Stor diabetes-nyhet som ”inte många förstår tyngden av”

Dr Fung

Dr Fung

I förra veckan kom ett ”lågkolhydratkost i ett piller”-preparat som visats förbättra hälsan och förlänga livet för personer med typ 2-diabetes. Jag hade en intressant epost-konversation med dr Jason Fung om det och jag tror du finner hans svar intressant, det gjorde jag:

Jag läste artikeln igår kväll. Som du sa – absolut STORT, men jag slår vad om att inte många förstår vikten av det. 

Det fanns flera intressanta poäng – skillnaden i A1C var liten, 0,3.

”Även om de uppmuntrades att justera blodsocker-sänkande behandling enligt lokala riktlinjer nådde många patienter ändå inte sina glykemiska mål, med en justerad genomsnittlig HbA1C efter 206 veckor på 6,71% (USA-värde 7,81%) i Empa-gruppen och 7,0 (USA 8,1) för placebo-gruppen”.

Men trots detta fanns det en stor fördel när det gäller risk för hjärtsjukdom. Varför detta fina resultat när ACCORD/ADVANCE/VADT misslyckades? Du vet svaret – det är för att det tar bort sockret i kroppen. Nyckeln är att SGLT2-preparat sänker insulin, istället för att höja det. Det är, som du sa, läkemedelsekvivalenten till lågkolhydratkost.

Ändå har författarna, Zinman och en endokrinolog, uppenbarligen inte en aning om varför detta läkemedel fungerade så bra. Han skriver ”vi tror att mekanismerna bakom den kardiovaskulära förbättringen med empagliflozin är multidimensionell, och möjligen kan bero på förändringar i stelheten i kärlen, hjärtfunktion och hjärtats syrebehov (i frånvaro av aktivering av sympatiska nerver) såväl som hjärt-njureffekter, minskad mängd albumin i urin, mindre urinsyra, och kända effekter på hyperglykemi, vikt, bukfett och blodtryck.”

Med andra ord säger han att ”Jag vet egentligen inte varför det här preparatet fungerade, så jag använder några intressanta termer”.

Det är helt uppenbart för mig att problemet vid T2D är hela kroppens sockerbelastning, inte bara blodsockret. När man får ner hela kroppens sockernivå ser man en förbättring även om det är en minimal förbättring av blodsockret. Det förklarar exakt den stora lögnen #2 – ”Att sänka blodsockret är målet med behandlingen”.

Precis som du, förväntade jag mig resultatet. Detta är faktiskt inte den första ”lågkolhydratpiller”-studien. Du kan titta på grafen  a JAMA paper in 2003 about Acarbose.

Genom att blockera kolhydratupptaget ser man samma effekt av att reducera mängden glukos som man tillför kroppen. Man ser en minskad absolut risk (ARR) på 2,15 i primär ändpunkt (49% minskad relativ risk). Det är väldigt nära de 1,6% ARR man ser i den nya studien. Detta glömdes bort, eftersom effekten troddes vara en blodsockersänkande effekt snarare än en insulinsänkande effekt. Så nu finns det TVÅ läkemedel som sänker insulin och uppvisar stora positiva effekter.

Så det här bekräftar hypotesen att en sänkning av INSULIN är huvudmålet med behandling. Bästa sättet? LCHF och periodisk fasta – lågkolhydratkost i ett piller. Snyggt.

Om ni undrar – jag använder redan SGLT2 som förstahandspreparat och Acarbose i andra hand vid typ 2-diabetes. Metformin är mitt tredje val, inte mitt första.

Jason

Kommentar

Dr Jason Fung ser typ 2-diabetes på ett revolutionerande enkelt sätt: som ett överskott av socker i hela kroppen, inte bara i blodet. Detta visar vägen till det uppenbara botemedlet som konventionell behandling missar (vilket resulterar i kronisk, progressiv sjukdom).

Botemedlet är att få ut sockret ur kroppen, med alla medel, och reducera den kroniskt höga insulinnivån vid typ 2-diabetes, och därmed minska insulinresistensen. Och därmed normalisera allt.

Detta kan göras med periodisk fasta kombinerat med LCHF-kost. Ibland är det allt som behövs för att bli frisk. Om inte, kan rätt läkemedel läggas till.

En SGLT2-inhibitor som tar bort socker från kroppen är ett fantastiskt verktyg, som den senaste studien visar. Och det andra preparatet dr Fung nämner, Acarbose, minskar mängden socker som kommer in i kroppen.

Att använda Metformin i tredje hand låter spännande, eftersom det oftast är förstahandspreparat. Men att vänta med det är logiskt om man vill bli botad.

Jag tror att en GLT-1-agonist skulle vara det fjärde, om den behövs under detta paradigm.

Detta är det framgångsrika sättet att bota en sjukdom som fortfarande brukar anses vara kronisk och progressiv. En sjukdom som påverkar en halv miljard människor. Det är en revolution.

Här är många som redan har gjort det.

Mer

Första läkemedlet som minskar dödligheten vid typ 2-diabetes presenterat! Och det är lågkolhydratkost i ett piller!

Snabbkurs i diabetes

Fungfung

FungAsk Dr. Jason Fung

7 kommentarer

 1. Jaa menee
  Man kan ju hoppas att diabetiker tar åt sig av detta avslöjande besked som läkemedelsbranschen lämnar.
  De säger nämligen att: "Kolhydrater är dödligt och det ska ut ur kroppen så lever du längre"
  Men det är ju det LCHF står för, men utan att först föra in kolhydrater i kroppen och sedan köpa dyr medicin för att bli av med eländet.
  Stort steg framåt för lågkolhydratkost kan jag tycka.
 2. folk tror på alt som sägs
  Insulin orsakar inte hjärtsjukdom
 3. folk tror på alt som sägs
  Lika sant som att kolesterol orsakar hjärtsjukdom.
 4. ALn
  Och så finns det ju alltid risker när man kemiskt mixtrar med kroppens komplexa system...

  https://lakemedelsverket.se/Alla-nyheter/NYHETER-2015/Granskning-av-d...

 5. Henrik
  Kostråden till typ2 diabetiker bör vara, .att helt undvika socker,och att äta lite kolhydrater, och i stället äta mer naturligt mättat fet. Myndigheterna bör också klargöra riskerna med ett högt intag av socker, och vidtaga åtgärder för att reversera de senaste 35 årens utveckling, eftersom den har orsakat en kris för folkhälsan.
 6. Sven Erik Nordin
  Forskningsframgång eller förberedande marknadsföring?

  För några dagar sedan uppträdde Professor Lars Rydén i media med uppgiften om att man gjort ett sensationellt genombrott i forskningen för att rädda livet på typ 2-diabetiker med hjärt- och kärlproblem. I en treårig studie sägs man ha nått fullkomligt epokgörande resultat, som innebär ett genombrott för diabetesbehandlingen.

  Den aktiva substans som använts är en s.k. SGLT2-hämmare, nämligen empagliflozin. Man får intrycket att detta är något alldeles nytt, som oväntat har denna fantastiska effekt - vilken innebär att blodsockernivån sänks genom att levern förmås att utsöndra sockret i urinen. Några ev. biverkningar omnämns självklart inte, och professor Rydén talar om ett "nytt paradigm" och ett alldeles nytt sätt att tänka om diabetes...

  Men möjligen handlar det här mer om marknadsföring än seriös forskning - och ett lyckat användande av godtrogna media, som låter sig utnyttjas för att skapa uppmärksamhet runt ett kommande läkemedel, som skulle kunna inbringa många, många miljarder i intäkter för tillverkarna. Man beräknar att omkring 400 miljoner människor i världen nu har diagnosen diabetes typ 2. Antalet har stigit dramatiskt under många år – och stiger fortfarande - så marknaden är närmast oändlig. Den nu aktuella studien bekostas av läkemedelsbolagen Boeringer Ingelheim och Eli Lilly, som nu förstås ser fram emot gigantiska vinster.

  Problemet är nu ”bara”, att empagliflozin inte är någon "ny" substans, utan har använts tillräckligt länge för att visa på allvarliga biverkningar. FDA (Food And Drug Administration, ungefär USA:s motsvarighet till svenska Läkemedelsverket) gick redan i maj i år ut med en allvarlig varning, och även europeiska EMA inledde en granskning av preparatet i juni. Biverkningarna är inte bagatellartade. Det handlar t.ex. om åtskilliga fall av ketoacidos, vilket är ett livshotande tillstånd som kräver omedelbara medicinska insatser.

  Det förefaller minst sagt anmärkningsvärt, att man nu går ut och påstår att empagliflozin är ett nytt och fantastiskt ämne, som på ett revolutionerande sätt förlänger livet för typ 2-diabetiker – efter en studie som pågått i 3 år! Sanningen är ju den att ämnet redan används – och har visat sig ha allvarliga, livshotande biverkningar! Som väntat har också den kontinuerligt höga glukoshalten i urinen vid användningen av detta ämne resulterat i en förhöjd frekvens av urinvägsinfektioner – och vilka komplikationer som kan följa av detta på sikt vet man inget om.

  Några reflektioner:

  Redan den 16 januari 2008 godkände Socialstyrelsen LCHF-kost (mycket naturligt fett och minimalt med kolhydrater) som behandlingsmetod mot diabetes och fetma – efter att läkaren Annika Dahlqvist anmälts av ett par nitiska dietister för att ha rekommenderat LCHF-kost till diabetiker – med synnerligen gott resultat. Socialstyrelsens utredare tvingades efter ett års granskning av all tillgänglig litteratur i ämnet slutligen konstatera, att LCHF ”inte strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet”. Metoden är billig och biverkansfri (förutom vissa övergångsbesvär under någon vecka) och ger avsevärda hälsovinster även i form av t.ex. sänkt blodtryck, bättre fungerande matsmältning mm, mm…

  Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), § 2b – kap. 3 – skall patienten få information om vilka (godkända) behandlingsmetoder som finns för aktuell sjukdom. Så vitt jag förstår har sedan januari 2008 nästan all sjukvårdspersonal som haft med diabetiker att göra begått tjänstefel – genom att inte över huvud taget nämna LCHF som en tillgänglig metod mot diabetes typ 2 – utan endast berättat om det oundvikliga ”naturalförloppet” och förskrivit t.ex. Metformin och sedan insulin.

  Problemet är förstås att ingen kan ta patent på LCHF och tjäna grova pengar på det konceptet. Inget läkemedelsföretag är därför intresserat av forskning på LCHF – och alla tusentals fall av förbättrad hälsa med hjälp av LCHF avfärdas av forskarvärlden som ”anekdotisk evidens”, utan vetenskapligt värde.

  I stället för att på ”naturlig väg” sänka blodsockret med en förändring av kosten, så skall man nu alltså kunna fortsätta att äta kolhydratspäckad skräpmat – och stoppa i sig dyra mediciner (med allvarliga biverkningar) för att uppnå samma blodsockersänkning…

  Här nedan följer ovan nämnda texter från FDA och EMA:

  FDA Drug Safety Communication: FDA warns that SGLT2 inhibitors for diabetes may result in a serious condition of too much acid in the blood
  [ 05-15-2015 ]

  Safety Announcement
  The U.S. Food and Drug Administration (FDA) is warning that the type 2 diabetes medicines canagliflozin, dapagliflozin, and empagliflozin may lead to ketoacidosis, a serious condition where the body produces high levels of blood acids called ketones that may require hospitalization. We are continuing to investigate this safety issue and will determine whether changes are needed in the prescribing information for this class of drugs, called sodium-glucose cotransporter-2 (SGLT2) inhibitors.
  Patients should pay close attention for any signs of ketoacidosis and seek medical attention immediately if they experience symptoms such as difficulty breathing, nausea, vomiting, abdominal pain, confusion, and unusual fatigue or sleepiness. Do not stop or change your diabetes medicines without first talking to your prescriber. Health care professionals should evaluate for the presence of acidosis, including ketoacidosis, in patients experiencing these signs or symptoms; discontinue SGLT2 inhibitors if acidosis is confirmed; and take appropriate measures to correct the acidosis and monitor sugar levels.
  SGLT2 inhibitors are a class of prescription medicines that are FDA-approved for use with diet and exercise to lower blood sugar in adults with type 2 diabetes. When untreated, type 2 diabetes can lead to serious problems, including blindness, nerve and kidney damage, and heart disease. SGLT2 inhibitors lower blood sugar by causing the kidneys to remove sugar from the body through the urine. These medicines are available as single-ingredient products and also in combination with other diabetes medicines such as metformin (see Table 1 below). The safety and efficacy of SGLT2 inhibitors have not been established in patients with type 1 diabetes, and FDA has not approved them for use in these patients.
  A search of the FDA Adverse Event Reporting System (FAERS) database identified 20 cases of acidosis reported as diabetic ketoacidosis (DKA), ketoacidosis, or ketosis in patients treated with SGLT2 inhibitors from March 2013 to June 6, 2014 (see Data Summary). All patients required emergency room visits or hospitalization to treat the ketoacidosis. Since June 2014, we have continued to receive additional FAERS reports for DKA and ketoacidosis in patients treated with SGLT2 inhibitors.
  DKA, a subset of ketoacidosis or ketosis in diabetic patients, is a type of acidosis that usually develops when insulin levels are too low or during prolonged fasting. DKA most commonly occurs in patients with type 1 diabetes and is usually accompanied by high blood sugar levels. The FAERS cases were not typical for DKA because most of the patients had type 2 diabetes and their blood sugar levels, when reported, were only slightly increased compared to typical cases of DKA. Factors identified in some reports as having potentially triggered the ketoacidosis included major illness, reduced food and fluid intake, and reduced insulin dose.
  We urge health care professionals and patients to report side effects involving SGLT2 inhibitors to the FDA MedWatch program, using the information in the “Contact FDA” box at the bottom of the page.

  Granskning av diabetesläkemedel av typen SGLT2-hämmare har inletts
  den 12 juni 2015

  Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har inlett en granskning av kanagliflozin, dapagliflozin och empagliflozin, även kända som SGLT2-hämmare, och som används för att behandla typ 2-diabetes. Syftet med granskningen är att utvärdera risken för diabetesketoacidos, ett allvarligt tillstånd som kan utvecklas då insulinnivåerna är för låga. Diabetesketoacidos är vanligast hos personer med typ 1-diabetes, men förekommer även vid typ 2-diabetes.
  Granskningen inleds till följd av rapporter1 om diabetesketoacidos hos patienter som behandlas med SGLT2-hämmare mot typ 2-diabetes. Samtliga fall var allvarliga och några krävde sjukhusvård. Vid diabetesketoacidos är vanligtvis blodsockervärdena höga men i ett antal av dessa rapporter var blodsockervärdena endast måttligt förhöjda, något som skulle kunna försena diagnos och behandling.
  All tillgänglig data om risken för diabetesketoacidos med SGLT2-hämmare kommer nu att granskas för att se om förändrade rekommendationer behövs för hur dessa läkemedel ska användas inom EU.
  Medan granskningen pågår kommer sjukvården att få skriftlig information om risken för diabetesketoacidos och hur man kan hantera den.
  Patienter som har frågor kring sina diabetesläkemedel bör rådgöra med sin läkare eller farmaceut. Det är viktigt att patienter med diabetes fortsätter att ta sin ordinerade behandling och inte slutar med den utan att först ha diskuterat med sin läkare.
  Följande SGLT2-hämmare är godkända i Sverige: Forxiga (dapagliflozin), Invokana (kanagliflozin), Jardiance (empagliflozin), Synjardy (empagliflozin/metformin), Vokanamet (kanagliflozin/metformin) och Xigduo (dapagliflozin/metformin).

  Mer om risken
  Diabetesketoacidos uppstår när kroppen inte förmår tillgodogöra sig glukos i blodet på grund av att insulinnivåerna är för låga. Istället bryts fett ner som en alternativ energikälla vilket orsakar en anhopning av överflödiga ketoner som biprodukt. Diabetesketoacidos är ett känt tillstånd som huvudsakligen uppstår hos personer med typ 1-diabetes, men kan också ses vid typ 2-diabetes. Symtom på diabetesketoacidos inkluderar andningssvårigheter, förvirring, kraftig törst, kräkningar, magont, illamående, aptitlöshet och onormal trötthet. Patienter som utvecklar något av dessa symtom uppmanas kontakta sjukvården för undersökning med avseende på diabetesketoacidos oavsett vilket blodglukosvärde patienten har.
  1Totalt (globalt) hade 101 fall av diabetesketoacidos hos patienter som behandlas med SGLT2-hämmare mot typ 2-diabetes rapporterats i EudraVigilance per den 19 maj 2015. Uppskattningsvis är exponeringen för dessa läkemedel över en halv miljon patientår. Ett patientår motsvarar en patient som använder läkemedlet i ett år.

  Svar: #7
 7. Nisse
  Wow, mycket läsvärd kommentar. Har sparat och skrivit ut den för närmare genomläsning. Om jag tordes skulle jag skicka in den som en egen insändare till massmedia, men det hoppas jag att författaren gör själv. Mycket bra. Tack.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg