Är vi snart smalast i västvärlden?

Fetma

En ny OECD-rapport visar att andelen feta invånare i de flesta utvecklade länder katastrofalt nog har dubblats eller tredubblats sedan 1980-talet fram till 2009. Samtidigt med rädslan för fett.

Denna ökning gäller också Sverige och Norge. Men intressant nog var vi ändå bland de smalaste OECD-länderna år 2009. Med tanke på det pågående trendbrottet här (smörbrist och allt) så kan man undra över framtiden.

Är Sverige snart smalast bland jämförbara västländer? Eller blir det Norge som tar den titeln från oss?

Mer

Kolesterolskräcken och fetmaepidemin

En bantarbok för barn, och vad den lär oss

Feta eller smala förfäder – och smurfar

Varför amerikaner är feta

PS: Japan och Korea har lägre andel feta invånare (mätt som BMI>30) än övriga länder i tabellen ovan. Jag tog bort dem därför att BMI är ett dåligt jämförelsemått mellan kaukasier och asiater.

Asiater är i genomsnitt lättare byggda med mindre muskelmassa och får bukfetma och fetmarelaterade sjukdomar (som diabetes) vid klart lägre BMI-tal. Därför är jämförelsen inte helt rättvis.

Äldre inlägg