Ketogen kost kan vara till hjälp vid ätstörning

eating-disorder

Kan man bli beroende av mat? Det är fortfarande ett kontroversiellt ämne, men ny forskning pekar på att ketogen kost kan vara till hjälp om man lider av hetsätningsstörning (som är en medicinsk diagnos i diagnossystemet DSM-5). Ketogen kost kan vara till hjälp vid en rad problem som faller inom ramen för begreppet ”ätstörning.”

Forskare vid Stanford University har, i samarbete med läkare som använder lågkolhydratkost i sin kliniska verksamhet, har publicerat fallbeskrivningar av tre patienter med hetsätningsstörning som behandlats med ketogen kost. Dessa tre patienter lyckades inte bara gå ner signifikant i vikt, de lyckades också göra det på ett sätt som minskade symtom på hetsätning.

Vissa experter har uttryckt oro för att en kost för viktnedgång kan leda till ett stört ätbeteende, oavsett om det är ketogen kost eller ej. De här patienterna visar att det kan vara motsatsen som är sann.

Den här forskningen har begränsningar vi måste ta hänsyn till. De tre patienterna som diskuteras kan vara undantag, andra typer av kosthållningar testades inte och metoden för att mäta och diagnosticera hetsätningsstörning var inte konsekvent, ens med dessa tre patienter.

Ketogen kost skiljer sig dock från andra typer av kosthållningar på några betydande punkter, när det kommer till ätstörning. Potentiella skillnader kan vara en ökad mättnadskänsla, minskad hunger och förändring av hormoner kopplade till förbättringar av psykisk hälsa.

Den här forskningen ska betraktas som preliminär, men den pekar mot att ketogen kost kan förbättra både fysisk och psykisk hälsa. Vi behöver mer forskning för att förstå vad som händer på lång sikt när man använder ketogen kost som behandling av hetsätning och andra ätstörningar.

Diet Doctor har en guide om LCHF och psykisk hälsa, med mer information om hur en kolhydratbegränsad kost kan vara till hjälp vid ätstörning och andra psykiska åkommor.

 
 

Easter eggs in springtime

LCHF och psykisk hälsa:
Sambandet mellan mat och mående

GuideAtt äta lågkolhydratkost lagad från grunden av oprocessade råvaror verkar vara ett kraftfullt verktyg för att både skydda och förbättra den fysiska hälsan. Kan samma näringsstrategi vara till fördel även för hjärnan? Ny forskning och klinisk erfarenhet tyder på att svaret är ett JA.

Tidigare

”Jag blev starkare och rörligare och jag mådde oförskämt bra med min nya kosthållning”

Finns det ett samband mellan LCHF och ätstörning?

Video

  • Ketogen kost med färre grönsaker
  • Den globala krisen inom mental hälsa
  • Frågestund med dr Georgia Ede
Äldre inlägg