LCHF på högskoleprovet

Högskoleprovet

Är LCHF överallt i år? Det verkar så. En av uppgifterna från gårdagens högskoleprov handlade roligt nog om lågkolhydratkost och diabetes. En fin bonus för alla LCHF:are som skrev provet… och de andra av de 70.000 som gjorde provet fick lära sig något.

Ämnet är läsförståelse och fyra frågor följer. Kan du klara dem utan att läsa texten först?

Högskoleprovet 110402, läsförståelse:

Rätt kost vid diabetes

Det pågår en fetmaepidemi i stora delar av världen. Värst är situationen i USA där en tredjedel av befolkningen numera är överviktiga. I andra länder, inklusive Sverige, är vi raskt på väg dithän.
Människor med grav övervikt drabbas av många plågor; värst är att fetma disponerar för diabetes. Vuxendiabetes är en kärlsjukdom och alla kroppens artärer angrips. Kallbrand, njursvikt, blindhet och hjärtinfarkt är mycket vanligare hos diabetiker än hos andra.

Vuxendiabetikern har svårt att förbränna glukos. Anledningen är att diabetikerns celler är mer eller mindre okänsliga för insulin. Vuxendiabetikern har därför för mycket socker i blodet, men också mer insulin än normalt. Om det är detta eller något annat som alstrar kärlsjukdomarna är ovisst.

Vad vi vet är att det är möjligt att hålla diabetessjukdomen i schack genom att kontrollera blodets halt av socker och insulin, helst i förening med att patienten minskar i vikt.
Det är matens innehåll av kolhydrater som får blodsockret att stiga. Hos friska människor hålls det inom rimliga gränser av insulinet, men hos diabetikern kan det stiga ordentligt. Blir det tillräckligt högt utsöndras det i urinen.

Förr i tiden var den logiska behandlingen av åldersdiabetes därför diet. Patienten fick besked om att minska på kolhydraterna. Att behandla en åldersdiabetiker med insulin ansågs som kontraindicerat, då insulinet stimulerar aptiten och lätt leder till övervikt, den allvarligaste riskfaktorn hos diabetikern.

På 1980-talet började kolesterolkampanjen emellertid sitt segertåg. För mycket fett, i synnerhet fett av animaliskt ursprung, ansågs och anses fortfarande höja kolesterolet och därmed stimulera till åderförkalkning. Dessutom menar man att för mycket fett leder till övervikt. Alltså blev rådet från de amerikanska hälsoauktoriteterna till alla, friska som sjuka: ju mindre fett i maten desto bättre. Och hela västvärlden, inklusive Sverige, följde kritiklöst efter.

Men här uppstod ett problem för diabetikern, som måste hämta kalorierna från annat håll för att få tillräckligt med energi. Kalorier kommer från antingen fett, protein eller kolhydrater. Att täcka huvuddelen av sitt kaloribehov med protein är dyrt och opraktiskt, och vissa menar att det även är ohälsosamt. Det blev istället en helomvändning. Istället för att som tidigare hålla igen på kolhydraterna fick diabetikerna besked om att äta mer kolhydrater. Om blodsockret steg skulle det regleras med insulin.

Många menar att det var dessa råd som startade diabetes- och fetmaepidemin därför att det stämmer tidsmässigt. Andra anser att det finns alternativa förklaringar. Oavsett vad som är orsaken kan det konstateras att den kolhydratrika kosten inte haft den önskade effekten. Trots att fettkonsumtionen har minskat och intaget av kolhydrater har ökat i de flesta västländer ökar antalet överviktiga och diabetiker oavbrutet år för år. Kostråden gör ingen nytta.

Flera amerikanska forskargrupper med Richard D. Feinman, William S. Yancy, Eric Westman, Mary Gannon och Frank Nuttall i spetsen har de senaste åren ifrågasatt de gällande kostråden. I en rad korttidsförsök har de visat att en kolhydratfattig kost har stora fördelar hos diabetiker; ju färre kolhydrater desto bättre effekt. Det är lättare att gå ner i vikt, blodsockret stabiliseras, blodets insulinnivå går ner och många kan sluta ta sin diabetesmedicin.

Det längsta försöket har utförts här i Sverige av Jörgen Vesti Nielsen och hans medarbetare i Karlshamn. I ett 22 månader långt försök på 16 diabetiska patienter har de genom att trotsa gällande regler lyckats vända sjukdomsförloppet. Alla utom en minskade i vikt; den genomsnittliga viktminskningen var 8 kilo, flera minskade betydligt mer. En busschaufför vars körkort hade dragits in på grund av diabetes återfick sitt arbete. Hos en annan patient stoppades många års ständiga försämringar av njurfunktionen.

Även lekmän, som förgäves försökt bota sin övervikt och sin diabetes med den fettfattiga dieten, har i bokform rapporterat om de dramatiska resultat de uppnått genom att göra tvärtemot. Två exempel finns i Sverige. I sin bok Fettskrämd berättar juristen Lars-Erik Litsfeldt om hur han tillfrisknade från sin hjärtsjukdom och blev kvitt sin diabetes på detta sätt. En liknande bok är Ät dig ner i vikt författad av journalisten Sten Sture Skaldeman, som nästintill halverade sin enorma vikt genom att leva huvudsakligen på smör, ägg, fläsk och grädde.

Metoden har givetvis väckt stort intresse bland många lekmän och journalister. På Joslin Diabetes Center vid Harvard University har man redan gått ett steg i rätt riktning genom att föreslå en minskning av kolhydratintaget från nuvarande 60–70 energiprocent till kring 40 procent. Våra svenska experter på Livsmedelsverket och universiteten är emellertid kallsinniga. Deras rekommendationer ligger fast; de bygger på vetenskaplig evidens och har stöd av internationella experter i WHO, och den nya metoden kan inte rekommenderas så länge man inte vet vad som händer på lång sikt.

Vad experterna i synnerhet varnar för är risken för hjärtinfarkt då den nygamla metoden automatiskt leder till ett högt intag av animaliskt fett, och animaliskt fett anses som bekant vara farligt då det höjer kolesterolet.

Beviset för att en viss diet gör nytta är det randomiserade, kontrollerade kostexperimentet; allt annat är indirekt evidens. Har det då visats att diabetiker på en fettfattig kost får färre kärlskador och lever längre än diabetiker som får äta vad de vill?

Vid en fingranskning av de officiella rekommendationerna visar det sig att det inte finns ett enda dylikt experiment. Ingen har någonsin kunnat visa att en fettsnål kost kan förhindra komplikationerna vid åldersdiabetes. Det fanns inga experiment när kostråden ändrades och det har inte tillkommit några sedan dess.

Idén att minska på fettet bygger uteslutande på indirekt evidens. Det enda långtidsexperiment där man testat en fettfattig kost har utförts på icke-diabetiker och publicerades våren 2006. Försöket startades först när kostråden redan hade introducerats. Drygt 20 000 friska kvinnor fick rådet att snåla på fettet medan 30 000 kvinnor fick äta som vanligt. Efter åtta år var antalet personer drabbade av hjärtinfarkt och stroke emellertid lika stort i bägge grupper.

Men kolesterolet då? Stiger inte kolesterolet när patienterna äter mer animaliskt fett? Kolesterolets roll vid hjärtkärlsjukdom börjar alltmer ifrågasättas. Många anser idag att inflammatoriska processer i kärlväggen spelar en större roll för uppkomsten av åderförkalkning. Det har emellertid ingen betydelse vad man anser om detta eftersom kolesterolet över huvud taget inte påverkas av den fettrika dieten. Till och med hos patienter som täckt hälften av sitt kaloribehov med animaliskt fett ligger kolesterolet still, både total- och LDL-kolesterolet. Hos några ökar kolesterolet en smula, hos andra minskar det; genomsnittligt händer ingenting. Däremot stiger det goda HDL-kolesterolet en smula och triglyceriderna minskar kraftigt.

Mycket pekar således på att åldersdiabetes, det största hotet mot folkhälsan, kan behandlas enbart genom en ändring av kosten.

Uffe Ravnskov

kontraindicerat/kontraindikation = medicinsk term för att två saker inte passar ihop på grund av vissa omständigheter, till exempel att ett läkemedel inte ska ges om man har en viss sjukdom

Uppgifter

5. Vilket av följande påståenden har stöd i textförfattarens resonemang?

A Stort fettintag höjer kolesterolvärdet.
B Stort kolhydratintag höjer kolesterolvärdet.
C Stort fettintag höjer blodsockerhalten.
D Stort kolhydratintag höjer blodsockerhalten.

6. Enligt texten är svenska experter och myndigheter negativa till fettrik istället för kolhydratrik kost. Varför?

A De menar att kosten bara är en liten del i en omfattande problembild.
B De menar att man inte vet vad som händer i ett längre perspektiv.
C De menar att individuella skillnader omöjliggör en allmän slutsats.
D De menar att inget praktiskt experiment med att äta fettrik kost har gjorts.

7. På ett ställe skriver textförfattaren om ”den nygamla metoden”. Vad innebär denna metod?

A Att man minskar fettintaget.
B Att man ökar insulinintaget.
C Att man minskar kolhydratintaget.
D Att man ökar kolhydratintaget.

8. Vilken kritik framför textförfattaren mot de gällande svenska kostrekommendationerna för diabetiker?

A Att de är alltför snävt inriktade på vissa följdverkningar av sjukdomen.
B Att de saknar tillräckligt stöd i kontrollerade vetenskapliga studier.
C Att de bortser från det faktum att befolkningens kostvanor förändrats.
D Att de i huvudsak bygger på experiment som utförts på kvinnor.

Mer

Allt om diabetes

LCHF för nybörjare

39 kommentarer

 1. KUL!! Hoppas några förstod vad de lästa och tillämpar det i sin vardag....
 2. Kul, jag gjorde inte detta test i år, men jag har hört talas om att det handlade om LCHF:)
 3. *Föresten Doc vart har knapparna till dina olika sidor tagit vägen tex "om mig" och de andra. Har du tagit bort dem?
 4. Jag skrev provet igår och det var ju inte utan att man blev riktigt glad när man såg vad text nummer 2 handlade om! :) Inga problem att besvara frågorna utan att läsa texten, men det gjorde man ju ändå eftersom den var så intressant och välskriven. Jag hoppas verkligen att många fick en tankeställare!
 5. Ja LCHF finns 'överallt' nu. Såg i senaste 'Bolaget', Systembolagets tidning, att det var ett helt uppslag om LCHF och hänvisning bla hit till Kostdoktorn.

  Nästa vecka kommer ett litet reportage om mig och en väninna om LCHF i ena lokala tidningen här i Kalmar, 'Östran'. Vi blev uppringda av dem - som hört genom omvägars omvägar att vi äter enligt lågkolhydrat högfet kost. Och det visar sig att fler och fler börjar fatta!

  A

 6. Cavegirl IF
  Jag skrev också provet igår och blev positivt överaskad över denna LÄS-uppgift. :-D
 7. KickAnn
  Heja Uffe - och dom som valt ut texten till årets högskoleprov!

  Välskrivet, informativt och som bonus: SANT :-)

 8. Jag borde ha anmält mig till högskoleprovet!
 9. Åse
  Kul att detta fanns med i årets prov!
  Jag har pratat med en del om diabetes typ 1 och vid flera tillfällen verkar det som att den upptäcks just vid 8 års ålder. Har du någon teori om varför det kan vara så?
 10. Tomas
  Haha, nu måste väl snart Rössner, Sveriges svar på Bagdad-Bob, snart inse att kriget redan är förlorat.
 11. Ett brett flin i ansiktet blev det på mig med när jag såg läsuppgiften igår på högskoleprovet!=)) Stort GILLA!
 12. Pellefant
  Det är stort! Att Verket för högskoleservice väljer en sådan text är kul. Och för ett prov för en generation som större delen av sitt fått lättmjölk och andra lättprodukter i skolorna.
 13. Jag skrev provet igår, tackar ödmjukast för de fyra gratispoängen! ;) Jag satt nästan och fnissade åt det.
 14. Matfusket #3,
  Ja de länkarna finns nu enbart i högermarginalen. Det blev kladdigt att ha länkarna i dubbla uppsättningar.
 15. Pre-diabetiker
  Citat: ..."Vuxendiabetikern har svårt att förbränna glukos. Anledningen är att diabetikerns celler är mer eller mindre okänsliga för insulin. Vuxendiabetikern har därför för mycket socker i blodet, men också mer insulin än normalt"...

  Detta citat tycker jag säger allt. Det blir ett bra svar på tal när folk säger att man kan äta "som vanligt" - tårtbiten kan motverkas med att spruta in extra insulin i diabetikern!

 16. Roland
  YES

  Jag klarade alla 4 utan att läsa texten.
  Revolutionen har även nått högskolans makter.
  facit till högskoleprovet https://www.studera.nu/studera/5934.html

  (lånat ut min bok till först låntagaren = en till på rätt sida)

 17. Idalinda
  Så fantastiskt!
 18. Lena
  Yes!!!
  Jag klarade också testet utan att läsa texten först.

  Det måste vara väldigt sällsynt att kunna svara på frågorna i ett läsförståelsetest utan att först ha läst texten och det är definitivt inte tanken med testet. Nu blev det ett test i allmänbildning istället.

  Den som har valt ut denna text har nog ingen aning om vilken folkrörelse LCHF har blivit i Sverige och vilken djup KUNSKAP många har i ämnet. Härligt att alla LCHFare, som gjorde testet, hade ytterligare en fördel förutom alla hälsofördelar!

  På tisdag ska jag lyssna på en föreläsning av Kostdoktorn i Hässleholm :)

 19. Ove
  Att denna text är en av flera till delprovet läsförståelse är väl mer ett bevis på hur komplext och svårt det är. Eventuell sanningshalt är irrelevant.
 20. inger
  "Doc "

  En fråga till dig Andreas. Hur mår du nu ? Hur känner du dig nu ?

  Snurrar inte världen runt för dig just nu ? Kan du sova på nätterna ?
  Önskar dig och alla andra loycka till i fortsättningen

  Inger

 21. farmor kaisi anka
  Förresten, är det ingen som har önskat nån gång att det skulle finnas bra snabbmatställen med LCHF-mat?
 22. Cavegirl IF
  #21 farmor kaisi anka

  Jo, jag hade gärna sett ett par sådana i närheten av mitt jobb.

  Än så länge löser jag det på ett av följande sätt:
  1. Matlåda hemifrån
  2. Köper lunch från matbutiken i närheten. De fixar olika (billiga!) lunchrätter att välja på, ex kycklingspett el. kokt lax fylld med god ost. De lyfter inte ens på ögonbrynet när jag beställer köttet utan "kolhydratsmassan" till.
  3. Sashimi från Sushirestaurangen i närheten. Dock lite mycket pengar för några få bitar fisk, så det blir tyvärr inte alltför ofta.

 23. Tilinn
  Jo jag önskar verkligen att det snart poppar upp LCHFsnabbmatställen överallt i vårt samhälle. Som det är nu är det oroligt att ge sig ut på turer längre än en dag, då man som jag får ont i magen och mår illa om man måste "fuska". Jag tycker man får lite skeptiska miner fortfarande. Senast jag var på restaurang och bad om mer grönsaker istället för potatis sa personalen: -Nej det har vi inte, du kan få lite extra saltgurka.
 24. Elin
  Låter ju som att de har roligare texter nu än jag skrev det. Jag har ett starkt minne av en urtråkig text som handlade om granskog...
 25. Haha så jäkla roligt :D
 26. Annelie_LivsGlad
  Tilinn - första gången jag har "hört" det - att du inte kan få extra grönsaker menar jag. Fast jag säger oftast att jag vill ha mer beja istället .) även om jag inte tror att den är gjord som den jag gör hemma. Jag brukar också ta extra smör (eller bregott) och toppa köttet med.

  Tips på jättesnabbt mellanmål - gå in på pressbyrån/7eleven/liknande - så gott som alla har de där packen med 2 ostskivor! Då klarar man lite till. tips 2 måste bli - det har kommit en liten bytta med grekisk naturell youghurt (2 dl?) kanske en sån?

  Fast det är klart man hoppas på LCHF mats restauranger. :) har själv för många järn i elden annars skulle jag öppna en.

 27. Marie
  Nu har jag provat i drygt en månad med LCHF och går inte ner ett dugg. Har inte fuskat en enda gång och kört stenhårt. Jättekul. Så nu skiter jag i det här och provar nåt annat. Jag tror inte detta är för alla. Fördelen är att jag lärt mig äta regelbundet och tappat sockersuget. Tror faktiskt inte att det här är för alla i och med att vi har olika kroppar, därmed inte sagt att jag ser ner på LCHF. (och ja, jag motionerar)
 28. Annelie_LivsGlad
  Marie - har du läst om "omställningstid"?
 29. Cavegirl IF
  #27 Marie

  Tror faktiskt inte att det här är för alla i och med att vi har olika kroppar,

  Fast vi är alla av "rasen" människor. Vi är inte olika när det gäller hur kroppen tar hand om kolhydrater, fett, protein, vitaminer, mineraler och spårämnen.

  Det vore ungefär som att säga att vissa katter bör äta kött, medan andra katter mår bättre av spannmål. (Vilket självklart är helt absurt)

  Ledsen att det inte hänt något på denna månad och hoppas du hittar en metod som fungerar. :-)

 30. Cavegirl IF
  #24 Elin

  Jo, ett par, tre av texterna var riktigt trevliga. Förutom LCHF-texten fanns det en intressant naturvetenskaplig artikel och en recension av en romantisk författare. Å andra sidan fanns det också en helt horribel text angående ett lagförslag som var riktigt jobbig att plöja igenom! (IMHO)

  Den engelska läsförståelsen hade riktigt trevliga texter! :-)

 31. Elin
  #30

  Ja det är ju kul att de inte längre testar förmågan att hålla sig vaken utan verkligen läsförståelse ;-)

 32. Martin
  Marie, #27, ibland tar det lång tid för kroppen att inse att den faktiskt FÅR göra sig av med fettet. Speciellt om man plågat den med "vanlig" bantning innan.

  Ett vanligt problem är att man äter för lite. Då vägrar kroppen att göra sig av med fettet. Man ska alltså äta rikligt för att gå ner i vikt!

  Lycka till med LCHF, och som du säger får man ju andra fördelar än att gå ner i vikt! Själv är jag normalviktig men äter LCHF för magens skull.

 33. Tilinn
  # 26 Anneli Tack för tipsen!
 34. Tilinn
  # 32 Martin Jag kan förstå Marie. Det ÄR svårt att veta hur mycket man ska äta. Å ena sidan ska man äta rikligt, å andra sidan inte FÖR många kalorier heller. (Tror jag läste det nånstans här eller i Skaldemans böcker). Jag har inte heller klurat ut det. Fortsätter också för magens skull, men hoppas fortfarande att en dag bli av med "badringen".
 35. Martin
  Tillin #34, självklart ska man inte tvinga i sig mat heller. Men man ska definitivt äta till man blir mätt, och fungerar det inte får man öka fetthalten. Både proteiner och kolhydrater påverkar insulinet.
 36. Annelie_LivsGlad
  De nada Tilinn!
 37. Tilinn
  Hehe, inga problem att få i sig mat!
 38. Erik
  Bra reklam för LCHF.
  Högskoleprovet tar ytterligare kraft till hösten.
  Då skall de införa flera nya delprov som inte bara baserar sig på bra minne.

  De har tänkt sig att man även skall kunna förstå det man läser och kunna dra slutsatser.
  Spännande nytänkande i det svenska skolsystemet.

  Om det kommit tidigare kanske fler högre poster hade personer som både kunde minnas och tänka istället för att envist upprepa det de lärt sig om och om igen med en dåres envishet.

 39. B.
  Att äta LCHF bättrar nog resultatet också! Förra året åt jag avokado, kyckling, sallad på lunchen & rasterna och lyckades få 2.0.

  Killarna runt omkring mig satt med Red Bull och godis..tror inte det gick lika bra för dem!

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg