Minskande barnfetma?

Mindre barnfetma

En ny studie visar nytt stöd. I Sverige, och bara i Sverige, är fetmaepidemin på väg att vända.

Fynden rapporteras i senaste Läkartidningen, med en kommentar av Claude Marcus. Han vill ge Stephan Rössner äran.

I Läkartidningen

Fetmautvecklingen bland svenska 4-åringar tycks ha stannat av (pdf)Ur artikeln:

Ökning av övervikt hos barn födda efter 2000 har stannat av.

Fem landsting (eller landstingsområden) har haft kontinuerliga BMI-registreringar för barn födda från och med 2000 eller 2001. Data från dessa landsting tyder inte på att andelen överviktiga eller feta barn ökat under de senaste 4 åren (Tabell I). I åtminstone ett par län verkar andelen barn med ISO-BMI ≥25 snarast minska något.

Kommentar av professor Claude Marcus

Positiv vikttrend bland 4-åringarna (pdf)Ur artikeln:

…utomordentligt glädjande att det nu finns tecken till att den extremt snabba ökningen av fetma och övervikt bland barn som vi noterat under de senaste decennierna nu har avstannat. …att fetma och övervikt bland 4-åringar i Sverige inte längre ökar och kanske till och med minskar på vissa håll…

Fetma har till stor del biologiska/endogena orsaker. Viktiga faktorer kopplade till ökad risk för fetma är bl a genetisk sårbarhet, epigenetisk påverkan, olika sjukdomar och CNS-skador som påverkar hunger och mättnadsregleringen. Men utan omgivningsfaktorer som stimulerar eller åtminstone tillåter ett högre intag av energi än man gör av med är det omöjligt att utveckla fetma…

Även om vi inte vet varför barnfetma ökar, är det rimligt att anta att det beror på ökat energiintag och minskad fysisk aktivitet…

Att ökningen av fetma och övervikt bland yngre barn avstannat och att förekomsten kanske minskar är oväntat. Det finns inga genetiska eller medicinska orsaker som kan förklara det, utan det finns skäl att anta att den uppbromsning som man ser beror på att yngre barns matvanor och fysiska aktivitet inte har fortsatt att försämras utan kanske till och med förbättrats…

Medierna motorn i positiv utveckling

Men motorn som drivit fram denna positiva utveckling har inte varit stat, kommun eller landstingsorganisationerna, utan snarare ett kraftfullt medietryck…

I detta sammanhang finns det anledning att lyfta fram professor Stephan Rössners roll som oförtröttlig opinionsbildare. Med vassa »one-liners« som »det svenska folket gräver sin egen grav med kniv och gaffel« har han betytt oerhört mycket för att öka medvetenheten inom detta område.

Medalj eller inte?

One-liners som ”det är bara att äta mindre och springa mer” sprider inte medvetenhet. Det sprider fördomar mot feta människor. Hur? Ingen kan misslyckas med att förstå de fem orden, med eller utan en professor som förklarar dem. Att så många ändå har viktproblem ger då den oundvikliga slutsatsen att feta är glupska och lata.

Visst kan Rössner få beröm för oförtröttlighet. Men nu är det nog dags för nytänkande eller pensionering.

Nya tider

Professor Claude Marcus ”vet inte” varför barnfetman ökade under fettskräcken. Och att den nu minskar efter de senaste årens GI- och LCHF-debatt är ”oväntat” för honom.

Men allt fler svenskar förstår precis hur det hänger ihop. Det syns i statistiken och ger hopp om framtiden.

Svenskar, och ännu bara svenskar, verkar vara på väg att vända fetmaepidemin.

Vändpunkten?

Smör och fetma

Vill du hjälpa till att vända utvecklingen? En bit ner på sidan ”Om Kostdoktorn” finns tips på hur du kan hjälpa andra. Och kanske förändra världen.

Mer

Trendbrott i den svenska fetmaepidemin

Allt om viktnedgång

Svårt gå ner i vikt?

Äldre inlägg