På väg mot ett botemedel för typ 2-diabetes

GettyImages-492384738-1600×1067

Här följer ett översatt gästinlägg av dr Jason Fung, kanadensisk njurspecialist och världsledande expert på periodisk fasta och LCHF:

Över 50% av amerikanska vuxna uppskattas lida av pre-diabetes eller diabetes. Tvillingcyklerna (i levern och bukspottkörteln) är inte ovanliga metabola misstag som leder till sjukdom. Dessa svar är nästintill universella eftersom de är skyddande mekanismer.

Skyddande? Jag hör dig nästan kippa efter andan. Skulle insulinresistens och beta-cellernas dysfunktion vara skyddande? Ja. Absolut. Vad skyddar de oss ifrån? Själva namnet ger dig en viktig ledtråd. Insulinresistens skyddar levern mot för mycket insulin. Vår kropp motstår effekten av för mycket insulin, som är skadligt.

Balloon-deflatedFöreställ dig levern som en ballong som kan fyllas med socker och fett, de två lagringsformerna av energi från maten. Normalt sett stiger insulinet när vi äter, vilket gör att vi lagrar en del av denna matenergi. När vi slutar äta, vid fasta, sjunker insulinnivåerna och frisätter en viss del av den lagrade energin i resten av kroppen.

När insulinnivåerna är förhöjda under långa perioder fylls levern på med socker och fett, likt en överfylld ballong. Trycket inne i levern stiger, vilket gör det svårare och svårare att föra in socker i den överfyllda levern. Detta är insulinresistens. Levern kan helt enkelt inte lagra något, så den motstår de inkommande sockerarterna, och blir resistent mot insulinets normala signaler. Glukos ackumuleras utanför cellen i blodet.

Detta utlöser kompenserande hyperinsulinism. Som att försöka fylla på den redan överfyllda ballongen fungerar det ett tag. Men det blir svårare och svårare. Balloon-inflatedI grund och botten försöker levern bara skydda sig från insulinets skadliga effekter. Problemet är inte insulinresistensen, utan den underliggande hyperinsulinismen.

Levern är upptagen med att försöka bli av med ansamlingen av fett genom att exportera det nya fettet. En del av det ackumuleras i bukspottkörteln, och täpper slutligen till den och sänker insulinnivåerna. Detta är det korrekta skyddssvaret. Då höga insulinnivåer är det essentiella problemet som orsakar typ 2-diabetes är en sänkning av insulinet den mest skyddande strategin.

Blodsockret stiger till onormalt höga nivåer och spiller över i urinen och orsakar många symtom som frekvent urinering och törst. Detta kan också betraktas som en lämplig, skyddande mekanism. Att tvinga in mer glukos i den överfyllda levern och bukspottkörteln kommer slutligen förstöra den. Kroppen försöker nu göra sig av med den toxiska glukosen genom urinen.

Fetma kan också ses som ett skyddande svar på överflödig de novo-lipogenes. Fettceller är specialiserade celler som utan problem lagrar fett (triglycerider). Utan fettceller som lagrar detta nyskapade fett skulle det annars sättas in direkt i organen och orsaka typ 2-diabetes. I den ovanliga genetiska sjukdomen Beradinelli-Siep lipodystrofisyndrom finns en medfödd brist på fettceller. Så gott som alla dessa patienter utvecklar typ 2-diabetes, vanligtvis under tonåren, och överflödigt fett från både kost och de novo-lipogenesen hamnar direkt i levern och musklerna.

På lång sikt orsakar fettlever ärrbildning som är den främsta orsaken till leversvikt i Nordamerika. Förfettad bukspottkörtel som har fått fortgå under lång tid kommer slutligen också att leda till ärrbildning, och efter många decennier förstörs den. För att skydda sig själv behöver kroppen göra sig av med denna överflödiga sockerbelastning. Genom att tvinga ut sockret till blodet kommer det spilla över till urinen. Detta orsakar många symtom som frekvent urinerande och viktminskning, men den toxiska glukosbelastningen avhjälps åtminstone.

Implikationer

Med denna nya förståelse följer många viktiga implikationer. Först och främst orsakas typ 2-diabetes av en enda underliggande mekanism. Det är inte resultatet av två helt separata patofysiologiska mekanismer, en för insulinresistens och en för att beta-cellerna inte fungerar. Alla uttryck av typ 2-diabetes går att förklaras med fettansamling i organ.

För mycket de novo-lipogenes resulterar i fettlever och insulinresistens. För mycket fett i beta-cellerna resulterar i lägre insulinproduktion. Men hyperinsulinism är slutligen grundorsaken till hela problemet.

För det andra, båda defekter med insulinresistens och beta-cellernas dysfunktion är helt reversibla genom avlägsnande av det överflödiga fett som täpper till organen. I motsats till vad många tror så är inte bukspottkörteln så ärrad och utbränd att den inte går att reparera. Istället är den helt enkelt tilltäppt av fett. När du får bort fettet börjar bukspottkörteln fungera igen och insulin utsöndras som normalt.

För det tredje, och kanske det viktigaste, går typ 2-diabetes både att förhindra och reversera, det är inte kroniskt och progressivt. Det är inte en dom för livet. Denna nya uppenbarelse ger enormt mycket hopp för de som drabbats. Vi behöver bara förstå den underliggande sjukdomen och tillämpa vår nya förståelse. Våra behandlingar är ineffektiva och därför tror vi att progression är en del av sjukdomens naturliga förlopp. Istället låg felet hos vår fundamentala misstolkning av denna sjukdom.

Mot ett botemedel

Vid varje sjukdom beror framgång på att identifiera och behandla den underliggande orsaken, inte symtomen. Exempelvis kan en bakterieinfektion orsaka symtom som feber. Grundorsaken är bakterierna och feber är ett symtom. För att behandla sjukdomen måste man ta tag i grundorsaken, i detta fall antibiotika för att döda bakterierna. Detta eliminerar framgångsrikt febersymtomen.

Men om du bara behandlar symtomen får du inga fördelar. I detta fall kan du behandla febern med febernedsättande medel, men infektionen kvarstår oförminskad och kan slutligen ta kål på dig. När du slutar ta febernedsättande återvänder febern eftersom sjukdomen inte behandlats. Det kan verka som att sjukdomen är kronisk och progressiv, men bara för att behandlingen är inkorrekt. Att behandla febern är bara symtombehandling, eftersom detta inte är den faktiska sjukdomen.

Exakt samma problem existerar vid typ 2-diabetes. Grundorsaken är hyperinsulinism, och symtomet är högt blodsocker. Typ 2-diabetes, och faktiskt alla manifestationer av det metabola syndromet, är sjukdomar som orsakats av för högt insulin. Trots detta fokuserar vårt befintliga behandlingsparadigm på att sänka blodsockret, vilket bara är ett sjukdomssymtom, och inte sjukdomen i sig. Istället för att behandla hyperinsulinism behandlar vi högt blodsocker.

Den nuvarande behandling som rekommenderas vid typ 2-diabetes inkluderar insulin, orala blodsockersänkande läkemedel och fettsnål kost. Femtio års erfarenhet visar tydligt att dessa behandlingar inte botar sjukdomen och bara behandlar symptomen. Alla dessa terapier riktar in sig på att sänka blodsockret, inte den underliggande hyperinsulinismen. Faktum är att alla dessa behandlingar ökar insulinnivåerna.

T2DCurevsNoCure-copyDe behandlingsmetoder som man vet leder till ett botemedel – fasta, fetmakirurgi och lågkolhydratkost har en gemensam nämnare. Samtliga behandlingar sänker insulinet.

Här kommer den plötsliga, skräckinjagande insikten. De behandlingsmetoder som vi använder för typ 2-diabetes är TOTALT felaktiga. För mycket insulin är det som orsakar sjukdomen. Att ge insulin eller läkemedel som höjer insulinet kommer inte att förbättra sjukdomen. Det kommer bara göra den värre!

Det är ingen skillnad mot att behandla alkoholister genom att ge dem mer alkohol. Att ge mer alkohol för att behandla abstinensbesvär från alkohol kommer definitivt ge symtomlindring på kort sikt. Men sjukdomen, alkoholismen, kommer bara bli värre.

Detta är exakt det som sker. Patienter som lider av typ 2-diabetes ges vanligen ett läkemedel då sjukdomen diagnosticeras. Detta behandlar enbart symtom, så allt eftersom blir sjukdomen värre ökas dosen. När maxdosen nåtts, får man ett andra, och sedan ett tredje läkemedel. Efter det skrivs insulin ut i allt högre doser i ett desperat försök att reglera blodsockret.

Men om du behöver högre och högre doser av läkemedel blir din diabetes inte bättre, utan sämre. Behandlingen är felaktig.

Vid typ 2-diabetes är insulinnivåerna höga, inte låga. Att injicera mer insulin kommer inte att behandla det. Jo, på kort sikt förbättras symtomet som är högt blodsocker, men sjukdomen i sig – diabetesen – kommer bara att bli värre.

Hur kan vi förvänta oss att vi skulle hjälpa en patient som redan har för mycket insulin i kroppen, genom att tillföra mer insulin? Vår standardiserade och accepterade behandling är exakt hur man INTE ska behandla typ 2-diabetes.


Jason Fung

Mer

Hur man reverserar typ 2-diabetes

Populära videor om typ 2-diabetes

 1. ENDAST MEDLEMMAR
  Reversera diabetes genom att ignorera kostråden
 2. ENDAST MEDLEMMAR
  Typ 2-diabetes handlar om mer än bara insulinresistens
 3. ENDAST MEDLEMMAR
  "Vi är inte gjorda för att vara kroniskt sjuka"
 4. LCHF och diabetes: forskning och klinisk erfarenhet
 5. Ett nytt paradigm för typ 2-diabetes
 6. ENDAST MEDLEMMAR
  Hur insulin styr din vikt

 

Tidigare med dr Fung

Alla tidigare artiklar av dr Jason Fung

Mer med dr Fung

Dr Fung har sin egen blogg på intensivedietarymanagement.com. Han är också aktiv på Twitter.

Jason Fungs bok The Obesity Code finns tillgänglig på Bokus.

obesitycode-400x554

Hans nya bok, The Complete Guide to Fasting finns också tillgänglig på Bokus.

Cover2-534×653

Äldre inlägg