Hur kor kan göra öknen grön och radera ut växthuseffekten

Kan miljoner kor och andra gräsbetande djur rädda jordens miljö? Ja, säger Allan Savory, en pionjär på gräsbevuxna ekosystem, i den här fantastiska 20 minuter långa nya TED-föreläsningen.

Djur som betar gräs, när de tas om hand på rätt sätt, får inte gräsmark att bli till öken. Det brukade Savory tro förr, för länge sedan, men nu har han insett att det var ett tragiskt misstag (även på ett högst personligt plan). Gräsätare kan göra motsatsen. De kan göra öknen grön igen.

Nära slutet av föreläsningen påstår han att denna teknik, att få öknar att bli gröna igen, skulle kunna binda tillräckligt med koldioxid för att få mängden i atmosfären att återgå till den innan industrialismen.

Detta skulle alltså kunna radera ut hela växthuseffekten. Det skulle föda miljoner människor med mat av högsta kvalitet. Och dessutom skulle kor bli rena miljöhjältarna.

Om Savory har rätt är det revolutionerande, och han verkar veta vad han talar om. Se föreläsningen. Vad tror du?

1 2

82 kommentarer

 1. Wow...
 2. sten bj
  Helt riktigt! Men det är ju alltid bättre med flera sorter. Mon-santo = Mon-okultur, liknande den Irländska potatiskatastrofen på 1850-talet (lumper potato). En enda sort kan orsaka katastrof om/när den slås ut. "Med en sort tränar sig alla skadedjur på samma sort", så resultatet lär inte dröja. För Irländare och Monsantokunder blir det förlust och /eller död; för Monsanta gäller det bara att förklara att man aldrig givit några garantier och raskt rulla ut "nästa generation" till de bönder som fortfarande är "troende".

  Men dom många arterna har flera fördelar, olika djup är en, som Lina säger. Rötterna till röd klöver lär kunna gå ned till nästan 2 meter. Där kan de suga åt sig en hel del av de mineraler som vi idag istället köper i hälsokostaffär, t.ex .
  Lövskog kan (åter-) planteras i hagar om man lyckas luckra upp tillräckligt med hjälp av många arter så att det kan bli helt plogfritt. "No Till" på Engelska provas lite varstans just nu, ofta utan publicitet.

  Jag kommer ihåg en Irländare som köpte en licens med recept för att tillverka samma ost som han förälskat sig i, från England. Han satte igång och det blev fin ost men smaken var inte alls som den Engelska osten. Efter något år provade han till slut med mjölk från England, och då gick allt som det skulle. Det visade sig att de Engelska betesmarkerna hade ett stort antal lövträd som kossorna hela tiden åt löv från. Sådana där perfekt "under-klippta" träd. Vilka mineraler träden, ofta med rötter djupare än 2 meter fiskade upp vet vi inte men att de kan ha en viktig funktion i ett självförsörjande jordbruk ser ganska klart ut. "Weeping Willow" är ett sådant vackert och viktigt träd.
  Självförsörjande= Mineraler från mark och kväve från luft och spillning, utan avrinning till vattendrag när humusskiktet fått växa till sig.

  Se Del 2 som kommer snart!

 3. Tomtefar
  Nu är det ju lite synd att bloggen har en konstig filterfunktion som inte släppte genom hela mitt inlägg redan kring midnatt igår. Jag provade att klippa upp texten i delar ifall det var längden som var problemet, men jag kunde då bara posta första tredjedelen. Hade du haft hela min text när du skrev, hade du först kunnat se angående "helheten" att jag menar att många RIKTIGA miljöproblem hamnar i skuggan av just koldioxidproblematiseringen, så många skupelfria aktörer kan bedriva miljöfarlig verksamhet utan att bli bländad av "strålkastarljuset", oftast i ett annat fattigt land (tänker främst på kemi- och textilindustri i Indien).

  Ja, det finns kortare och längre tidsperspektiv på förändringar och återställningar. Inte ens rabiata kodioxidbekämpare påstår att allt liv inklusive människorna dör ut om deras värsta prognoser slår in. De talar om en förändrad värld med förändrade levndsförhållanden på olika platser - vissa skulle bli obeboeliga medan andra skulle bli mer välmående än tidigare. Detta är ett faktum som ingen kan säga emot vid en klimatförändring av den skalan. Jag skulle själv inte gilla dessa förändringar, men det är inte det värsta hotet mot varken mänsklighet eller övrigt ekosystem. Däremot påstår jag att klimatförändringar är inget mänskligheten kan göra ngt åt varken åt ena eller andra hållet (med undantag för vissa extremt drastiska metoder som t ex spränga alla kärnvapen och skapa atomvinter), utan den klimatförändring vi ser idag är i linje med vad en del forskare såg redan på 60-talet, och många forskare idag vet en del om mekanismerna bakom. Tyvärr vet de inte så mkt som de SKULLE kunna göra, eftersom du inte får ett öre för att forska om alternativa hypoteser till det mänskliga utsläppet av växthusgaser. Man kan få några spänn om projektet är ämnat att motbevisa andra faktorers betydelser, men det kan du säkert få från ett läkemedelsbolag också om du vill ta reda på om det finns naturliga substitut till deras kolesterolmedicin, om det på förhand framgår att resultatet kommer bli "nej, andra metoder har ingen eller ringa effekt jämfört med deras medicin".

  Det jag tänkte följa upp med är att mänskligheten och ett geografiskt omformat ekosystem kommer leva vidare även om CO2-alarmisternas värstascenario inträffar. Om, säg 10.000 år är vi tillbaks i balans igen, men det är inget som säger att den tillbakagången är uppskattad av framtidens människor och djur på vissa platser. Däremot vill dessa semibegåvade människor (främst miljöpartister) sätta upp enorma parker med vindkraftverk. Till vindsnurror går det åt stora mängder (nåja, det är små mängder, men då allt är relativt så blir det enorma mängder) REM/REE (sällsynta jordartsmetaller). När dessa bryts och anrikas så släpps det ut stora mängder radioaktiva ämnen som kan få (och får, eftersom de bryts redan idag med lokalt förödande konsekvenser) en stor spridning när de hamnar i världshaven. Här pratar vi halveringstider på hundratals miljoner år. DÅ kan vi återkomma till det här med att saker rättar till sig i slutänden, för detta skulle i värsta fall knappt hinna rättas till innan solen har soppatorsk på väte och livet ändå börjar rinna ut på denna planet. Sådana miljöfaktorer oroar mig. Rent allmänt är det viktigt att vi är försiktiga med naturresurser vare sig det gäller olja, REM, koppar, skog, vatten osv.

  Förutom att solaktiviteten är den största faktorn på klimatet på kort och medellång sikt, så finns det för vår del en faktor som överskuggar såväl denna som CO2-alarmisternas värsta farhågor med råge, och det är jordaxelns lutning som har en cykel på drygt 40.000 år där den varierar med ca 2,4 grader. Låter kanske inte mkt, men det ger rejäl påverkan som istider, och efter en sådan cykel är koldioxid och torr-is definitivt reset:at.

 4. hb
  Grattis Masailand! Var i Kenya förra året och förundrades över de tusentals kor de hade i byarna. Korna vandrade in bland vilda djur i naturreservaten och slätterna med vajande gräs var underbart vackra. Så åt dom bara kött, blod och mjölk också. Och stackars alla dom som genom västerlänningars kolonisation blivit hänvisade till stora majsodlingar för äta nästan enbart polenta. Svälter gör de som blir hänvisade till det eviga hackandet i magra jordar utan näring.
  Det är fruktansvärt! Hur långt från naturen vi själva befinner oss kunskapsmässigt. Om fattiga länder kan få mera jordlager och fuktigare klimat, samtisigt som de kan gå tillbaka till sin ursprungsföda KÖTT så kommer mycket hända i deras utveckling. Fattigdom, sjukdom och lågt immunförsvar är ingen bra kombination. Jag tror på ekologiskt naturbeteskött och i Sverige har vi mycket ytor som kan betas men inte odlas, som på öar i skärgården finkar det likadant, St Karlsö var tvungna att återinföra lammbetningen för att behålla grässlätterna. Oc h ja! läs vegomyten, den belyser det här jättebra.
 5. Jenny
  Här finns ett äldre, längre och mer utförligt klipp om samma sak: http://vimeo.com/8239427
 6. Hemul Kor betar inte alls ner till rötterna och förstör

  Nej, inte ner till rötterna. Men de biter av stråt nedanför tillväxtzonen, som alltså sitter en bit upp på stråt och inte nere vid roten. Är tillväxtzonen borta kan inte det grässtråt fortsätta växa. Bufflar biter av ovanför tillväxtzonen och samma grässtrå som nyss betats kan alltså växa vidare.

  Svar: #59, #80
 7. JOW
  Lite mer kring klimatproblematiken.

  Med växthusgaser avses de ämnen som bromsar värmeutstrålningen från jorden och därför kan höja temperaturen nära jordytan. Vattenånga bedöms svara för ungefär 95 % och koldioxid för ungefär 3 % av hela växthuseffekten. Då återstår 2 % att dela på för övriga växthusgaser där dikväveoxid och metan finns. En väldigt liten del av växthuseffekten utgör alltså av metan.

  Exakt vilka mängder metan som olika ”källor” producerar är svårt att säga. Det vi vet är att mycket metan avges från våra regnskogar, från sumpmarker och risodlingar, ur havsbotten, från gruvor, från läckage vid hantering av fossilgas och biogas samt från idisslares rapar.

  Att i detta sammanhang skuldbelägga kor och får för klimatkrisen förefaller för mig vara helt förkastligt. Kan det finnas andra orsaker till forskarnas fokus på just idisslare? Så här skriver en professor på Chalmers:

  ”På tekniska högskolor är forskningen på energiteknik och miljöteknik stark men motiven för tekniken mycket svagare. Forskningen riskerar därför att lätt styras in på naturvetenskapliga villospår. Bästa skyddet mot att forskningen styr in på fel spår vid universitet och högskolor är säkert en bred och öppen kritisk diskussion om de vetenskapliga motiven bakom olika forskningssatsningar.”

 8. Cia
  Jag funderar bara på att Sahara faktiskt varit grönt och blomstrande, man har funnit grottmålningar som berättar om detta mitt i den torra öknen. Och att Sahara var grönt för en 5-6000 år sen kan man se på avlagringar i berg som sticker upp ur sanden. Man ser spår av breda floder, sjöar.... Detta sammanfaller med när det rådde istid på norra halvklotet vilket har att göra med jordaxelns lutning och den kommer att luta åt det hållet igen. En ny istid närmar sig helt visst. Det var 10 000 år sen sist (Bergslagen blev isfritt för ca 9 000 år sen) och det brukar visst gå 10-20 000 år mellan nedisningarna, som sen lär vara i ca 100 000 långa år!! Sahara lär bli grönt och blomstrande igen, vi får alla flytta dit när isen kommer hit. Nog är det en intressant tanke alltid.
  Svar: #61
 9. JOW
  Hemul

  Tveksamt om du har rätt kring kors betande. Nötkreatur sliter av växterna med tungan och betar därmed inte särskilt nära marken. En viktig faktor för ”födointaget” är vegetationens höjd, men även betets täthet har betydelse. Kor föredrar alltså lite högre gräs.

  Till skillnad från nötkreatur så biter får av växterna, de är också mycket mer selektiva och de kan beta av smakliga blad och skott närmare marken. Därför behöver man använda betesputs på hagar som skall betas av får innan de släpps på. Om man inte har haft kor där strax innan vill säga...

 10. morgengry
  Det bästa för marken och den biologiska mångfalden är att marken blir betat i ett rotationsbete system, och sambete av flera olika arter. Då kor, hästar får och getter föredrar olika planter och olika delar av planterna.
  Det är bra om marken får vila några veckor, istället för att ha djur betande permanent.
  Så att ha ett kontinuerligt hårt betestryck är inte bra. Djuren måste flyttas runnt i olika hager.
  Det är ju även det han berätter om. De flyttar flocken av betesdjur. Och har man då extremt lite växtlighet från början, måste man flytta dom varje dag. Överbetning är inte bra.
  Svar: #66
 11. sten bj
  Med Allan Savory's metoder kan det alltså gå på ett par år att göra om större områden i Sahara
  till producerande land igen!

  Hur återställandet gick till naturligt om det var öken innan behöver vi inte veta nu.
  Vi har redan sett resultatet av de -naturliga - metoderna Allan beskrivit!

  Vid lilla istiden från 1500talets början blev Marrakesh snabbt huvudstad i Marocko. Regnen kom och allt blev bördigt. När vi besökte för ca 10 år sedan såg vi enorma arealer mark i "träda" som väntade på regn. Endast mycket nära Marrakesh var det konstbevattnat, 99% av marken var oanvänd och humusskiktet förmodligen bortblåst!
  Intressant att veta att inte bara regn behövs, och att VÄLPLANERAT jordbruk med kreatur kan fungera på betydligt mindre regn än vad vi tydligen trott!

 12. JOW
  Väldigt intressant ämne med ganska många kommentarer. Man kan undra om Andreas har funderat på detta tidigare. Som jag ser det så har LCHF mycket att vinna på att fokusera mer på det som är verkligt ekologiskt och miljörriktigt.

  Vi ser idag att vår billiga fossila energi har börjat att minska och då framför allt oljan. För att vi skall får en hållbar matproduktion som klarar en betydligt lägre insatts av fossil energi så behöver vi kraftigt öka andelen mindre jordbruk med djur av olika slag och växtodling. Först då går det att sluta kretsloppet av näringsämnen hyfsat bra och utnyttja samspelet mellan djur och odling.

  Så vill du göra en insatts för klimatet bör du laga mat från ekologiska råvaror, slänga så lite mat som möjligt, minska ditt resande med bil och aldrig flyga, dra ned på konsumtion av prylar och kläder mm. Och när du äter kött nästa gång så bör du alltså välja får och nöt som har fått beta i det svenska landskapet. Gärna på en gård i din närmiljö.

  Djur som är naturligt uppfödda på artegen föda är en väldigt viktig del i framtidens jordbruk. Då får vi nyttigare kött, friskare djur och människor, energieffektivare matproduktion, bättre klimat, större yta för matproduktion, näringsrikare jordar, större matjordslager, ökad biologisk mångfald och en levande landsbygd.

 13. sten bj
  Kommer Allan Savorys metoder snat bli välkända eller vad kommer hända med dessa
  utmärkta framsteg, här och i resten av världen? U-hjälp som inte behövs längre måste väl vara utmärkt för alla inblandade, eller är det så dåligt som Tomtefar säger?

  Om det inte blir kraftigt politiskt motstånd från politiker och viss industri är det helt fantastiskt!

  Men vad händer om bönder i stort sett blir sjävförsörjande när de sätter igång med detta
  på ett genomtänkt sätt och gammal "förlorad mark", framförallt i USA där förstörelsen gått långt, kan återvinnas på bara några år?

  Kommer industrier där sätta tryck på politiker för att stoppa en sådan utveckling ?

  I sverige borde jordbruksverket åtminstone starta "faktainsamling". Ett fint ord för att skjuta upp beslut

  På SIDA trodde man att problemet i Indien var för många heliga kor och "hjälpte bl. a till " genom att montera in preventivmedel på korna.

  Kanske dags att vakna upp ur Törnrosaslummern.

 14. Zepp
  Det där är knappast ett problem.. problemet är att de som lever i tredje världen länder har brist på kött, järn och aminosyror är de vanligaste bristerna ute i världen!

  Minskad köttkonsumtion är ingen lösning på malnutrion!

  Problemet ligger snarare i att allt för mycket bördig mark ligger i träda.. och den mesta marken lämpar sig inte för odling utan för bete.

  Sen så råder det ingen egentlig matbrist, tvärt om så har vi ett överskott som eldas upp.. för att de fattiga inte har råd att köpa det.

  Det är altså mer lönsamt att säljas som bränsle än att skänkas till svältande!

 15. queenofstromstad
  Ojojoj Kostdoktorn. Vad besviken jag blir. Inte visste jag att tänkte så här åt vänster. Du tror alltså på växthuseffekten?? No way!! Är du inte informerad nog att det är rena parodin? En ytterligare orsak att beskatta människor som inte vet bättre än att lita på myndigheterna och regeringen. Jag håller med om att det är temperaturförändringar i världen, men det har absolut inget med koldioxid att göra. Enda orsaken är att vi blir onödigt beskattade och Al Gore har blivit multi miljonär på kuppen. Helt normalt att solen ger ut mer bestrålningar periodvis, vilket vi går igenom just nu.
  Din blogg är tämligen informativ och intressant, men i detta fallet är du ute på fel väg. Skärpning.
  Svar: #67
 16. Lennart N.
  Helt riktigt! Betestrycket behöver naturligtvis anpassas till lokala förhållanden. I ett varmt och torrt klimat måste man ta speciella hänsyn. Växelbete med olika djurslag praktiserar jag själv och det fungerar utmärkt! Hästarna äter det som fåren ratar och tvärtom. I vårt klimat tål många av våra betesmarker ett högt betestryck och för den biologiska mångfalden är det viktigt med kontinuitet i ett långt perspektiv. Att betet får växa till sig lite då och då gör ingen skada.
 17. Tomtefar
  Jag håller helt med dig i allt kring växthusbluffen, och ger dig en upptumme för det. Dock vill jag vara rättvis och försvara Kostdoktorn här. I texten framgår faktiskt inte vilken ställning doc tar till farligheten i CO2. Man kan tolka det på två sätt. Det ena är precis som du tolkar, att med denna metod skulle vi bli kvitt miljöfarliga gaser som då doc skulle se som viktigt. Det andra tolkningssättet är att oavsett om CO2 spelar roll eller inte för klimatet, så om CO2 minskar till vad de s k "experterna" anser vara nödvändigt, så har hela CO2-debatten spelat ut sin roll och folk kan lägga fokus på viktigare saker. Jag som brukar vara ganska kritisk till när folk skriver skrämselpropaganda kring växthusgaserna reagerade inte negativt alls på hans formuleringar. Blogginläggets viktigaste budskap var att få en mer levande planet i ekologisk balans.
 18. Wille
  Här kommer ännu mer. En 58 minuter lång föreläsning med Allan Savory. Jag har kollat på denna och den är superbra. Ska perecis kolla in den "korta" varianten.
  http://vimeo.com/8239427
 19. JAUS
  Såg denna video först idag, eftersom jag varit upptagen och inte besökt den här bloggen på nästan en vecka. Det var den mest hoppingivande videoklippet som jag sett på mycket länge. Jag kommer genast att donera pengar till Allan Savorys projekt, de pengarna kommer göra enorm nytta på så många eftersom brist på föda orsakar enorma problem i den fattiga delen av världen.

  I framtiden så behövs förhoppningsvis inte längre några donationer till fattiga länder eftersom det inte längre kommer finnas några länder som är fattiga. Det är ett utopiskt scenario som jag verkligen hoppas blir verklighet.

  Sprid denna video till alla ni känner.

 20. JAUS
  Har nu donerat 10% av min inkomst för den här månaden till projektet.

  Här kan man donera: http://www.savoryinstitute.com/donate/

  Man kan välja att antingen donera en klumpsumma eller lite varje månad.

 21. Marlene
  Som signaturen P redan skrivit: om fler väljer ekologiskt naturbeteskött så skulle världen vara en trevligare plats.
  Såg ett inslag på tv igår om att köttkonsumtionen hos oss svenskar MINSKAT. Måste ju va himla underligt om nu så många gått över till lchf...;p Skämt å sido; det stämmer säkert med att fler äter mer naturlig mat och därmed konsumerar mindre mängd mat däribland kött. Vi som övertänker när vi handlar mat köper ju bara ekologiskt naturbeteskött. Finns inte det får det vara. Iaf för mig.
 22. staffanos
  Helt makalöst ! Denna diet, gör dig inte bara frisk, skyddar mot svininfluensa, cancer, hjärtsjukdomar..Nu kan t om kossornas enorma metanutsläpp, och den enorma mängd vatten som går åt till dessa djur även rädda klimatet ! Men finns det inget hejd, på vad denna diet fixar ?
 23. Leo
  Trots detta superba framförande kommer de flesta fortsätta tro jorden är platt!
 24. Sjukt intressant inlägg.. Skickade länk till min kompis som jobbar på ett regerings departement i Syd Afrika.. (eller om det var i en NGO han jobbar nu saksamma).. Hoppas han kan vidarebefodra det till someone important!
 25. cumulus
  Fascinerande! Det är sällan jag försöker pracka på mina vänner mina åsikter. Men detta delade jag på Facebook nu när jag såg det!
 26. Jon
  Den där videon är jättebra! Så har vi arbetat i svenska jordbruk i århundraden, han kanske skulle vänt sig till områden på planeten som _inte_ hade problem lite tidigare så kanske lösningen hade varit mer uppenbar, hihi.

  Dock så ser jag lite för många jippi-detta-innebär-att-jag-kan-äta-allt-kött-jag-kommer-över-och-rädda-planeten-,-LCH-rules-euforiska tendenser här i kommentarsfälten direkt. LCHF allena räddar nog inget tyvärr.

  Så jag råder, låt detta få går en runda till i tankemaskineriet och återkom när:
  1. Veckans kött- och mejerikonsumtion till 100% upphört av det kött som inte är "producerat" av djur uppfödda i naturlig frihet på naturbete (inga stallar och inget kraftfoder alltså).

  2. Allt matkorgen är eko och/eller fair trade (där tillämpligt).

  3. En liten bit av månadslönen har gått till detta eller liknande projekt.

  Innan dess är ingen jord räddad (men därefter, oj oj oj!)

  =)

  Bra tips!

 27. Svengunnar Nilsson
  Hej! Finns Allan Savorys fantastiska föredrag textat för medlemmar?
 28. Lena Nockert
  Vad glad jag blir att du lägger ut Allan Savorys föreläsning här. :)
  Jag upptäckte honom för knappt ett år sedan och han tillhör sedan dess de människor jag högaktar allra mest.

  Det finns massor av föreläsningar av honom på youtube och andra ställen på nätet. Lyssna och njut av denna stillsamt kloka man.

  Hans engelska är dessutom ovanligt lätt att förstå så det är bra språkträning att lyssna till honom.

 29. Roger Jönsson
  Uppenbarligen finns delade meningar och uppenbara problem i div försök som Allan Savory tydligen helt undviker att prata om i presentationen.
  Det finns en massa artiklar som framför kritik mot hans presentation. Här t ex.:
  http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2014/aug/04/eat-...

  Ju mer man läser av kritiken framstår han som en sådan där o-vetenskapsman som vaskar fram sanningar för att passa det resultat han vill få fram.
  Jag säger inte att jag vet något om meningsfullheten i hans metod, bara att det finns många som säger att hans slutsatser inte stämmer (enligt resultat från de försök som gjorts).
  Det är lätt att ta till sig ett budskap som passar ens önskan, men det kanske är lite för lättvindigt att bara tro på det och ropa "hej"?

 30. Lars Sundström
  Så det var därför de kor vi hade gjorde en öken av hela gården! Vill ni besöka denna enda öken i hela Sverige så finns den i Bohuslän.... sök på; öken, Bohuslän, kossa, beta, tönt
 31. Roger Jönsson
  Läste du ens artikeln som jag länkade till eller drog du igång dyngspridaren per automatik för att slippa se ev obekväma argument?
  -Ingen har väl påstått att kor gör öken???? -Att dra till med ett personangrepp baserad på en påhittad osanning är oerhört lågt.
  Jag bor själv intill ett stort fält med naturbetande och frigående kor och jag ser mycket väl där inte är någon öken. Där är rätt så kargt, mycket sand, men korna har mycket stora ytor att leva på, så de har tillräckligt med mat större delen av året.
  Savorys påstående är de motsatta, att kor omvandlar öken till grönska där det knappt finns mat och vatten åt dem (mil efter mil utan ett grässtrå, sades det). Det verkar magiskt att få igång en sådan process. Om man även lyssnar på kritiken så framstår det inte alls vetenskapligt bevisat att hans metod fungerar. -Att före/efter foton valts ut, har tagits vid lämpliga tillfällen och att information som inte visar det önskade har dolts. -Att vissa försök inte alls fungerat som påstås. DÄRFÖR kanske man inte ska vara så fanatiskt bergsäker på att han har rätt och att det är så lätt. Bara för att någon framför en attraktiv idé och är duktig på att presentera den, bevisar det inte att det fungerar i praktiken på det stora hela (särskilt inte om man tänker avverka ur beståndet, enl kritikerna). Det återstår eventuellt att se.
  Jag har inte påstått något alls, annat än att det kanske är lite tidigt att ropa hej och att snygga presentationer som någon gör om sig själv och sina underverk, kanske inte behöver vara absoluta bevis för att det som sägs faktiskt fungerar. Hoppas kan man dock.
 32. Nils-Åke
  Man har inte hört något på länge,hur går det med Savorys projekt ?
1 2

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg