställt utom rimlig tvivlan), hur ska man motivera det till patienter som kanske har dålig ekonomi redan innan sjukdomen...
 12. anneli hallgren
  Omega3-GI-BMI
  Kryptiska krumelurer för en del
  För andra livsviktigt!

  Ät inte ditten och drick inte datten
  Så klarar du vikten-med latten!

  Nu äter jag ingenting längre
  Och nu' överlever jag hundraårs dagen
  Hurraaa!!

  MVH Gladiatan

 13. Thomas H
  Nr 7 och nr 11.

  Nere på kontinenten utnyttjas homeopatins "placeboeffekten" betydligt mer!

  Man får nästan ställa sig frågorna: "Kan dom mer om homeopatin eller kan dom mer om själva placeboeffekten än vad vi nu kan? :shock:"

 14. Thomas H
  Nr 10

  Kort och klart - håller med, dubbelt upp om det nu är möjligt?

 15. Homeopatiska läkemedel används även på husdjur som hästar, kor och grisar. Enligt regler från EU skall dessa provar först innan man får använda antibiotika och liknande.

  Uppenbarligen funkar placeboeffekten på dem också. Homeopater måste vara väldigt duktiga på att prata med djur. ;-)

 16. Håller helt med Dig Kenneth!

  Det funkar även på spädbarn...

 17. Erik.H
  Klart att homeopati funkar. Både på mig och kossorna.

  Ang, kostnaden är jag säker på att läkemedel kostar många gånger mer än de homeopatiska. Det är bara det att vi ser inte detta då läkemedlen är subventionerade.

 18. Sen har vi ju forskaren från "läkemedels"-industrin som hoppade av och erkänner att bara 4 % av medicinerna i FASS kan betraktas som läkemedel. Resten är i bästa fall symptomdämpande eller bara symptomdöljande preparat.

  Och placebo... att det läggs så mycket kraft och energi på att tycka illa om det. Kroppens egen läkning, det är det enda som finns! "Läkarna" läker inte våra kroppar, det gör de själva. Frågan är bara hur mycket hjälp de får.

  Själv använder jag helst energimedicin nuförtiden.

 19. Staffan Olsson
  För dom som tror sig kunna visa att homeopati funkar finns det pengar att tjäna - närmare bestämt en miljon dollar.
  http://www.randi.org/site/index.php/1m-challenge.html

  Nr 16 - det kan vara värt att känna till att det är förbjudet att behandla spädbarn med homeopati. Det finns goda skäl för den lagstiftningen, IMHO.

 20. Dave
  Vilket trams. Om ett homeopatiskt preparat fungerar beror det bara på att den innehåller någon medicinsk aktiv substans, teorierna bakom homeopatin i sig har ungefär lika mycket med vetenskap att göra som att spå i teblad eller att tro på astrologi
 21. Thomas H
  Jättebra Dave. Så bra att vi då bor i Sverige och att vi där inom den vanliga vården slipper sånt där "humbug" som nu används i andra länder.

  Vi är nog steget före där liksom vi nu så sakteliga (om nu inte vården var så trög) verkar komma steget före även inom kostområdet... kanske!
  Polackerna verkar ju även delvis vara långt framme! :???:

 22. Erik.H
  Jag behöver inte försöka bevisa för någon annan än mig själv. Har blivit överbevisad allt för många gånger att naturens medel funkar. Snacka om beprövad erfarenhet.

  Jag hoppas att ni som tycker annorlunda oavsett hur ni gör mår bra. Det är väl ändå det viktiga.

 23. Intressant!

  Kommentar på det här Doc? Var står du i frågan om Homeopati?

 24. Kenneth Ekldahl

  "Det finns ett otal exempel i den medicinska litteraturen på djur som fått homeopati istället för läkemedel och till följd av detta lidit svårt och i värsta fall avlidit på grund av sjukdomar som är lätta att behandla med vanliga läkemedel. (Se: Ingvar Ekesbo, Förekomst och konsekvenser av homeopati på husdjur, Svensk Veterinärtidning Nr 16, Vol 52, år 2000)"

  Från Wiki.

  Har du någon (eller någon annan) kommentar eller någon litteratur som pekar på motsatsen? Inga anekdotiska bevis då. Jag har själv botat förkylning med whiskey, flera gånger. Men det gills inte.

  hade lovat min bättre hälft att sluta spendera tid att diskutera kost, det blir nog lättare när det visar sig vara en massa new-age insmuget också. Förklarar en massa. ;-)

 25. Undrande
  Herregud vad har hänt? Trodde inte så många fortfarande trodde på homeopatin och att det används på kontinenten (Tyskland, tror ni på Matthias Rath och hans vitaminbluffer oxo) är väl ingen anledning när exakt varenda studie visar på att det inte fungerar och att ingen fysik i världen kan förklara hur det skulle fungera och kom inte och säg att varenda fysiker oxo är köpt av läkemedelsindustrin.. nån måtta får det faktiskt vara med konspirationerna.

  Ledsen men just homeopatin gör mig väldigt upprörd med tanke på det lidande dessa charlataner orsakar i afrika med sina sockerpiller!! jag hoppas bara de tror på det själva så de skulle använda det i de fall de själva skulle få aids mm. Tyvärr är jag tveksam till det...

  Som staffan sa. tjäna en miljon av JREF, måste ju vara lätta pengar om det fungerar...

  En sak till djurägaren kan fortfarande påverkas av sin tro att det fungerar även om inte djuret blir botat.

  edit: vet att jag länkat hit tidigare men de som inte vet vem matthias rath är rekommenderar jag http://www.badscience.net/category/matthias-rath/ skrämmande läsning...

  Hoppas verkligen ingen försöker bota sina barn med liknande skit när de behöver läkarhjälp!

 26. Undrande
  Ledsen om når tar illa vid sig av tonen i förra inlägget men sånt här gör mig så fruktansvärt uppretad...
 27. fred
  Lämna homeopatin inget inbördeskrig tack.
 28. Jag är på inget sätt övertygad om att homeopati verkligen fungerar, men även om det bara är placeboefekt är den i alla fall mer verkningsfull än många av de "läkemedel" som används inom sjukvården, t.ex. det som står för en mycket stor del av alla våra läkemedelskostnader trots att man fortfarande misslyckats med att visa på en positiv hälsoeffekt som är bättre än placebo, men som har många och svåra biverkningar. Jag talar då om statiner.
 29. Thomas H
  Nr 26. Inte var din ton illa, bara klar!

  Är inte så väl påläst på Matthias Rath - vet dock att han har en hel del synpunkter på läkemedelsvärlden och deras lobbyverksamhet och där verkar han ha helt rätt! (Typ det Virapen m fl skrivit om vinstintressen mm.)

  Tror man på sockerpiller så är väl verkan enligt placebo hyfsad, kan inte uttala mig om vad du menar med Afrika eller ev. dumheter där! Används det på Aids så är det dumheter, förstås!

  Ärligt talat - vad gäller homeopati så vill jag inte förkasta det av några skäl! Det används mycket utomlands! Varför skall vi ha mest rätt? Det är mycket i och om våra kroppar som inte är utforskat. Inte ens fysiker kan förklara allt.

  Nu säger 50 % av fysikerna att mobiltelefoni är ofarligt och 50% att risk föreligger. Eftersom nu dom flesta studier har betalats av mobiltillverkare så lutar det nog att vissa risker finns. dvs. Mer studier behövs! Dvs. Okunskap föreligger inom ämnet. Det vi hitintills lärt oss är väl att mobilertfn är mest farliga smittspridningsvägen med MRSA och annat otyg...

  Det pratas om vitaminbluffar och det kan väl ligga något i det? Detsamma tyckte ju ett antal ögonläkare som stoppade en annan duktig ögonläkare i GBG från att få ett pris för bra vård(kostnadseffiktivt) vilket hans just gjort med vitaminer, mineraler! Ett flertal erkännanden har kommit till denna läkare senare. Även i LT stod det om en studie som gav bra resultat med tillförsl av B6 och Folsyra vilket dämpade AMD-förändringar! :???:

  Intressanta bitar, precis som en bra och riktig kost är!

 30. Undrande
  Självklart finns det många läkemedel som är väldigt tveksamma i sin effekt men man löser inte det problemet med att välja läkemedel som bevisligen inte har någon effekt alls utöver placebo. Däremot måste man jobba mot bättre studier så att inte läkemedelsbolagen kommer undan lätt med att publicera de positiva resultaten och mörka de negativa.

  edit självklart får man en effekt av placebo, frågan är ju bara om man ska ge pengar till sådant som inte fungerar bara för det. Och ja det finns homeopater som på allvar försöker bota både aids och råder resande att äta homeopatpiller ist för vanliga vaccin mot malaria. Då börjar det bli lite farligt. Om någon vill bota sin huvudvärk med homeopati så gör det mig inget men när de upenbart skadar en person genom att hålla de borta från verkligt fungerande behandling så går jag inte med på det.

  I fallet med homeopati som här finns det inga motbevis alls. Det är inte ens fysiskt möjligt att det skulle fungera på det sätt de säger det ska fungera (minne i vatten mm) och det har inget med kroppen att göra utan på en enklare molekylär nivå

 31. Undrande
  Om homeopatin skulle fungera och vattnet ha ett minne så med tanke på åldern på majoriteten av världens vatten borde det ju redan innehålla alla tänkbara läkemedel som finns. Om du är osäker läs på om hur det är tänkt att fungera så tror jag du iaf blir lite mer tveksam.
 32. Thomas H
  Om du skriver till mig Nr 31 så behöver du inte göra det.
  Det som skiljer dig och mig är att du nog är tvärsäker på att det inte fungerar och det är inte jag. Vi har väl olika erfarenheter och tolker det på olika sätt- Låt oss nöja oss med det.
  Vad gällde AIDS-behandling så skrev jag väl att det var dumheter. Jag håller med dig!

  Vad gäller långvarig huvudvärk(migrän) så säger erfarenheten att sockerpiller förvärrar det hela! :oops:
  Sov så gott!

 33. Undrande
  Ajdå tänkte inte på det :)

  Detsamma

 34. Lillmassa
  :arrow: Johan Frostegård.

  All heder till dig!
  Tack för att du tillät publicering av ditt inlägg här. Det du skriver är, i min mening, mycket förnuftigt och klarsynt. Jag känner hopp då sant förnuft får komma till tals.

  Jag såg ett program på TV:n, kanske fråga doktorn (?). En person frågade om (har jag för mig, minns bäst svaret) huruvida ett preparat var att rekommendera eller inte. Doktorn, som inte ansåg sig vara tillräckligt insatt om detta hälsokostpreparat, svarade:

  "- är man inte säker, bör man gå tillbaka till innan man tog preparatet, till något man har erfarenhet av, hellre än att utsätta sig för något som, i värsta fall, kan vara skadligt." (beprövad erfarenhet!)

  Mycket förnuftigt. Den kost jag nu äter, LCHF skänker mig medicinfrihet och stadigt förbättrad hälsa. Jag lyssnar gärna på min kropps bevisande status.

  I fallet där nu SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) skall presentera underlag för kostråd baserat på "Vetenskap och beprövad erfarenhet" för oss diabetiker, blir man dock lite skeptisk och modfälld.

  Varför? Enligt Dr. Annika Dahlqvist är fallet sålunda:

  "Jag (Dr. Annika Dahlqvist, min anm.) skrev till Socialstyrelsen och frågade om hur vår samlade goda erfarenhet av LCHF skulle kunna samlas in inför utarbetandet av de nya kostråden till diabetiker.
  Jag fick svaret att SBU har ansvaret för detta.
  Jag skrev då till SBU och frågade vart vi skulle rapportera våra erfarenheter. Jag fick nu svaret att SBU:s arbetsgrupp enbart ska syssla med att sammanställa det vetenskapliga underlaget, och att SoS ska utarbeta kostråden - och därför ska ha hand om den beprövade erfarenheten.

  Moment 22."

  Jag är därför mycket tacksam för att du låter din stämma göra sig hörd med ett så viktigt budskap. Återigen - Tack.

  :)

 35. Kenneth Ekdal

  ska jag tolka det som att ditt förra inlägg förra inlägg byggde på enbart hörsägen?

  argumentet att det är bra för att det används i resten av världen i stor utstr. är lustigt, så kan argumentera för att slå barn också, eller att man borde ha en mer liberal syn på cannabis. man ska inte glömma att sverige är rätt långt framme, även om vi är långt ifrån där vi borde vara.

 36. söder
  homeopati
  hmm..principen att lika botar lika är väl kanske inte helt fel, men att späda ut ett ämne tills det inte finns något kvar av det, och att vattnet har ett minne...mnjaee...
 37. Jag menar inte att man skall använda homeopati inom den allmänna sjukvården, men den skall absolut inte förbjudas eftersom människor uppenbarligen blir friska av den när inte den allmänna sjukvården kunnat hjälpa dem.

  Sedan håller jag med om att de förklaringsmodeller som används inom mycket av den alternativa medicinen lämnar mycket i övrigt att önska. Men man skall också vara medveten om att det faktum att vi inte hittat en vetenskaplig för klaring till hur någon fungerar betyder inte att det inte fungerar, bara att vi inte vet hur.

  Det finns fortfarande mycket kvar för vetenskapen att förstå, det betyder inte att det inte finns förrän vetenskapen förstår det.

 38. Kenneth Ekdahl

  aha, ok. Trodde att du tänkte/trodde annorlunda eftersom du påstod att veterinärer utomlands botar djur med homeopati.

  vetenskap vilar på vissa grundkunskaper. matematiken vilar på att 1+1=2 och att ett ämne utan spår av verksamma ämnen skulle verka strider ju mot all kemisk vetenskap (som hitills stämmer, inte sant?)

  Jag känner till en tjej som säger sig bli botad av homeopati, hon har även en kristall i salt i en liten påse runt halsen, den håller ordning på hennes aura säger hon.
  Hon känns inte så trovärdig. Därmed inte sagt att det finns mycket bra i hälsokostens hyllor. Men ena stunden är man emot ALLT som är onaturligt, alla E-ämnen etc, sen kan man tänka sig mediciner utan vetenskapligt stöd alls..hänger inte med i logiken...

 39. A F
  Ja, jag tycker då att det verkar mycket osannolikt att homeopati skulle fungera på något annat sätt än via placeboeffekten. Sen är det säkert inte skadligt (mer än för plånboken).

  Sen är det klart att det finns bevisade företeelser inom exempelvis kvantfysik som tycks strida mot normal logik, och att det finns en teoretisk möjlighet att homeopati skulle kunna fungera på något sådant sätt. Men tills jag har sett en övertygande studie på att homeopati fungerar lägger jag mina pengar på annat.

  Om man tycker att SLV borde ha ett mer vetenskapligt synsätt, så kanske det inte skadar om man har ett minimum av det själv.

  Apropå behandling av djur, i svenska wikipedia står ang homeopati: "På grund av karensregler för slakt och mjölkning vill många djurhållare inte medicinera sina djur i onödan. Eftersom homeopatika i Sverige inte får säljas i sådana doser att de ur skolmedicinsk synpunkt kan ha någon effekt är det då lockande att ge djuren homeopati. Det finns ett otal exempel i den medicinska litteraturen på djur som fått homeopati istället för läkemedel och till följd av detta lidit svårt och i värsta fall avlidit på grund av sjukdomar som är lätta att behandla med vanliga läkemedel. (Se: Ingvar Ekesbo, Förekomst och konsekvenser av homeopati på husdjur, Svensk Veterinärtidning Nr 16, Vol 52, år 2000)" Jag har inte kontrollerat källan.

 40. Min poäng är ju att man inte skall säga att något är omöjligt bara för att inte vetenskapen kan förklara hur det fungerar.
 41. Jag har själv mycket positiva erfarenheter av Homeopati. jag har Psoriasis och det enda Läkemedlet som finns emot detta, är olika former av kortisonkrämer och salisylsyrevaselin... något som i bästa fall kan hålla psoriasisen i shack. men inte bota den. när jag däremot använde Homeopatiska läkemedel, en kombination av salva och piller, så försvan psoriasisen nästan helt.
  så jag tror fullt och fast att homeopati är bra i vissa fall. däremot så ska det inte användas mot tex hjärtsjukdomar, aids eller liknande! och finns det ett läkemedel som är efektivt, så finns ju inte heller behovet av alternativa behandlingar, eller hur?!... ;-D

  men att homeopati bara skulle vara placebo och "new Age" är enligt mig skitsnack. jag tror inte att tex akupunktur skulle ha funnits kvar i dag, om det inte gav effekt! ;-D men som sagt, finns det moderna läkemedel som fungerar, använd dem!
  finns det däremot inte något inom västerlänsk medicin som fungerar.. vad har man att förlora på att prova homeopati??!

 42. Sofia
  Kenneth,

  din poäng är viktig!

 43. Thomas H
  Det ligger mycket i det du säger kwidell.

  Grunden i allt och att även ha en fungerande självvläkande kropp måste vara en bra kost, en kost enligt evolutionen, förslagsvis LCHF-likt!

  Väldigt mycket av läkemedlen är enbart symtomläkemedel.

  Även många andra "behandlingar" (ofta biverkningsfria) som ev. hjälper är också i längden symtombehandlingar och det märks förstås när ev. besvär återvänder!

  Så i längden är nog kostbehandlingar överlägset bäst! :lol:

 44. Thomas H..
  det tror jag att du har rätt i. jag märker själv väldigt tydligt på min psoriasis, när jag ätit något som kroppen inte vill ha. då flammar den upp som ett brev på posten ;-D .. däreomt så hjälper LCHF kosten ännu så länge till att hålla Psoriasisen i schak... så Kosten spelar en STOOOR roll i hur vi mår! ;-D

  hoppas bara att fler och fler inser det! ;-D

 45. Thomas H
  Kwidell
  En man vid namn Pagano (sök på internet) har skrivit en bok om hur man kostmässigt blir av med psoriasis och väldigt många av dom bitarna täcks nog upp om man äter LCHF-kost!
  Enligt Pagano så kan exvis nattskuggeväxter ev. utlösa psoriasisen lättare för vissa exvis)potatis, tomat mm. I grunden är det nog som så att psorisasisdrabbade tål inte en hel del föda och det gäller att komma underfund med vilken och sen undvika den. jmf med Laktos eller glutenitoleranta vad dom bör undvika för att må bra! :wink:

  Vissa menar att det där inte kan stämma, inte är vetenskap - men det kostar ju inget att prova. Även LCHF-kost möttes ju av motargument! :razz:

 46. viktor
  Kwidell.

  Men var det homeopatin eller LCHF som hjälpte dig med din Psoriasis?
  Min bästa kompis tycker sol sol sol är det bästa. Även artificiell om det kniper. Det är väl fortfarande en vanlig beh-form?

 47. Janne
  Reumatiker och människor som lider av psoriasis brukar bli väsentligt förbättrade av vistelse i solen. Själv tror jag att det beror på D vitaminet. Efter solsemestrar jag gjort brukar effekten hålla i sig flera månader efter hemkomsten. Därför äter jag sedan en tid tillbaka 6000 IE D vitamin/dag med fantastiskt bra resultat. Alla som lider av dessa sjukdomar borde testa D vitamin, det är verkligen värt ett försök.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg