Avgör dina gener hur du bör banta?

Gener-Rörigt

Dina gener och din vikt: ett råttbo

En av dagens intressanta föreläsningar handlade om modern genforskning och viktreglering. Drömmen har varit att hitta skräddarsydda sätt att enklare gå ner i vikt.

Trots att genanalyser blir allt billigare så verkar den drömmen avlägsen idag. Ju mer man lär sig desto krångligare blir kartan över alla samverkande gener (se ovan). Här är sammanfattningen av en lång och rörig föreläsning:

Sammanfattning

Gener-LångtKvar-röd2

Läs sista stycket. Det verkar idag vara en ”mycket lång väg” kvar innan genforskningen bidrar med något av praktiskt värde för den som vill gå ner i vikt.

De goda nyheterna är att folk vanligen höll sig tämligen normalviktiga förr i tiden, före de senaste decenniernas fetmaepidemi. Och det utan kunskap om vilka ”fetmagener” de hade.

Äldre inlägg