Epilepsi och LCHF

epilepsi

Ser på Toxiska epistlar om en ny studie på 30 vuxna personer med svår epilepsi, där runt hälften fick stor förbättring med lågkolhydratkost. Det har ju tidigare använts med god effekt på barn med svårbehandlad epilepsi.

Jag ser ingen anledning att det inte skulle fungera lika bra, eller bättre, på personer med mer lättbehandlad epilepsi. Kanske något att tipsa om, ifall du känner någon med epilepsi? Det är ju ett tråkigt faktum att i stort sett alla epilepsimediciner leder till ökad trötthet och svårigheter att tänka riktigt lika klart som utan. Med lågkolhydratkost kunde epileptiker med lite tur kanske klara sig på lägre doser, och få mindre biverkningar?

Ett epilepsi-anfall beror på okontrollerade elektriska urladdningar mellan nervcellerna i hjärnan. Många kan drabbas någon enstaka gång under livet om ”kramp-tröskeln” är sänkt såsom vid sömnbrist, feber eller alkoholabstinens. Personer med epilepsi har alltid sänkt kramp-tröskel.

Stora mängder socker eller andra snabba kolhydrater kan göra vissa (tänk barn) ”socker-speedade”. Själv tänker jag mig att detta ger ökad aktivitet i hjärnan. Detta kan tänkas underlätta överstigande av kramp-tröskeln, och därmed ge ett epileptiskt anfall hos den känslige. Mycket fett i kosten brukar istället ha en lugnande effekt hos många. Kanske är det denna effekt i hjärnan som förbättrar epilepsibesvär i studier?

Vill man spekulera lite mer fritt kan man tänka sig att en del av dagens epilepsi kanske är en följd av nya kostvanor som våra hjärnor inte är genetiskt anpassade till än? Om så tycker jag bilden ovan är ganska träffande…

Jag adderar den aktuella studien på min sida för vetenskapliga studier.

Äldre inlägg