Fetmaepidemin i USA 1989 – 2010

fetma1989

Så här såg fetmaproblemen i USA ut 1989, när den moderna fetmaepidemin just börjat ta fart. Som av en slump just samtidigt som fettskräcken bet sig fast allt hårdare.

Två korta decennier senare, år 2009, var den officiella statistiken oigenkännlig. Och varje år tas nya rekord. Alldeles nyss släpptes siffrorna för 2010. Vill du se?

Epidemin
fetma09-10

Lyckligtvis ligger vi i Sverige långt efter, på 13-14 procent feta. Vi kan ännu vända utvecklingen. Om vi däremot följer i USAs fettskrämda fotspår så kan samma katastrof ske här.

Tyvärr är våra officiella kostråd ännu en kopia av USAs kostråd. Den omoderna rädslan för mättat fett lever kvar. Men allt färre i Sverige tror numera på fetmaskapande råd om lightprodukter. Vi kan vända utvecklingen nu.

Mer

Ett enkelt sätt att påverka och sprida kunskap är att ge intresserade en folder om LCHF.

Varför amerikaner är feta

Matrevolutionen

Viktnedgång och LCHF: Dags att sluta förneka vetenskapen

Referens

Statistiken ovan finns på cdc.gov. Fetma definieras i statistiken som BMI>30.

Äldre inlägg