Förslag: diabetes = HbA1c > 5,4

Internationella experter rekommenderar nu ett nytt sätt att diagnosticera diabetes.

CNN: Experts urge new screening for diabetes.

Nytt bättre sätt?

Tills nu har diabetes diagnosticerats genom tillfälligt förhöjt blodsocker (för aktuella nivåer se här). Blodsockret kan dock variera mycket under dagen. Särskilt när man ätit mycket kolhydrater – då stiger det. Man har därför behövt kontrollera blodsockret efter en natts fasta, eller två timmar efter att ha druckit en bestämd mängd socker, för att få någon säkerhet på det.

Nu kommer förslaget att överge de krångliga metoderna. Istället går man enbart på långtidsblodsockret, HbA1c. Det är ett mått på det genomsnittliga blodsockret under sista ca 2 månaderna.

Båda metoderna har för- och nackdelar. Men det nya sättet låter rätt smart och smidigt om ni frågar mig.

Nya nivån? HbA1c 5,4 %

Över den nivån och du kan snart ha diabetes, officiellt sett. Över 4,9% kan betyda hög risk att få diabetes i framtiden.

Mer

Blodsocker och diabetes

Allt om diabetes

PS – Svenska nivåer skiljer sig från utländska på grund av annan analysmetod. Utomlands rekommenderas gränsen 6,5%. Observera också att HbA1c är ett annat mått än vanligt blodsocker. 5,4 i vanligt blodsocker är väldigt normalt.

Äldre inlägg