Räddar LCHF livet på barn i Amazonas?

Klicka på fotot för större bild

Klicka på fotot för större bild

Har LCHF räddat livet på barn i Amazonas? Härom dagen fick jag en fantastisk berättelse från Cate – kvinnan på flygplansvingen.

Här är hennes historia översatt till svenska:

Hej Doc, För två och ett halvt år sedan hamnade jag och min partner på din sida efter att ha läst på Facebook om smörbristen i Sverige. Vi hade kämpat för att hitta ett sätt att gå ner i vikt och standardrådet att äta mindre, mindre fett och mer hälsosamt fullkorn fungerade inte. Vi köpte en trappmaskin. Vi köpte light-produkter. Vi försökte svälta oss. Inget av det fungerade och vi mådde eländigt. Du vet hur det kan vara. Efter att ha hittat din sida började vi med LCHF och vände aldrig tillbaka. På 6-8 månader gick jag ner 27 kilo och vägde 63 kilo (1,73 lång). Kerri, min partner, gick ner 18 kilo. Hela tiden efter det har vi hållt vikten och har aldrig mått bättre. Att säga att din kamp för sunt förnuft har räddat våra liv är en underdrift. Viktigare än så, på ett indirekt vis, har det räddat andra liv också.

Jag flyger ibland en flygplansambulans i Amazonas i södra Guyana som frivillig. 27 kilo är tillräckligt för att låta mig få med ett extra barn till sjukhuset från en avsides by och en riktigt kort startbana av jord. Vikt är allt när man flyger nära säkerhetsgränserna och det har funnits några tillfällen när den förlorade kroppsvikten har tillåtit mig att ta med ett barn till på flygplanet, när det tidigare inte gick.

Tack Andreas!
Cate

Tack själv Cate, för din inspirerande historia, och grattis till dina egna hälsovinster!

Mer

LCHF för nybörjare

Tips för att gå ner i vikt

Över 200 tidigare framgångshistorier

Originalmejlet

Hi Doc, Two and a half years ago my partner and I stumbled on your site after reading a post on Facebook about the butter shortage in Sweden. We’d been struggling to find a way to lose the weight and the standard advice of eat less, low fat and more healthy whole grains wasn’t working. We bought a treadmill. We bought low fat stuff. We tried to starve ourselves. None of it worked and we were miserable. You know the story. After finding your site we started LCHF and never looked back. In 6-8 months I’d lost 60 pounds to get down to 140 pounds (5′ 8″). Kerri, my partner, lost 40. All this time later we’ve kept it off and have never felt better. To say that your crusade of reason has saved our lives is an understatement. More importantly, in a round about way, it’s saved other lives as well.

I sometimes fly an air ambulance airplane in the amazon basin in Southern Guyana on a volunteer basis. 60 pounds is enough to enable me to carry an extra child out to the hospital from a remote village and a really short, dirt airstrip. Weight is everything when flying the edge of the envelope and there have been a few times when that lost weight allowed me to put another child on the plane whereas before I couldn’t. Thank you Andreas! Cate

Äldre inlägg