Lyckat seminarium om socker på riksdagen

överblick

Ett trettiotal personer samlades i går på riksdagen för att diskutera överkonsumtionen av socker i Sverige. Alla var eniga om att ohälsa måste förebyggas. Kostfondens förslag är att inrätta ett nationellt mål där sockerkonsumtionen bör minskas till under 25 kg socker per person och år.

Vi på Kostfonden är oerhört glada att frågan kring sockret nu har lyfts i riksdagen. Ska vi vända fetmaepidemin, måste regering och riksdag börja agera. Vi kommer att fortsätta stödja de riksdagsledamöter som vill jobba mot sockret.

Som Erik Hemmingsson sa under samtalet: ”Det är dags för alla goda krafter att samverka om vi ska komma någonstans i den här viktiga hälsofrågan.”

Här hittar du ett sammandrag av dagen:

Kostfonden: Lyckat seminarium om socker på riksdagen

Tidigare

Kostfonden uppmanar till kraftfulla åtgärder mot sockret

Samtliga inlägg om Kostfonden

Video om socker

Äldre inlägg