Hur kor kan göra öknen grön och radera ut växthuseffekten

Kan miljoner kor och andra gräsbetande djur rädda jordens miljö? Ja, säger Allan Savory, en pionjär på gräsbevuxna ekosystem, i den här fantastiska 20 minuter långa nya TED-föreläsningen.

Djur som betar gräs, när de tas om hand på rätt sätt, får inte gräsmark att bli till öken. Det brukade Savory tro förr, för länge sedan, men nu har han insett att det var ett tragiskt misstag (även på ett högst personligt plan). Gräsätare kan göra motsatsen. De kan göra öknen grön igen.

Nära slutet av föreläsningen påstår han att denna teknik, att få öknar att bli gröna igen, skulle kunna binda tillräckligt med koldioxid för att få mängden i atmosfären att återgå till den innan industrialismen.

Detta skulle alltså kunna radera ut hela växthuseffekten. Det skulle föda miljoner människor med mat av högsta kvalitet. Och dessutom skulle kor bli rena miljöhjältarna.

Om Savory har rätt är det revolutionerande, och han verkar veta vad han talar om. Se föreläsningen. Vad tror du?

Äldre inlägg