Att börja med LCHF när man har högt blodtryck

bloodpressure-man

Du har alltså högt blodtryck och vill börja med LCHF? Grattis! Det kan vara den mest effektiva metoden för att sänka blodtrycket drastiskt. I vissa fall kan man till och med helt normalisera blodtrycket.

Men, det finns två mindre potentiella problem att ta hänsyn till.

1. Läkemedel mot högt blodtryck

Om du medicinerar mot högt blodtryck och börjar med LCHF riskerar du att få för lågt blodtryck. Du kan ganska snabbt bli för frisk för ditt läkemedel.

Den blodtryckssänkande effekten på LCHF kan ske på några få dagar, men det kan också ta månader eller till och med ett år att få full effekt.

Om du känner dig svag, trött, yr etc. måste du kontrollera ditt blodtryck. Om det är lågt, under 120/80, bör du kontakta din läkare för att diskutera en sänkning av din medicinering. Det kan till och med bli aktuellt att helt ta bort den.

2. Salt och buljong Cup of bouillon

Under LCHF-utmaningen rekommenderar vi extra salt i form av buljong – varje dag under de två första veckorna. Anledningen är att minimera omställningsbesvären som kan vara problematiska under den första veckan på LCHF, till exempel huvudvärk.

Du ska bara dricka buljongen om ditt blodtryck är under kontroll, eftersom det kan öka blodtrycket marginellt. Om ditt blodtryck är högt trots medicinering ska du inte använda buljongen.

Biverkningar som kan uppstå av LCHF försvinner sannolikt inom ett par dagar.

Läs mer

Så får du bra blodtryck

Kom igång med LCHF – en tvåveckorsutmaning