LCHF-tema i Dietisttidningen

Dietistaktuellt

Senaste numret av Dietistaktuellt har temat fetma och diabetes. Men de kunde lika gärna ha kallat det för LCHF-tema, för såväl ledaren som två av huvudartiklarna handlar enbart om LCHF.

Kanske håller även dietister på att börja ta frågan på större allvar. De tar också upp en viktig fråga: måste dietister informera om LCHF? Kan patienter kräva det?

Ledare

Ledaren av Lena Ljungkrona Falk (vice ordf i Dietisternas Riksförbund) är en sansad reflektion över LCHF-debatten utan ett enda ord om vad som är rätt eller fel i frågan.

Recension av Matrevolutionen

Sedan kommer en fyra sidor (!) lång recension av Matrevolutionen skriven av Ingrid Larsson, doktorerad dietist. Hon är en inflytelserik kvinna och sitter med i SBUs nya expertgrupp om mat för viktnedgång.

Ingrid Larsson tycker sammanfattningsvis att jag till stor del ”sparkar in sedan länge öppna dörrar”. Men lustigt nog är den långa recensionen från början till slut en genomgång av allt hon inte håller med om. Så helt öppna är de knappast än.

Såvitt jag kan se är invändningarna hela tiden en fråga om vad i studierna som betonas och lyfts fram. Framför allt menar Larsson, föga originellt, att det oavsett vad man äter är minskning av energiintaget som ger viktnedgång.

Det hon inte greppar är förstås att vad man äter gång på gång (i minst tio RCT) visats kunna avgöra om man långsiktigt kan äta mindre än man förbrukar. Förenklat uttryckt: viss mat (socker, stärkelse) kan göra en hungrigare. Vad man äter är alltså viktigt. Som tur är har SBU insett detta inför sin utredning. Deras planering är uttryckligen att utreda vilken typ av kost som ger bäst viktnedgång.

Hur som helst är jag tacksam att Ingrid Larsson läst min bok och granskat argumentationen. Jag är också glad att Dietistnytt uppmärksammade boken och gav den hela fyra sidor. Att dietister tar detta på allvar är en väldigt positiv utveckling.

Anmäld för att inte ha informerat om LCHF

Sista artikeln handlar om något mycket intressant: måste dietister informera diabetiker om LCHF?

En dietist mötte en nydebuterad typ-2 diabetiker våren 2008 och gav konventionella råd (tallriksmodellen). Patienten meddelade dock senare att han inte ville komma på nästa besök eftersom han gick ner i vikt med en annan metod: LCHF. Han hänvisades då till Diabeteshandboken och konventionella kostråd där.

Efter en tid inkom en anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Både dietisten och läkaren hade blivit anmälda av patienten för att de inte informerat om LCHF. Anmälan avskrevs dock eftersom läkaren och dietisten följt myndigheternas rekommendationer.

Intressant nog berättar dietisten att hon nu ger förslag på flera olika varianter av kost: fettsnålt, LCHF, GI och medelhavskost. Sedan får patienten välja själv. Hon menar att vi idag inte vet vilken variant som är bäst.

Patienten som anmälde fortsatte att gå till sin diabetessköterska. Med LCHF och utan behandling gick han ned från 107 till 89 kilo. Långtidssockret gick ner från 91 (9,9%) till 47 (5,5%) utan medicin. Blodtrycksmedicin behöver han dock fortfarande.

Kommentar

Mycket roligt med uppmärksamheten som LCHF får hos dietister med detta nummer. Visst finns det mycket ifrågasättande i tidningen och det är långt ifrån odelat positivt. Men man verkar ta frågan på allvar nu.

Om det gamla eller det nya paradigmet går vinnande ur debatten kommer vi få till slut att få veta… men då måste det debatteras. Nu är bollen i rullning.

Patientsäkerhetslagen

Har diabetiker rätt att få information om LCHF i sjukvården? Det är en tolkningsfråga men såvitt jag kan bedöma är svaret ja, det har de rätt att kräva om de så önskar:

Patientsäkerhetslag (2010:659) 6 kap. Skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. 7 §:

”När det finns flera behandlingsalternativ som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet ska den som har ansvaret för hälso- och sjukvården av en patient medverka till att patienten ges möjlighet att välja det alternativ som han eller hon föredrar.”

Eftersom självaste Socialstyrelsen meddelat att LCHF är ”i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet” så kan inte jag se annat än att patienter har laglig rätt att kräva information och stöd om LCHF om det är vad man föredrar.

Anmäla eller kräva?

Personligen tycker jag det är tråkigt om man skulle behöva anmäla sjukvårdspersonal för att få hjälp av dem. Att däremot kräva hjälp och stöd som man har rätt att få är knappast orimligt.

Vad tycker du?

Tidigare

Socialstyrelsen godkänner LCHF

LCHF för nybörjare

Vetenskapliga studier på LCHF

Äldre inlägg