Antioxidanter kan förvärra cancer

Cancerpiller?

Cancerpiller?

Antioxidanter framhävs ofta som bra för hälsan, baserat främst på spekulationer och osäkra observationsstudier. Men kan tillskott av antioxidanter istället vara farligt för hälsan? Ja, antagligen.

En ny studie på möss visar att de som fick tillskott av antioxidanter – bland annat E-vitamin – fick dramatiskt förvärrad lungcancer:

GP: Antioxidanter kan förvärra cancer

Naturligtvis kan man invända att möss inte är människor. Men studier gjorda på människor visar oroande tecken på att tillskott av antioxidanter är skadliga även för oss. De kan öka risken för vissa cancerformer och tillskott av höga doser av antioxidanten E-vitamin ökar risken att dö i förtid.

Din kropp tillverkar egna antioxidanter, på rätt plats. Tillskott av extra antioxidanter kan tänkas vara skadliga bland annat genom att hindra immunförsvaret från att bekämpa infektioner… och cancerceller. Antioxidanter kan nämligen neutralisera ett av immunförsvarets vapen mot oönskade inkräktare, oxiderande ämnen.

Den ironiska sanningen kan alltså vara att höga doser extra antioxidanter skyddar främst de celler du vill bli av med: farliga bakterier och cancer.

Äldre inlägg