Brittiska allmänläkare får utbildning i lågkolhydratkost

low carb GPs

Du kanske känner till dr David Unwin från vår kurs om LCHF för läkare. Han är allmänläkare från Storbritannien och han ägnar sin tid åt ännu mer fantastiskt arbete! I samarbete med Diabetes.co.uk har han författat ett material, ”Type 2 diabetes and the low GI diet” som erbjuds allmänläkare genom en ny onlineutbildning som ges av Royal College of General Practitioners (RCGP), London.

Dr Unwin har på sin egen mottagning uppnått fantastiska resultat genom att arbeta med LCHF tillsammans med sina diabetespatienter. Han vill gärna sprida kunskapen till andra läkare för att de ska få uppleva samma framgångar: omvälvande hälsoförbättringar för patienter och stora ekonomiska besparingar för sjukvården. Han berättar för Pulse magazine:

Att implementera lågkolhydratkost hos patienter med T2D har varit omvälvande för både patienter och personal, det har lett till signifikanta besparingar när det gäller medicinering av diabetes, upp till över 35 000 pund årligen.

Många patienter förstår att de måste ge upp socker, men de konsumerar fortfarande kolhydrater med högt glykemiskt index som bryts ner till förvånande stora mängder glukos.

Varje vecka ser vi stolta patienter som får sin sjukdom i medicinfri remission genom att dra ner på kolhydrater.

Gratulationer till dr Unwin och Diabetes.co.uk för det här viktiga steget när det göller att öka medvetenheten om lågkolhydratkost för diabetesbehandling. Stort tack för arbetet ni utför!

Pulse: RCGP launches GP training on low carb diet for diabetes patients

Video om diabetes

Mer med dr David Unwin

Ditt blodsocker – mycket kolhydrater eller LCHF

Videokurs: LCHF för läkare

Mer

Guide: LCHF för nybörjare

Äldre inlägg