Ölmage – sanning eller myt?

Ölmage

Flera personer har tipsat mig om den omskrivna nya svenska studie som sägs visa att ölmagar kanske egentligen beror på spritdrickande:

DN: Spriten skurken bakom ölmagen

Media hakar självklart på, med chansen till en så intressant rubrik. Men vad bevisar studien egentligen?

Samma gamla historia

Här är författarens tolkning av studiens resultat:

– Vi har sett att det inte finns något samband mellan öl och midjeomfång. Varken hos män eller kvinnor. Däremot finns det ett samband mellan spritdrycker och midjeomfång och vid andra mått på fetma, som kroppsfett, säger Ingrid Larsson, klinisk näringsfysiolog och medicine doktor vid Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

– Och det var där vi kom fram till att ölmagen kanske inte är byggd av öl, utan den kanske är byggd av sprit. [min fetstil]

Det centrala ordet är förstås ”kanske”. Detta är nämligen bara ännu en i raden av enkätundersökningar där man försöker finna statistiska samband mellan vad folk säger sig äta och dricka och deras hälsa. Sådana bevisar till att börja med inte vad som är orsak och verkan.

Vidare har en lång rad tidigare liknande studier faktiskt funnit tydliga samband mellan öldrickande och övervikt. Några minuter på PubMed räcker för att hitta ett gäng [ref 1 2 3 4].

Ölmagen motbevisas alltså knappast av Larssons studie. Simpel kaloriräkning är knappast hela svaret när det gäller alkohol och vikt. På det stora hela verkar det nämligen finnas ett tydligt samband mellan öl och övervikt.

Vindrickare är smalare

Dessutom såg Larsson att vindrickande kvinnor är lika med smalare kvinnor.

– Det finns ett så kallat negativt samband mellan midjeomfång och vin för kvinnor, men inte för män, säger hon.

Här stämmer den aktuella studien bättre överens med andra studier. Samma sak har också noterats tidigare gång på gång. Vindrickare tenderar i allmänhet att vara smalare än de som dricker öl och sprit.

Mysteriet

Vi har lite av ett mysterium att knäcka. Här är fakta:

  • Vindrickare är oftare normalviktiga
  • Öl- och spritdrickare är oftare överviktiga

Alla dryckerna innehåller alkohol. Kan skillnaden ligga i vad de innehåller i övrigt – som mängden socker?

  • Öl innehåller maltsocker
  • Vin är (nästan) sockerfritt
  • Sprit är sockerfritt

Detta skulle kunna förklara varför öldrickare ofta är fetare och vindrickare smalare. Men det kvarstår ett problem:

Varför är spritdrickare ofta överviktiga?

En möjlig lösning

Sprit dricks inte alltid rent. Ganska ofta blandas sprit med annat innan det dricks.

Drinkar. Groggar. Vad innehåller de?

Redbull

Mer

Vad tror du om alkohol och vikt?

Alkoholdrycker och vikt

Äldre inlägg