Varför kaloritroende är hjärntvättade, del 2

Tsunami

Kommer du ihåg den här fruktansvärda katastrofen som inträffade i Japan förra året? Hela 10 000 personer dödades och de materiella skadorna var värre än vid någon tidigare naturkatastrof.

Det är viktigt att förstå liknande katastrofer så att man kan lära sig av dem inför framtiden och kunna rädda fler liv. Så vad var orsaken? Jag frågade en kaloritroende som svarade:

Ett överskott av vatten. Punkt slut.

Jag försökte förklara att det var ett tämligen meningslöst svar – men han menade allvar. Han sade att sådana här katastrofer omöjligt kan inträffa utan ett överskott av vatten. Därmed fanns det inga skäl att leta efter andra förklaringar.

Det enda som behövde göras var att se till att det blev underskott på vatten igen, då skulle problemet lösa sig.

Tidigare: Varför kaloritroende är hjärntvättade, del 1

Äldre inlägg