Hög tid för mer forskning på lågkolhydratkost

GettyImages-1098437496

Dr David Ludwig, professor i nutrition vid Harvard T.H. Chan School of Public Health och professor i pediatrik vid Harvard Medical School, har skrivit en artikel för The Journal of Nutrition där han lyfter behovet av högkvalitativ forskning på LCHF och ketogen kost. Han menar att fettsnål kost har varit i fokus för både kliniskt arbete och vetenskap under de senaste 50 åren, utan vidare resultat. De världsomspännande epidemierna av fetma, diabetes och metabolt syndrom talar sitt eget tydliga språk.

The Journal of Nutrition: The ketogenic diet: evidence for optimism but high-quality research needed

Dr Ludwig föreslår istället att vi ska växla spår och rikta strålkastarljuset mot kolhydratrestriktion. Att bara växla spår är dock inte nog. Vi behöver också höja kvaliteten på nutritionsforskningen. Framstående tidskrifter är fyllda med studier som använder interventioner som inte har speciellt stor effekt (som att definiera lågkolhydratkost som 40 % av kalorierna från kolhydrater eller att börja på 20 gram kolhydrater och växla till 130 gram efter några veckor) eller studier som endast varar i några få veckor. De metoderna bidrar inte med meningsfull data.

Han pekar också på nödvändigheten av att ha hunger och fritt intag av mat i åtanke eftersom vi inte bor på slutna metabola kliniker. Vi fattar beslut om föda ett flertal gånger per dag. Alla framgångsrika metoder för viktnedgång behöver ta hänsyn till det.

Lyckligtvis handlar lågkolhydratkost och keto mycket om just dessa frågeställningar. Kosten är också fördelaktig när det handlar om diabetes, viktnedgång och metabol sjukdom. Dessutom, fortsätter han, när kosten genomförs på rätt sätt utgör den ingen signifikant fara för de allra flesta patienter.

I en intervju med anledning av artikeln konstaterar dr Ludwig:

Inom vissa vård- och nutritionsyrken har man avfärdat ketogen kost som en tillfällig modediet, med potentiellt farliga biverkningar. Den här typen av lågkolhydratkost åts emellertid av människor (exempelvis jägare-samlare) under mycket längre tidsperioder än man hittills har ätit spannmålsbaserad kost. Vilken kost som helst ger negativa biverkningar om den är dåligt utformad. Preliminär evidens pekar på att ketogen kost kan vara säkrare för personer med typ 2-diabetes än en kost med mycket kolhydrater, vilken kan orsaka kraftiga blodsockersvängningar. Efter att hundratals miljoner dollar har spenderats på att studera fettsnål kost — med mestadels negativt resultat — är det dags att investera i forskning av hög kvalitet på ketogen kost för att avgöra dess potential på lång sikt.

Amen till det. Vi applåderar dr Ludwig för både hans agerande och hans ord. Han har inte bara publicerat viktiga studier på LCHF och keto, utan han förespråkar ytterligare forskning av hög kvalitet. Föhoppningsvis kommer många fler att lyssna. På Diet Doctor stöder vi den framväxande vetenskapen kring LCHF/keto på alla sätt vi kan.

Är du läkare eller forskare och intresserad av att utföra högkvalitativ forskning kring lågkolhydratkost? Berätta gärna hur vi kan hjälpa dig!

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

 

Tidigare

Att sätta vetenskapen i första rummet

Kostfonden: Höj de vetenskapliga kraven på kostråden

Vetenskapen bakom kolhydratrestriktion, ketos och biverkningar

Äldre inlägg