Spelar D-vitamin någon roll för skelettet?

benbrott

Flera personer har tipsat mig om rubriken i tidningarna härom dagen: ”Extra D-vitamin spelar ingen roll”. Som vanligt verkar det röra sig om en kombination av en uppmärksamhetssökande forskare samt en uppmärksamhetssökande rubriksättare. Något vetenskapligt stöd till rubriken hittar jag inte.

Ortopedläkaren Greta Snellman sägs i artikeln ha studerat intag av vitamin D och konstaterat att det inte förebygger frakturer och därmed skulle det sakna effekt att ta tillskott som vuxen. Detta verkar handla om någon ännu opublicerad studie i så fall, för annat än osäkra enkätundersökningar m.m. på området finns ännu inte publicerat i hennes namn.

Även om hon nu har en opublicerad interventionsstudie som inte visat effekt är det ändå ett tveksamt uttalande. Ett dussintal studier av högsta klass (dubbelblinda RCT) på sammanlagt över 40,000 personer visar redan tydligt att tillskott av D-vitamin skyddar mot benbrott. Oavsett vad Snellmans eventuella nya undersökning visat så lär den knappast vända upp och ner på all tidigare forskning.

Sammanfattning: Inte ens när det gäller benbrott verkar rubriken stämma. När det gäller den positiva effekten av D-vitamin i studier på depressioner, färre luftvägsinfektioner, cancerskydd, eventuell förlängning av livet, förbättring av diverse hälsovärden och kanske viss hjälp för viktnedgång så verkar D-vitamin lika lovande än.

Mer om D-vitamin

UPPDATERING: Av allt att döma finns ingen ny studie. Snellmans uttalanden verkar bara vara baserade på hennes enkätundersökningar. De väger förstås fjäderlätt mot de tunga interventionsstudier som visat tydlig effekt av tillskott.

Äldre inlägg