Bör olivolja ersätta alla andra fetter?

DD-123

Jag älskar olivolja. Jag ringlar den över sallad, ångade och rostade grönsaker, jag penslar den på min köttbit innan jag grillar den. Studier som PREDIMED-studien menar att olivolja är ett hälsosamt fett som kan ge hälsovinster, exempelvis minskad risk för hjärtsjukdom.

En ny epidemiologisk studie stöder denna evidens och går ännu längre, författarna menar att vi borde ersätta alla andra former av fett med oliovolja. Men stöder vetenskapen denna rekommendation?

Den nypublicerade studien i Journal of the American College of Cardiology tar fram data från Nurse’s Health Study och Health Professionals Follow-up Study. Deltagarna fyllde i frågeformulär om sin kost vart fjärde år. Författarna har gått igenom datan och hittat en liten, 14 procent, minskning av kardiovaskulära händelser för de som åt mest olivolja jämfört med de som konsumerade minst.

Som med alla observationsstudier, gör ”healthy user bias” datan svår att tolka, då de som åt mycket olivolja också tenderade att vara mer fysiskt aktiva, rökte mindre och åt mer multivitaminer (ofta ett tecken på att man bryr sig mycket om sin hälsa).

Vi kommer alltså fram till att de som åt mycket olivolja generellt levde hälsosammare och hade ett något bättre utfall när det gäller hjärtsjukdom. Det är alltså osannolikt att olivolja skulle vara till skada och möjligt att det var till nytta. Om man kombinerar den här datan med PREDIMED-studien och andra observationsstudier tycks det finnas stöd för olivolja som del av en hälsosam kost.

Men författarna stannade inte där, de fortsatte:

När man jämförde med margarin, smör, majonnäs och mejerifett, var olivolja associerad med lägre risk för kardiovaskulär sjukdom (CVD) och hjärtinfarkt. När man däremot jämförde med andra vegetabiliska oljor fanns ingen association alls till CVD.

Olyckligtvis dominerar de förutfattade meningarna i det här uttalandet. Lägg märke till hur författarna slår ihop smör med margarin, majonnäs och mejerifett. När man tittar på datan var detta inte signifikant när man tittar på enbart smör (konfidensintervallet låg på 1,0 vilket betyder att det inte var ett signifikant fynd). Med andra ord fanns det ingen evidens för att de som äter mer smör hade en förhöjd risk jämfört med de som åt olivolja. Men det är inte vad författarna rapporterade.

Hur är det då med mejeriprodukter och majonnäs? Skillnaden var mellan 5 och 7 procent. Skillnader i epidemiologiska studier som är så små är i princip meningslösa. Men det hindrade ändå inte författarna från att komma fram till slutsatsen:

Detta arbete ger upphov till ny evidens som menar att om man ersätter mättat fett, som smör och margarin, med hälsosamma växtoljor som olivolja, är det till fördel när det gäller att förebygga CVD.

Olyckligtvis tycks detta vara ett nytt exempel på hur man kan vända och vrida på data för att bekräfta sina redan uppställda förväntningar. Mer rättvisande slutsatser från denna studie är:

  1. De som åt mer olivolja hade bättre förutsättningar än de som åt mindre, men vi vet inte om det var olivoljan som gjorde skillnad eller om de helt enkelt var hälsosammare och gjorde bättre val överlag.
  2. Det fanns ingen skillnad mellan de som åt mer olivolja och de som år mer smör.
  3. Det fanns en minimal skillnad, som sannolikt inte är kliniskt betydelsefull, mellan de som åt mer olivolja och de som åt mer mejeriprodukter och majonnäs.

Vi kommer tyvärr inte att se dessa slutsatser på twitter och rubriker. Här på Diet Doctor kommer vi att fortsätta att betona evidensens kvalitet och hjälpa dig att fatta väl genomtänka beslut så att du på ett mer korrekt sätt kan använda studieresultat för att äta hälsosamt.

Tack för att du läser,
Dr Bret Scher

Tidigare

Hälsosamma val av fett

Expertpanel enig – det finns ingen evidens för begränsning av mättat fett


Gratis provmånad!

Få tillgång till samtliga recept, fantastiska veckomenyer, videokurser, guider om hälsa, råd om viktnedgång från läkare dietister och andra experter. Du vet väl att du kan använda ditt friskvårdsbidrag till Diet Doctor Plus?


Äldre inlägg