Bakslag för årlig megados D-vitamin

D

Kan man få för mycket av det goda?

En ny studie testade att ge D-vitamin i en dos om året till gamla, för att förebygga fall och benbrott. De gav enorma 500 000 E en gång per år. Jo, du läste rätt, en halv miljon enheter. Resultatet blev inte vad man hoppats.

Deltagarna fick aningen fler fall (runt 15% mer), och något fler frakturer (runt 26% fler). Tvärtom mot förhoppningarna.

Två studier mot strömmen

Tidigare studier på D-vitamintillskott har gång på gång visat motsatt resultat: färre frakturer, och även färre fall. Endast en studie har tidigare visat ökad frakturrisk med D-vitamintillskott. Den var också på årlig megados: 300 000 E som injektion. Tidigare studier med positiva resultat har oftast varit på dagliga doser.

Snacka om säkert, trots allt

Några allvarligare biverkningar sågs inte i övrigt, trots megadosen som var ett par hundra gånger högre än den dagliga dos jag föreslår vid solbrist: 2 000 – 4 000 E. Och drygt tusen gånger högre än den försumbara mängden i en multivitamintablett: 400 E.

Faktum är att gruppen som fick megados D-vitamin, trots biverkningen ovan, hade färre dödsfall och färre cancerfall än gruppen på placebo (ingetdera statistiskt signifikant).

Tummen ner för megadoser?

Efter dessa två negativa studier på megadoser verkar det ännu rimligare att ta D-vitamintillskott på mer naturligt vis: helst inte mer än runt 10 – 15 000 E per gång. Det motsvarar den mängd man får av en stund i stark sommarsol.

Att experimentera med något annat verkar onödigt tycker jag.

Media

TIME: Megadoses of Vitamin D offers no benefit

Studien

Sanders KM, et al. Annual High-Dose Oral Vitamin D and Falls and Fractures in Older Women. A Randomized Controlled Trial. JAMA. 2010;303(18):1815-1822.

Mer

Allt om D-vitamin

Äldre inlägg