LCHF och Alzheimers

ht_296678_ho_coconut

Kan en högfettskost förbättra minnet vid vanlig Alzheimer-demens? Det verkar så, åtminstone i vissa fall. Och forskning visar lovande resultat.

Kokosfett mot Alzheimers?

I en tidningsartikel beskriver läkaren Mary Newport, 56, hur hennes make Steve Newport drabbades av Alzheimer-demens tidigt i livet.

Han testade flera olika mediciner, men fortsatte att försämras. 2007 blev han allt sämre och tappade intresset för trädgårdsarbete och kajakpaddling vilket han tidigare älskat. Han ville inte ens äta, och gick ner 5 kilo.

Hustrun sökte på nätet efter pågående läkemedelsförsök och hittade ett som Steve Newport kunde få vara med i. Man testade tillskott av MCT, medellånga mättade fettsyror. Preliminära fynd hade visat mycket lovande resultat – faktiskt en verklig minnesförbättring hos patienter. Tanken är att dessa fettsyror skall omvandlas till ”ketoner” i kroppen, vilka sedan kan vara ett effektivare bränsle för alzheimersjuka hjärnor än socker.

Tyvärr klarade inte Steve Newport testen för att få vara med i studien. Hans minne var för dåligt – han kunde varken minnas årstid, månad eller veckodag. Poängen blev 14 av 30 på ett ”Mini Mental Test”, vilket innebär svår demens. Ett av testen är att rita en klocka. Han kunde knappt minnas hur en sådan såg ut (bilden längst till vänster ovan).

Men Mary Newport fortsatte att läsa på och fann att kokosfett innehåller 60% MCT-fett. Hon köpte kokosfett och bestämde sig för att testa själv. Med det och lite förberedelser lyckades hennes make få 18 av 30 poäng och accepterades i studien. Han fortsatte också att äta kokosfett.

Resultat av fettillskottet

Redan efter fem dagar märktes en tydlig förbättring. Efter drygt fem månader har nu hans skakningar försvunnit, han kan läsa igen, och har blivit mer social och intresserad av andra personer.

Klocktest

Bilden ovan visar hans försök att rita en klocka. Vänstra bilden är före kokosfettet. Mittenbilden är efter två veckor med tillskott, och högra bilden efter 37 dagar.

bar_27

Studier på LCHF-kost och Alzheimers

Alzheimer och hjärnan

Vid en snabb sökning hittade jag ett antal studier på området. Exempel:

Neurol. Aging 2004. Effects of beta-hydroxybutyrate on cognition in memory-impaired adults.

20 försökspersoner med Alzheimers eller nedsatt minne fick dricka MCT eller placebo. Åtminstone en del av patienterna fick en tydlig förbättring på kognitiva tester och minne. Störst förbättring sågs hos patienterna med mest ketoner i blodet.

Behav Pharmacol. 2006. Neuroprotective and disease-modifying effects of the ketogenic diet.

Översiktsartikel som diskuterar det vetenskapliga stödet för att en ketogen kost (ex LCHF) kan ge förbättring vid såväl Alzheimers som Parkinsons sjukdom.

Neurotherapeutics 2008. Ketone bodies as a therapeutic for Alzheimer’s disease.

Översiktsartikel om hur bland annat en ketogen (lågkolhydrat, högfetts-) kost visat effekt i kliniska studier på människor med Alzheimers. Sammanfattningsvis ses det som ett lovande fält för framtida Alzheimerforskning.

Curr Treat Opinions Neurol. 2008. The ketogenic diet: uses in epilepsy and other neurologic illnesses.

Översiktsartikel. En växande mängd litteratur tyder på att en ketogen kost kan vara av värde vid ett flertal neurologiska sjukdomar, inklusive Alzheimers. Den förefaller bland annat skydda nervceller.

bar_27

Användbart i praktiken?

LCHF-kost har inte visats innebära några hälsofaror. Åtminstone inte i de studier på upp till 2-4 år som gjorts. Att det har visats ge positiva effekter vid Alzheimers sjukdom borde innebära att det är fritt fram att testa för intresserade.

Om man kan få en förbättring av en relativt enkel kostförändring är det ju utmärkt. S k ”bromsmediciner” som Aricept har vanligen en mycket begränsad effekt, och förhindrar inte fortsatt försämring. Dessutom kan de ge en hel del biverkningar. LCHF-kost kan teoretiskt vara ett utmärkt komplement till sådan behandling.

Egen erfarenhet?

Har du en anhörig med demens som provat LCHF-kost? Berätta gärna om dina erfarenheter nedan!

Alzheimers

Läs mer

Tidigare inlägg om demens

LCHF / Lågkolhydratkost för nybörjare

Känner du någon som kunde vara intresserad av ovanstående? Maila gärna adressen till inlägget:
https://www.dietdoctor.com/se/lchf-och-alzheimers

Äldre inlägg