Bör du ta mediciner mot lätt förhöjt blodtryck?

bp

Medicinering för högt blodtryck är extremt vanligt. Men vem behöver det? Hur högt ska blodtrycket vara för att det ska vara värt att medicinera? Vanligen räknas över 140 i övertryck eller över 90 i undertryck som högt blodtryck och många får då mediciner.

En ny stor genomgång av alla studier visar nu att det är osäkert om medicinering hjälper vid lätt förhöjt blodtryck (140-159 i övertryck och/eller 90-99 i undertryck). Det är sannolikt att risken för biverkningar då kan överväga.

Att äta mindre socker och stärkelse kan vara ett hälsosammare sätt att sänka ett lätt förhöjt blodtryck. Lägre blodtryck har setts i ett antal studier som testar lågkolhydratkost för viktnedgång (lägre blodtryck än på jämförda dieter). Och jag ser det gång på gång hos mina patienter.

Mer om högt blodtryck

Tillägg: Med anledning av en kommentar av Anders DiabetesDoc vill jag poängtera att den ovanstående genomgången gäller personer med lätt förhöjt blodtryck men utan känd hjärtkärlsjukdom. Har man det kan blodtrycksmedicinering vara till större nytta.

Äldre inlägg