Livsmedelsindustrins grepp om nutritionsforskningen

industry influence in food science

Marion Nestle, professor vid New York University och framstående kommentator på den amerikanska ”matscenen”, har mycket att säga om mat. Vi håller inte med om allt, men i den här intervjun i Vox säger hon mycket vettigt. Det handlar om den påverkan livsmedelsindustrin har på den vetenskapliga forskningen om mat, nutrition och hälsa.

Vox: Nutrition research is deeply biased by food companies. A new book explains why.

Nestle har nyligen kommit ut med en ny bok, med namnet Unsavory Truth: How food companies skew the science of what we eat. I den berättar hon om nutritionsforskningens stora beroende av finasiering från livsmedelsindustrin. Nestle pekar på att industrifinansierade studier nästan alltid gynnar marknaden. Varför? Hon hävdar att det inte beror på korrupta forskare, utan snarare på att finansiärerna kontrollerar utformning och tolkning av forskningen. Nestle förklarar:

Livsmedelsindustrin vill knappast finansiera studier som inte hjälper till att sälja deras produkter. Jag betraktar den här typen av forskning som marknadsföring, inte vetenskap. De som utför studierna menar att forskningen görs på rätt sätt, och så kan det mycket väl vara. Men forskning på var jäv kommer in i bilden menar att det verkliga problemet är utformningen av frågor — sättet på vilket frågorna ställs — och tolkningen av resultatet. Det är där inflytandet märks.

Pengarna styr och livsmedelsindustrin håller i plånboken. Intervjuaren från Vox och Nestle är överens om att den här realiteten knappast kommer att förändras.

Ett sunt mått av skepticism och en koll på varifrån pengarna kommer är alltid hjälpfulla strategier när man ska ta sig an nutritionsforskning.

Tidigare

Barilla-finansierade forskare: Ät pasta, gå ner i vikt

Sockerindustrin stoppade forskning som visade att socker kan orsaka hjärt-kärlsjukdom

Så skyller man fetmaepidemin på annat, enligt läskindustrin

Socker

Äldre inlägg