Livsmedelsverket: 17 av 21 olivoljor felmärkta

Bottle of Olive oil pouring close up

Olivolja är en stor favorit för många, men tydligen är innehållet i flaskan inte alltid den vi tror att vi betalar för:

En anledning till att det fuskas så mycket med olivolja, både vad gäller ursprungsmärkning och kvalitet, är att det kan vara mycket svårt för konsumenten att märka av att det fuskats med produkten. Eftersom konsumenter dessutom är beredda att betala extra för olja av den högsta kvaliteten finns det mycket pengar att tjäna på fusket.

SVT Nyheter: Livsmedelsverket: 17 av 21 olivoljor felmärkta

Livsmedelsverket: Resultat från kontroll av olivolja 2018-2019

Det laboratorium som testat olivoljorna åt Livsmedelsverket gör en analys i flera steg. Först testas oljorna för kemiska och fysikaliska egenskaper, och därefter testas de för smak och lukt – så kallade organoleptiska test. Zetas olivolja hör de till som fått underkänt. Företagets VD är dock kritisk till testet:

Vi tycker det är olyckligt att man låter det här organoleptiska testet ha så stor tyngd. Det är vida känt i branschen att smakpaneler är väldigt nyckfulla.

SVT Nyheter: Zetas olivolja underkänd i två fall – vd kritisk till testet

Vilken olivolja brukar du köpa? Litar du på att du får olja av den kvalitet och det ursprung du betalar för? Kommentera gärna nedan!