LCHF-kost gav svår keto­acidos hos patienter med typ 2-diabetes. Eller…?

insulin-diabetes-typ-2-spruta

Ger LCHF ketoacidos, eller har Läkartidningen en rubriksättning som är vinklad till förmån för läkemedelsindustrin, i en artikel av personer betalda av densamma?

Läkartidningen: LCHF-kost gav svår keto­acidos hos patienter med typ 2-diabetes

Artikeln beskriver två intressanta fall av personer med typ 2-diabetes som drabbats av ketoacidos, en svår komplikation som krävde intensivvård. Båda personerna tillfrisknade dock som tur var.

I båda fallen finns ett flertal faktorer som kan bidra till ketoacidos, inklusive de nya läkemedlen SGLT2-hämmare. Dessa har ketoacidos som en välkänd risk, även utan LCHF-kost.

Dock verkar det vara extra stor risk för ketoacidos vid användande av SGLT2-hämmare i samband med LCHF-kost, varför många läkare med erfarenhet av behandling med lågkolhydratkost numera rekommenderar att inte kombinera LCHF-kost med SGLT2-hämmare. Vi ger samma rekommendation i vår nya uppdaterade LCHF-guide för läkare (kommer på svenska) och rekommenderar att om möjligt undvika SGLT2-hämmare vid LCHF-kost.

Artikeln är i stora drag välskriven och relativt balanserad. Men det är slående att rubriken och rutan med rubriken ”huvudbudskapet” ger större delen av skulden för ketoacidosen till LCHF-kost (som mig veterligen aldrig visats ge ketoacidos utan andra välkända riskfaktorer), och inte till medicineringen som har ketoacidos som erkänd biverkan?

LCHF-kosten sägs trots detta ha varit ”drivande” medan medicineringen bara ”kan ha bidragit” säger författarna.

Det är i sammanhanget osmakligt att båda författarna enligt jävsdeklarationen tagit emot en okänd mängd pengar från Boehringer-Ingelheim, som säljer SGLT2-hämmare.

Hur det än ligger till med vinklingen av artikeln, så är ketoacidos en relativt sällsynt risk vid typ 2-diabetes kombinerat med diverse olika riskfaktorer, såsom svält, maginfektioner, andra infektioner och vissa mediciner som SGLT2-hämmare.

Viktigt att notera är också att SGLT2-hämmare (exempelvis sålda under namnet Forxiga) vanligen ej bör kombineras med LCHF-kost på grund av en klart ökad risk för ketoacidos.

Om du är läkare rekommenderas vår guide till medicinering av typ-2 diabetes i samband med LCHF-kost.

Mer om ketoacidos

Att börja med LCHF när man har diabetes

Kan LCHF orsaka ketoacidos?

Kan amning på LCHF vara farligt?

Video om diabetes

Guide

Diabetes – så kan du normalisera ditt blodsocker

Äldre inlägg