En ny studie om kost vid fetma är publicerad!

Kostfonden

En ny studie som Kostfonden har gett anslag till är nu publicerad. Den handlar om kost vid fetma och resultaten utmanar flera etablerade teorier inom kostområdet. Trots att deltagarna uppmanades att äta ett normalt kaloriintag gick de ner mycket i vikt.

Studien var randomiserad, där tre grupper följde tre olika kostupplägg: en strikt lågkolhydratkost rik på mättat fett; en traditionell lågfettkost med mycket grovt mjöl; och en så kallad cellulär lågfettkost där råvaror som potatis, frukt och spannmål åts utan att mosas, pressas eller finfördelas.

Det ingick i stort sett inget tillsatt socker i något av kostuppläggen. Dessutom låg kaloriintaget i alla grupper på en i princip normal nivå: 2000 kalorier per dag för kvinnor och 2500 kalorier per dag för män. Trots det gick de ner i genomsnitt 6-8 kilo i vikt under året som studien pågick och inte minst minskade det ohälsosamma bukfettet och leverfettet hos deltagarna.

Eftersom resultatet inte skiljde sig mycket åt mellan de olika kostuppläggen finns anledning att fundera över den gemensamma nämnaren bland kostuppläggen. “En orsak skulle kunna vara att så länge du drar ner på tillsatt socker och ultraprocessad mat, och primärt äter mat som är baserad på bra råvaror, så spelar det mindre roll vad du äter”, säger Simon Dankel, professor vid universitetet i Bergen, som ledde studien.

Den här nya studien inom området kost vid fetma visar upp väldigt intressanta resultat som ger ytterligare anledning att överväga att det kan vara dags att skifta fokus inom den konventionella fetmabehandlingen, från ett drastiskt begränsat kaloriintag, till att det snarare handlar om kvaliteten på maten. Äter vi i första hand naturlig mat och minskar ner ordentligt på sockret och de snabba kolhydraterna verkar det som att de flesta automatiskt äter lagom mycket och lättare går ner i vikt.

Läs mer om denna nya intressanta koststudie här.

Vill du stötta Kostfonden i deras fortsatta arbete? Bli månadsgivare.