LCHF och hur vi vinner kampen för klimatet

Det är inte alla som står ut med Al Gore eller över huvud taget prat om den globala uppvärmningen. Men om du gör det, överväg att se den här nya TED-föreläsningen.

LCHF och miljön

Det finns några saker som är värda att överväga som LCHF-anhängare. LCHF hävdas ofta vara miljömässigt ohållbart på grund av allt kött, särskilt från kor (och deras metanutsläpp). Det är fel, av två orsaker:

1. LCHF ska inte betyda mer kött (protein) alls, utan måttligt med protein och det är till och med möjligt att äta en vegetarisk version. Det finns inget behov av att äta kor alls.

2. Metangas från djur är en del av kolets kretslopp. Det bryts relativt snabbt ner till koldioxid som tas upp av växter igen. Nettoeffekten = inget nytt kol tillförs till atmosfären. Det är en helt annan sak än att bränna fossila bränslen, vilket tillför kol till atmosfären som stannar kvar i miljoner om inte hundratals miljoner år.

Vi skulle kunna göra oss av med alla kor på planeten och det skulle bara försena klimatförändringarna med några få år, om ens det. Sen skulle samma sak hända ändå.

Vad vi borde oroa oss för är inte djur som släpper ut gas, utan förbränning av fossila bränslen. Detta är vad Al Gore och alla andra experter utan annan agenda fokuserar på.

Att vinna över klimatförändringarna

Den spännande delen av Gores föreläsning är att vi till slut kommer att vinna kampen mot klimatförändringarna. Det är ofrånkomligt eftersom förnybara energikällor som sol- och vindkraft (och batterier) snabbt blir billigare och bättre. Ganska snart blir de billigare än att bränna fossila bränslen – och då kommer de att bli standardkällor för energi för planeten.

Lägg till elektriska bilar och andra transportsätt – också på väg – så har vi löst klimatförändringarna.

Det kommer att hända. Vi kommer att vinna. Den enda kvarvarande frågan är: hur stor skada kommer vi att åsamka planeten innan det händer? Hur varmt kommer det att bli? Det spelar stor roll för våra barn.

Tidigare

Hur kor kan göra öknen grön och radera ut växthuseffekten

Äldre inlägg