LCHF störst i Sverige (igen)

Lchf

Ovan ses antalet googlesök för de tre nu populäraste metoderna för viktnedgång – LCHF, GI och Viktväktarna – från 2008 till idag. Är LCHF (blå kurvan) på väg mot en ohotad förstaplats?

Två steg fram, ett steg bak

LCHF är på gott och ont det begrepp som symboliserar lågkolhydratkost i Sverige. Inga andra synonymer, inte ens Atkins, kommer upp till mer än en tiondel av antalet sökningar.

Som synes spred sig LCHF som en löpeld under 2008 och 2009, fram till toppen i månadsskiftet augusti/september. Efter den tunna toppen blev det en lång tillbakagång under hela resten av året.

Orsaken var debatten om svininfluensa, som knappast hade mycket med LCHF att göra egentligen. Efter en väldig uppmärksamhet i media skrämde den bort vissa.  Nu är det ett år sedan, och den debatten (om än intressant även i efterhand) förknippas lyckligtvis inte lika starkt med LCHF längre.

Mot nya rekord

Nu är sökningar på LCHF på väg mot nya toppnivåer. För första gången överstiger LCHF mer långsiktigt alla andra viktnedgångsmetoder.

Vad kan vi göra för att fortsätta upp, och undvika nya liknande problem? För att fler med viktproblem eller diabetes, med mera, ska få bästa möjliga råd baserade på dagens vetenskap? För att Sverige ska bli friskare och smalare?

Vad tycker du?

Mer

Statistiken ovan i detalj

LCHF / Lågkolhydratkost för nybörjare

Stora skrytartråden

PS

I kurvorna ovan ses alltid toppar efter nyår, samt en mindre topp efter sommaren. Bantarperioder.

Äldre inlägg