Mättat fett: kostråden och vetenskapen

Saturated fat

Är råden att frukta naturligt mättat fett baserade på bra vetenskap? Inte om man ska tro den här fantastiska nya översiktsartikeln:

Nutrition: Saturated fat and cardiovascular disease: The discrepancy between the scientific literature and dietary advice

Den analyserar referenserna till tre olika organisationers kostråd: USDA, IOM och EFSA. Alla rekommenderar att äta mindre mättat fett. Men de verkar behöva bra fantasi för att hitta vetenskapligt stöd för den gamla teorin:

Pinsamt?

Jag rekommenderar att läsa artikeln ovan, det är underhållande. Jag gillade särskild hur amerikanska USDA hänvisar till Jacobsen at al, en analys från 2009 av elva olika observationsstudier.

Man finner där att om du äter mer kolhydrater (som bröd) eller mer enkelomättat fett (som olivolja) istället för mättat fett (som smör) verkar din risk öka för hjärtsjukdom!

För att få ”perspektiv” på det fyndet refererar man dock till en observationsstudie som fann motsatsen. Problemet? Den studien är en äldre version av en av de elva studierna som ingår i Jacobsen et al. Med andra ord valde USDA att tro mer på en enda körsbärsplockad äldre studie, istället för elva studier kombinerade – inklusive en uppdaterad version av samma studie!

Våra nya nordiska kostråd, NNR 2012, säger preliminärt fortfarande att mättat fett ska begränsas. Ska vi gissa att de också behöver färgade glasögon när de läser vetenskapen?

Mer pinsamheter i den förkrossande analysen

30 kommentarer

 1. A
  LCHQ kanske är framtidens kost trots allt då.. ;)
 2. Henrik
  En vän (högt bildad!) lade nyligen ut denna länk på facebook, med kommentaren "bye bye LCHF". Kommentarer kring det?

  http://m.theatlantic.com/health/archive/2012/06/time-to-retire-the-lo...

 3. Bawf
  Att din vän antagligen är redigt butthurt för att så många testar på lchf och att hen antagligen lider av något? Men det är skitsamma egentligen. Man får skylla sig själv om man inte använder sin hjärna.
 4. Hälsa är livet
  #2
  Om man fortfarande tror på den icke bevisade kolesterolmyten så förstår jag att folk blir rädda. Fett-och kolesterolskräcken är utbredd och alla blir hjärntvättade från alla håll och kanter med den myten. Sorgligt
 5. Henrik # 2
  Dr John Briffa (han som här tidigare skämtsamt kallades för Andreas försvunna tvillig) har redan kommenterat denna studie här:

  http://www.drbriffa.com/2012/06/12/shocking-swedish-science/?utm_sour...

 6. Lucas
  #2 Henrik

  De mätte en sänkning av kolesterol, inte specifikt vilket kolesterol. Studier om LCHF visar på en höjning av HDL och en sänkning av LDL som sammanslaget kan bli ett högre totalvärde för kolesterol, men som ändå är positivt då HDL är det bra kolesterolet. Så sammantaget så säger studien ingenting vettigt om kopplingen mellan LCHF och hjärt och kärlsjukdomar. Men det är ju ett bra försök till att bluffa sig till en ny fetträdsla hos sin befolkning.

 7. Rolf Löfgren
  Min åsikt är kolesterol av alla slag är inte kopplat till hjärt- kärl-sjukdomar.
  Kroppen producerar själv den kolesterol kroppen anser den behöver just nu.
  Läs vad Uffe Ravnskov skriver om kolestrol, han har djupa kunskaper i ämnet.
 8. Martin
  -edit-

  Läste visst inte alla kommentarer innan jag postade.

  Här är livsmedelsverkets kommentar på studien i inlägg 2:
  http://www.slv.se/sv/grupp3/Pressrum/Nyheter/Kommentarer/Svensk-studi...

 9. Zepp
  "Risken att dö i hjärtinfarkt har nästan halverats under de senaste tio, femton åren. Också risken att dö i stroke har minskat kraftigt. "

  "Ett snabbt omhändertagande, nya läkemedel och bättre uppföljning har radikalt ändrat prognosen för risken att dö i hjärtinfarkt. Genom ballongvidgning eller — om det är långt till sjukhus — medicin som löser upp blodproppen, har patienten i dag betydligt större chans att överleva. Likaså har den ökade användningen av stentar, ett slags kärlproteser som vidgar blodkärlen, bidragit till ökad överlevnad."

  http://www.vr.se/forskningvistodjer/medicinochhalsa/hjartkarlsjukdoma...

 10. hasse
  Varför skulle myndigheterna bry sig om vår hälsa nu, när de aldrig har gjort det förut?

  Om LCHF vore farligt så skulle de självklart rekommendera denna kost då läkemedelsindustrin, politikerna och lobbyisterna skulle jubla över framtida förtjänster av medicinförsäljning.

 11. hasse: #10
  Haha. Precis. Alltså vet de att den är hälsosam och kommer minska vinsterna med rätt så många miljarder om tillräckligt många upptäcker hur bra man kan må utan mediciner.. Usch.. det är verkligen illa ställt med världen alltså.. Hur ska det gå?
 12. Egil
  Kanske det av är rent nationalekonomisk att bringa folk till ohälsa.
  Jag har hört att om något forna sovjetstat i euoropa som uppmuntrar befolkningen till att röka t.ex.
  Det landet, kommer inte ihåg vilket, hade ju också en dålig sjukvård... vilket i sin tur sänkte medelåldern och pensionspengarna räckte till dom få som trots allt gick i pension!
  Jag tror inte att det ligger i ett lands intresse av att alla ska vara friska och leva länge... ur ett rent nationalekonomiskt perspektiv!
 13. Några observationer rörande studien från Norr- och Västerbotten som refereras av under-hundra #12 och andra: (a) totalkolesterol (tK) är fortfarande klart lägre 2010 än 1986, samtidigt som E% fett (baserat på självrapporterat intag) är något högre, (b) ökningen av tK från 2008 är inte unik för perioden; det skedde likartade ökningar med några tiondels mmol under några år i början av 90-talet (vad som däremot är avvikande är att det inte skett några minskningar av tK efter 2003), (c) minskningen av tK från 1994 till 2003 korrelerar inte med någon minskning av E% från fett totalt (men E% från olja i matlagningen ökade under den perioden, i första hand på bekostnad av margarin, tycks det som) (d) i analyser av samband mellan olika födoämnen och tK på individnivå (supplement 6) finns det mer konsistenta positiva samband med t.ex. kokkaffe, kokt potatis och margarin i matlagningen än med t.ex. smör i matlagningen (som dock varit mindre vanligt än margarin, vilket kanske bidragit till ökad osäkerhet i skattningarna) eller ost (den kraftiga minskningen av tK från 1986 till 1991, (e) minskningen av hjärtinfarktincidensen i de båda länen tycks inte ha planat ut efter 2003 fram till 2010 (http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-11-36), (f) minskningarna av E% fett bland kvinnor från 1986 fram till mitten av 90-talet, var mycket små, men kurvorna för tK har följts åt för män och kvinnor.
 14. Egil
  Tack karl!
  Jättefint inlägg... man förstår ju så mycket bättre nu. Pedagogiskt skrivet!
  Skriv en bok för NASA-barn!

  Jag har aldrig riktigt tidigare förstått när någon skriver troll-varning men nu vet jag.. he,he!

  Eller, vadå... missade jag poängen i ordbajseriet... (jag är ej ett NASA-barn)

 15. Ok, budskapet från den aktuella studien har framställts som att folk i Norr- och Västerbotten blivit friskare (lägre kolesterol) genom att äta mindre animaliskt/mättat fett sedan 80-talet men att de trenderna brutits de allra senaste åren därför att folk inte längre lyder kostråden utan äter mer animaliskt fett (och att de dessutom fortsatt att gå upp i vikt). Min poäng i #14 var att de trender som framgår av studien är litet mer komplexa än så.
 16. Efvert
  Man behöver inte nödvändigtvis vara friskare för att man har lägre kolesterolvärde ju.
 17. Egil
  Antagligen väldigt mycket mer komplext... vad tror DU att det beror på?

  Själv inbillar jag mig att dom fått smak för något förbjudet i samband med deras höga fettkonsumtion.

  Kolhydrater och fett hör inte ihop!

  Antingen eller....
  Och väljer man kolhydraterna så kommer komplikationerna som ett brev på posten förr eller senare!

 18. #17 Nej, det är klart, men i det här fallet har man sett att ålderjusterade dödstal minskat för kranskärlsjukdom (och inte ökat för andra dödsorsaker som grupp, så att folk alltså lever längre) och att insjuknande (incidens) i hjärtinfarkt också minskat under de senaste decennierna, både i Norr- och Västerbotten och övriga Sverige, och man har satt det i samband med bl.a. sjunkande nivåer av kolesterol (se t.ex. Folkhälsorapport 2009).
 19. Egil
  Höga kolesterol värden är bra så länge dom är s.a.s godartade!
  Låga värden men inte så godartade är lika med, milt uttryckt, inte så bra!

  Vi är överens tycks det!

 20. #18 Jag vet inte vad som ligger bakom den uppbromsade minskning och efterhand ökning av totalkolesterol som skett de senaste åren. Kanske spelar ökat intag av animaliskt fett in här, men frågan är väl vad det får för hälsokonsekvenser; det hade varit intressant om man inkluderat litet mer sofistikerade mått än bara totalkolesterol, som #6 (och även #20, såg inte den kommentaren när jag skrev svaret) ovan varit inne på (har t.ex. kvoten totalkolesterol/hdl-kolesterol ökat sedan 2003?). Jag tycker dock det verkar orimligt att det i stort sett bara skulle vara minskat intag av animaliskt fett och ökad medicinering som ligger bakom de stora minskningar av kolesterol som skett sedan 80-talet (se punkterna (a), (c) och (f) i #14; i studien visades också att trenderna påverkades mycket litet om man uteslöt folk som tog kolesterolsänkande läkemedel).
 21. Egil
  Karl.... är du uppdaterad, eller?
  Kom ut ur idet!
 22. Matematik är svårt: en observationsstudie är mer än elva?
 23. P-A
  Sluta gå på myten om kolesterolets farlighet,det har visat sig att akut hjärtinfarkts patienter
  har Lägre kolesterol än normalt,de som lever länge har Högre kolesterol än normalt.
  Det är lågt kolesterol som är farligt,finns inget ont kolesterol,Ldl är livsviktigt,bla. för infekt.försvaret. Men hur mycket statiner skulle man sälja på den sanningen,mammon styr.
 24. Peter S
  Det känns som studien missar på en viktig punkt i sitt grundantagande: De utgår från att hög kolesterol är dåligt för hälsan. Med den felaktiga hypotesen faller väl hela artikeln?

  Sedan skulle jag uppskatta om de som pratar om kolesterol här slutar att blanda ihop begreppen. LDL och HDL är inte kolesterol, de är transportproteiner för bland annat kolesterol men även andra substanser. Det är som att blanda ihop en bil (LDL, HDL) och dess passagerare (fettsyror)! ;)

 25. Martin
  Peter S

  Va?

  Förändringarna gav resultat – under samma period, 1985-2002, sjönk blodfetterna och överdödligheten i hjärt- och kärlsjukdomar minskade kraftigt. Bland annat sjönk antalet hjärtinfarkter bland män med 40 procent.

 26. Peter S
  @Martin

  Men berodde det på mängden fett, mängden rökning eller mängden motion? Det är väl redan väl bevisat att mättat fett i sig inte har något med hjärt och kärlsjukdom att göra samt att det finns många bevis på att lågfettkost ökar riskerna. Rökning har dock ett starkt samband till hjärtproblem om jag minns rätt? Dvs problemet är fortfarande att det är en epidemiologisk studie.

  Sedan om man tittar på inlägg #14 från Karl så syns det att det finns många faktorer som ändrades samt att en del slutsatser från SLVs sida inte stämmer. Man antar att det är ändringen av fettintaget som är det som har störst effekt då det följer den hypotes som fortfarande lever kvar (även om ingen har hittat bevis för det).

 27. Det är väl det vanliga, även i referentgranskade medicinska tidskrifter, att använda begrepp som "hdl-kolesterol" och "ldl-kolesterol", men det kan ju lätt ge upphov till den typ av missförstånd Peter (#25) påpekar.
 28. David
 29. mats
  Nu var det ju en studie på möss.. möss och fett går inte så bra ihop.
  Är ändock skeptisk till mjölk då det är en sent uppkommen mutation i en gen som gjort nordbor anpassade till lactoset. Verkar i grunden inte så bra.

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg