Diet Doctor Podcast #63 — Ben Bikman

Är för mycket insulin en grundorsak till de kroniska sjukdomar som just nu plågar det moderna samhället? Enligt professor Ben Bikman är svaret troligtvis ja.

Och han om någon borde veta. Professor Bikman är forskare specialiserad på insulin och dess effekter på vår hälsa.

I sin nya bok, Why We Get Sick, förklarar dr Bikman varför vi måste rikta vårt fokus på insulinnivåer i avseende att förbättra den globala hälsan. Våra livsstilsval kan orsaka insulinresistens – men även bota tillståndet. Verktygen står till vårt förfogande; vi behöver bara veta vilka de är och hur de används.

Dr Bikman talar med en kombination av auktoritet och ödmjukhet som är sällsynt i en värld av ljudklipp. Jag uppskattar hans expertis och hans inställning. Jag hoppas att även du kommer att göra det.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare avsnitt hittar du här.

Innehåll


00:00  Introduktion
02:15  Välkommen professor Ben Bikman
03:34  Meningsskiljaktigheten inom det medicinska och vetenskapliga området
05:01  Bens definition av insulinresistens
07:06  Insulinresistens i kroppens olika celler
11:12  Du kan inte ha insulinresistens utan hyperinsulinemi
12:14  Några av insulinets grundläggande funktioner
15:13  Vanliga hot som insulin kan innebära
18:25  Bevisnivån som kopplar högt insulin till sjukdomar
22:52  Insulinresistens och dess roll i många kroniska sjukdomar
30:41  Betacellsfel vid typ 2-diabetes
33:15  De primära och sekundära orsakerna till insulinresistens
39:54  Både livsmedelsval och matfrekvens har betydelse
41:45  Effekten av mättat fett på musklernas insulinkänslighet
45:46  Tillstånd för omvänd metabol flexibilitet
51:25  Motion och insulinresistens
54:10  Träningsformer som kan motverka insulinresistens
57:55  Är LCHF det enda sättet att reversera insulinresistens?
1:02:50  Fasta för att förbättra insulinresistens
1:08:22  Mer om professor Bikman

Om avsnittet

Virtuell podcast inspelad i december 2020 och publicerad i januari 2021.
Podcastvärd: dr Bret Scher
Producent: Hari Dewang

Tipsa andra

Gillar du Diet Doctor Podcast? Hjälp gärna andra att hitta den genom att lämna ett omdöme på iTunes.

Tidigare podcasts