Bantningsmediciner – Xenical (Alli) och Reductil

UPPDATERING 081024: Acomplia är nu indraget på grund av allvarliga psykiatriska biverkningar.

UPPDATERING 090608: Xenical kan nu köpas receptfritt under namnet Alli, om någon nu vill använda det – se nedan.

UPPDATERING 100121: Reductil dras in på grund av risk för hjärtinfarkt. Bara pruttpillret Xenical/Alli finns kvar av bantningsmedicinerna, och det är inte effektivt. Här finns bättre sätt att gå ner i vikt.

acomplialogo.gif vs orlistatlogo.JPG vs reductillogo.JPG

Ett piller som gör att man går ner i vikt automatiskt – en dröm för många med övervikt. Utöver en uppsjö av vanligen mindre seriösa produkter så finns nu tre olika godkända receptbelagda mediciner där studier visat effekt på vikten. Dessa är Xenical (minskar fettupptag i tarm), Reductil (ett slags antidepressiv medicin som minskar aptit) och Acomplia (verkar i hjärnan och minskar intresset för mat bland annat). I denna artikel skall fördelar och nackdelar med dessa mediciner diskuteras.

Xenical

Xenical (orlistat):

Den första av de tre medicinerna, kom i slutet av 90-talet. Xenical är en tablett som tas tre gånger dagligen vid måltid. Den verkar genom att hämma det ämne i tarmen (pankreas-lipas) som bryter ner fettet i kosten till mindre delar (från triglycerider till fria fettsyror) för att kunna tas upp av tarmen. Resultatet blir att mer av fettet (ca 30%) ej tas upp utan kommer ut den naturliga vägen. Detta ger även den vanliga biverkningen: besvärande oljiga diarréer om man äter mer än små mängder fett, ju mer fett i kosten desto värre (varför medicinen kallats för fett-antabus).

Det största problemet som jag ser det med denna medicin är att den inte alls fungerar tillsammans med lågkolhydratkost, eftersom man inte både kan undvika fett och kolhydrater samtidigt (och leva på bara protein). Alltså är Xenical bara ett alternativ för de som vill gå ner med hjälp av fettreducerad lågkalorikost (halvsvält) – något som har mycket dåliga långtidsresultat i studier.

Hur effektivt är då Xenical? Om vi skall tro företagets egna studie ger det i genomsnitt runt 4 kilo extra viktnedgång jämfört med sockerpiller första året, med åren minskar dock skillnaden. Troligen går man upp skillnaden relativt snabbt om man slutar med medicinen. Här är viktförändringen i XENDOS-studien, där båda grupperna fick råd om kalorireducerad fettsnål kost och ökad motion. Ena gruppen fick Xenical, andra sockerpiller:

orlistat.JPG

Xenical är rabattberättigat för de som har diabetes typ 2 och BMI >28, samt för alla med BMI >35. Andra får betala hela priset (ca 600kr/månad). I USA finns denna medicin numera receptfri, och eventuellt kan den i framtiden även bli receptfri i Sverige.

En nyare randomiserad studie på Xenical för överviktiga patienter med fettlever (under 3 år) visade ingen nytta alls. Ingen viktnedgång, ingen hälsoförbättring.

Reductil

Reductil (sibutramin):

Reductil är en tablett som tages en gång dagligen. De innehåller ett ämne som liksom vanliga antidepressiva mediciner ökar mängden av vissa ämnen i hjärnan (serotonin, noradrenalin, dopamin), vilket ökar aktiviteten i diverse nervbanor, och förhoppningsvis ger minskad aptit. Särskilt serotonin-effekten anses påverka aptiten. Faktum är att amfetamin som tidigare ibland användes för viktnedgång har en delvis liknande verkan.

Det finns ett flertal tillstånd då Reductil ej skall användas, ex dåligt kontrollerat blodtryck eller ätstörningar, se FASS. Vanliga biverkningar är bland annat förstoppning, muntorrhet, sömnsvårigheter och förhöjt blodtryck (blodtryck bör kontrolleras regelbundet under behandling).

Effekten då? Tre månaders behandling gav i genomsnitt 2,8 kilo och ett års behandling i snitt 4,4 kg extra viktnedgång jämfört med sockerpiller, enligt en granskning av samtliga tidigare studier publicerad 2004 i Archives of Internal Medicine.

Reductil är rabattberättigat för de som har diabetes typ 2/blodfettsrubbning och BMI >28, samt för alla med BMI >35. Andra får betala hela priset (ca 400kr/månad).

Acomplia

Acomplia (ribonabant):

Acomplia är den nyaste medicinen för viktnedgång, den godkändes sommaren 2006 inom EU. Den verkar genom att blockera en viktig del i hjärnans belöningssystem, det ”endocannabinoida systemet” (som kuriosa är effekten ungefär tvärtom den hos cannabis, marijuana). Detta minskar lustupplevelsen av födointag (och potentiellt ävan av alla andra lustupplevelser). Detta kan, som väntat, ge biverkning i form av depressioner (ca 10%) och självmordstankar (ca 1%), samt mer vanligt lättare nedstämdhet, oro och sömnstörning.

På grund av risken för depressioner och eventuellt självmord är Acomplia ej godkänt att användas i USA. I Sverige får personer med depression/antidepressiv behandling ej använda medicinen, och helst ej heller vid tidigare sådana besvär eller ärftlighet för det.

Den nedsatta lustupplevelsen av ätande ger viktnedgång på i genomsnitt knappt 6 kg efter ett år, jämfört med sockerpiller. För Acomplia har man intressant nog undersökt vad som händer om man efter ett år slutar med behandlingen:

acomplia.bmp

Den svarta kurvan ovan är de som fick sockerpiller (staplarna är det statistiska konfidensintervallet). De röda kurvorna är de som fick Acomplia. Efter ett år fick hälften av dem också sockerpiller (övre röda kurvan). Intressant nog kan man se att de som åt Acomplia ett år och därefter slutade åter gick upp i vikt så att de efter sammanlagt två år vägde i snitt MER än de som aldrig stått på medicinen!

Acomplia är rabattberättigat för de som har diabetes typ 2/blodfettsrubbning och BMI >28, samt för alla med BMI >35. Andra får betala hela priset (ca 700kr/månad).

Sammanfattning

Alla tre medicinerna ger i stort sett jämförbar viktnedgång på i genomsnitt knappt fem kilo efter ett år. Därefter verkar viktnedgången avstanna eller så går man upp igen. I den studie som gjorts på avbruten behandling (Acomplia) gick personerna på ett år upp till mer än de som aldrig stått på medicin. Acomplia ger således endast övergående effekt så länge man äter den. Dessutom verkar Acomplia så ofta ge allvarliga depressioner att den ej är godkänd i USA, och att jag inte heller kan rekommendera den. Xenical fungerar ej tillsammans med lågkolhydratkost varför jag avråder från den.

Återstår Reductil vilket jag anser kan vara tänkbart för de som absolut vill prova någon medicin för att komma igång med viktnedgång och förbättra motivationen. Även här är det dock frågan om en relativt begränsad effekt, och jag rekommenderar den endast i undantagsfall som ett tillfälligt komplement till LCHF-kost.

Läs vidare på sidan Allt om viktnedgång.

Kommentarer från personer som provat både ovanstående mediciner och LCHF kan läsas här.