Kostfonden uppmanar till kraftfulla åtgärder mot sockret

Female hand grabbing a bunch of sugar cubes from the plate on the table

Inför ett nationellt mål för sockerförbrukningen: maximalt 25 kg socker per person och år. Det förslår Kostfonden idag under ett lunchseminarium på riksdagen. Fonden lämnar över en rapport med totalt åtta förslag på vad regering och riksdag kan göra för att minska sockerkonsumtionen.

Om epidemin av fetma och typ 2-diabetes ska vända, måste Sveriges regering och riksdag på allvar ta tag i frågan. Förutom att fetma ökar risken för hjärt-kärlsjukdom, cancer och demens, kopplar numera vetenskapliga studier fetma och diabetes hos gravida till en ökad risk för att barnet ska ta skada, bland annat födas för tidigt, få medfödda hjärtproblemoch utveckla autism, cp-skada och epilepsi.

– Överkonsumtionen av socker är en viktig orsak till fetman. För att nästa generations barn inte ska ta skada behövs insatser lika kraftfulla som de som en gång minskade rökningen, säger Ann Fernholm, fil. dr molekylär bioteknik och grundare av Kostfonden.

Ann Fernholm kommer idag att prata under ett lunchseminarium om socker på riksdagen, arrangerat av riksdagsledamöterna Mats Wiking (S) och Ulrika Jörgensen (M). I samband med seminariet lämnar Kostfonden över en rapport: Ett sockersmart Sverige: Hur minskar vi den skadliga överkonsumtionen av socker? Kostfonden uppmanar också riksdagen att införa ett nytt nationellt mål: att sockerförbrukningen i Sverige ska minskas till maximalt 25 kg socker per person och år, vilket är ungefär 15 kg mindre än vad vi förbrukar idag. Dessutom föreslår fonden ytterligare en rad åtgärder:

Kostfonden: Seminarium om socker på riksdagen: Kostfonden uppmanar till kraftfulla åtgärder mot sockret

Du kan följa seminariet 12.00-13.30 live via denna länk.

Stöd kostforskningen

UoAC3JhMKostfonden samlar in resurser till vetenskapliga studier som undersöker kostens effekter på hälsan och vilka eventuella biverkningar en kostomläggning kan ge. Eftersom kostforskning saknar kommersiellt intresse är de studier som genomförs i dag generellt för små och för kortsiktiga för att kunna förändra vården. En viktig del i Kostfondens arbete är därför att driva fram stora och högkvalitativa studier som kan ligga till grund för nya behandlingsrekommendationer. Mer om Kostfondens arbete hittar du här.

Tidigare

Låt oss lyfta den läkande kraften i riktig mat

Kostfonden: Vill du få sockerkoll?

Samtliga inlägg om Kostfonden

Video om socker

Äldre inlägg