Njutmetoden spöar fettsnålt OCH medicin

Vinnare

Obesegrad.

Så var det dags, igen. ”Modedieten”, lågkolhydratkost, vinner ännu en stor jämförande viktstudie. Den här gången med ena armen bakom ryggen!

Två alternativ idag

Den enda bantningsmedicinen som finns kvar i Sverige är det diarréframkallande Alli/Xenical. Det kombineras med fett och kalorisnål diet för viktnedgång.

Hur fungerar det jämfört med njutmetoden, lågkolhydratkost?

Låt oss se!

Studien

146 feta personer (medel-BMI 39,3!) slumpades till en av två olika metoder:

  1. Lågkolhydratkost i fri mängd, ät dig mätt.
  2. Fett- och kalorisnål diet PLUS 1 kapsel Xenical 120 mg 3 gånger dagligen (hämmar fettupptag).

Bantarna följdes sedan under ett år. Den genomsnittliga följsamheten var bäst i början, många började äta mer som innan mot slutet av studien. Så blir det alltid i liknande slumpade studier. För att följa en viss metod strikt en längre tid måste man förstås vara motiverad.

Vikt, midjemått, blodtryck och blodfetter kollades efter ca 3, 6, 9 och 12 månader.

Resultat

Lågkolhydratgruppen gick i snitt ner mest i % av kroppsvikten, i kilo och i midjemått vid samtliga mättillfällen, fast skillnaden blev i slutet inte statistiskt signifikant.

Genomsnitt -11,4 kilo i lågkolhydratgruppen, -9,6 kilo i gruppen som åt fett/kalorisnålt PLUS bantarmedicin, efter ett år. Midjemått -11 respektive -9 cm.

Lågkolhydratkost i fri mängd gav alltså minst lika bra viktnedgång som fett- och kalorisnål kost och bantarmedicin 3 gånger om dagen!

Vänta, det kommer mer!

Blodtrycket blev starkt statistiskt signifikant bättre på lågkolhydratkost. Både det systoliska och det diastoliska blodtrycket förbättrades mest på lågkolhydratkosten.

Kolesterolvärdena visade inga signifikanta skillnader, även om lågkolhydratkost som vanligt hade åtminstone en trend mot bättre HDL (goda kolesterolet) och triglycerider.

Frågan är om lågkolhydratkosten ger lägre blodtryck, eller om rädslan för okontrollerad diarré på Alli/Xenical ger högre? Ett antal tidigare studier pekar på det första alternativet. Men det kan förstås vara både och!

Sammanfattning

Välj:

  1. Njut. Gå ner i vikt. Förbättra blodtrycket.
  2. Håll igen på fett- och matmängd och knapra diarrémedicin 3 ggr per dag. Gå i bästa fall ner lika mycket, men med sämre blodtryck.

Valet fortsätter att bli allt lättare, eller hur?

Mer

Studien:

Yancy WS Jr, et al. A randomized trial of a low-carbohydrate diet vs orlistat plus a low-fat diet for weight loss. Arch Intern Med. 2010 Jan 25;170(2):136-45.

Lågkolhydratkost / LCHF för nybörjare

13 studier: Lågkolhydratkost bäst för vikt, blodfetter och blodtryck

Många fler studier

Svårt gå ner i vikt?

Äldre inlägg