Friskare och smalare med D-vitamin?

D-vitamin från solen

Stark sol är vår bästa källa till D-vitamin, vilket gör att många i Sverige får brist åtminstone under det mörka vinterhalvåret.

Ytterligare en ny väldesignad* studie visar nu positiva förändringar med tillskott av D-vitamin. 77 överviktiga medelålders kvinnor fick antingen 1 000 E D-vitamin dagligen (en relativt låg dos) eller placebo under tre månader. De som fick D-vitamin fick förbättrad kolesterolfördelning och signifikant lägre fettvikt (-2,4 kilo jämfört med kontrollgruppen). Vikt och midjemått förbättrades marginellt och icke-signifikant.

Denna studie visar liknande fynd som tidigare studier och pekar på små men potentiellt viktiga effekter av D-vitamin på metabola riskfaktorer som fasteinsulin, HDL, triglycerider, blodsocker och bukfetma.

Effekten verkar inte vara lika påtaglig som den av lågkolhydratkost, men de kan rimligen kombineras för bästa effekt.

Mer om D-vitamin: Infosida / Blogginlägg

* Randomiserad, placebokontrollerad, dubbelblind.

Äldre inlägg