Mot ljuset

Dörr

Det kan ta tid innan det märks, men nu öppnas dörren upp mot effektivare diabetesvård. Professor Kjell Asplund som ledde arbetet med SBU-rapporten intervjuas i P1 idag (20 min). En bra intervju av en påläst journalist, som var med på den svenska LCHF-kryssningen nyligen.

Bristen på bevis för de gamla fettsnåla råden förvånade Asplund. För vården bör det innebära större ödmjukhet inför alternativa kostråd, menar han, och mer tyngdpunkt på patienters rätt att välja kostmodell själva. Vården får då anpassa sig och följa upp resultatet. Det kommer att innebära behov av större kunskaper hos personalen (läkare, sköterskor, dietister).

LCHF-ätande diabetiker får nu lättare att kräva stöd av sjukvården, även om personalen inte sett ljuset än. Men det kan komma när de ser resultaten. Har du någon sådan historia att berätta?

Äldre inlägg