Cancerskydd av multivitamin!

Multivitamin skyddar mot cancer

Är det bra att äta en multivitamin, eller kan det till och med vara farligt? Det diskuteras då och då, vanligen baserad på osäkra enkätundersökningar. Exempelvis kom en sammanställning av sådana i våras som visade att personer som äter multivitamin dör tidigare än andra.

Problemet är att dessa enkätundersökningar (observationsstudier) inte är värda så mycket mer än papperet de trycks på. De visar statistiska samband men de bevisar inte vad som är orsaken. Kanske struntar friska i vitamintabletter och de som äter dem var i genomsnitt sjukare redan innan? Det är svårt att veta.

Idag publiceras en mycket cool studie som vänder upp och ner på begreppen. Detta är en riktigt välgjord studie, där man gör vad man måste göra för att veta. Något mycket mer påkostat än en enkätundersökning.

Man testade tillskott med multivitamin:

Studien

I studien deltog nästan 15 000 manliga amerikanska läkare över 50 års ålder. De lottades till antingen en daglig multivitamintablett eller en likadan placebotablett. Allt enligt konstens alla regler.

Läkarna följdes sedan under hela elva års tid. Varje år fick de en ny låda med tablettburkar att ta en tablett dagligen av. Hälften av läkarna hade hela tiden vitaminer i sina tabletter, hälften inte. Ingen av dem visste vad de fick.

Så blev det någon skillnad? Ja.

Cancerskydd

Efter att de elva åren gått hade de som fått multivitamin fått en liten men klar minskning av cancerrisken. Ungefär 8 procent färre cancerfall blev det i multivitamingruppen:
 
Cancerskydd av multivitamin
Deltagarna som hade haft cancer redan innan studien startade hade runt 27 procent minskad risk för återfall om de fått multivitamin.

Varför?

Ska vi tro på den här effekten? Det är en välgjord studie som det är svårt att hitta några större felkällor i. Den största invändningen är nog att resultatet möjligen kan bero på slumpen: Det är ungefär en chans på 20 att det är hela förklaringen. Inte omöjligt.

Men jag tycker resultatet är oerhört spännande. Om det är verkligt, vad beror det på? Är det en blandning av olika vitaminers effekt eller var en av dem viktigast?

Du kanske anar vad jag kommer att skriva härnäst?

I multivitamintabletten fanns varje dag 400 enheter D-vitamin. En vitamin som många tror är viktig för kroppens cancerförsvar.

Tidigare

En omtalad liten studie från 2007 testade  tillskott av 1100 enheter D-vitamin – eller placebo – dagligen till äldre kvinnor under fyra års tid. De som fått D-vitamin fick mer än halverad risk för cancer!

Ovanstående är dock bara en enda studie. Man vill se liknande dramatiska fynd fler gånger innan man tror på dem.

Förra hösten publicerades en ny analys av den stora WHI-studien. Över 36 000 medelålders eller äldre kvinnor fick under sju års tid antingen tillskott av D-vitamin och kalcium, eller placebo. Om man enbart tittade på deltagare som inte tog liknande tillskott vid sidan av studien så såg man något spännande: Gruppen som fått tillskott av vitamin D och kalcium fick 14-20 procents riskminskning för flera typer av cancer!

Vilken dos D-vitamin fick kvinnorna i WHI-studien? Exakt densamma som i dagens multivitaminstudie: 400 enheter dagligen.

Slutsats

Något i multivitamintabletterna gav antagligen ett svagt skydd mot cancer. Om jag får gissa så var det D-vitaminet.

Vad tror du?

I media

SvD: Vitaminer minskade cancerrisk

Studien:

Gaziano JM, et al. Multivitamins in the Prevention of Cancer in Men. The Physicians’ Health Study II Randomized Controlled Trial. JAMA. 2012;():1-10. doi:10.1001/jama.2012.14641.

Mer

Tidigare om cancer

Allt om D-vitamin

Äldre inlägg