Dr Georgia Ede

GeorgiaEdeDr Georgia Ede är psykiatriker utbildad vid Harvard och verkar i Northampton, Massachusetts, USA. Hennes intresse av nutrition tog fart efter att hon insåg att hennes egen kostomläggning reveserade flera hälsoproblem hon utvecklat i 40-årsåldern, exempelvis fibromyalgi, migrän, kroniskt trötthetssyndrom och IBS.

Dr Ede har också tagit en examen i biologi vid Carleton College i Minnesota. I sju år arbetade hon som forskningsassistent inom biokemi, diabetes och sårskador. Hon har öven studerat vid University of Vermont och gjorde sin specialistutbildning inom vuxenpsykiatri vid Cambridge Hospital i 2002.

Efter fem år i öppenvården började hon på Harvard University Health Services, mellan 2007 och 2013, som psykofarmakolog inom företagshälsovården och hon var den första psykiatrikern som erbjöd näringskonsultation som en möjlighet för studenter och anställda med psykiska problem.

Mellan 2013 och juni 2018 var hon psykiaytiker vid Smith College i Northampton, Massachusetts, där hon erbjöd näringskonsultation liksom medicinering och psykoterapi till studenterna.

Dr Ede ägnar för närvarande all sin tid till nutritionell psykiatri och hon studerar, skriver och håller förläsningar om det starka vetenskapliga sambandet mellan mat och hjärnhälsa.

Hon skriver återkommande för Psychology Today och har sin egen sajt Diagnosis: Diet. År 2018 publicerade hon en artikel i Journal of Evolution and Health.  1

Dr Ede finns på TwitterLinkedIn och Facebook.

Video

  • Ketogen kost med färre grönsaker
  • Den globala krisen inom mental hälsa
  • Frågestund med dr Georgia Ede

Artiklar

LCHF och psykisk hälsa: Sambandet mellan mat och mående

Jävsdeklaration

(Uppdaterat 14 februari 2019)

Dr Ede har en överenskommelse med DietDoctor.com om att skriva om nutrition och psykisk hälsa samt medicinskt granska material av andra skribenter. Denna överenskommelse inkluderar andelar i företaget, vilket gäller för alla medarbetare i Team Diet Doctor.

Dr Ede skriver också för Psychology Today och får ersättning för det.

Dr Ede ägnar för närvarande all sin tid till nutritionell psykiatri och hon studerar, skriver och håller förläsningar om det starka vetenskapliga sambandet mellan mat och hjärnhälsa. Hon erbjuder konsultationer online för patienter, men även för kliniker som är intresserade av kostens betydelse för det psykiska måendet.

Dr Ede ersätts ekonomiskt för sina föreläsningar.

Hon äter själv ketogen kost sedan 2013.

Mer

Team Diet Doctor

  1. Journal of Evolution and Health 2018: Histamine Intolerance: why freshness matters