Diet Doctor Podcast #73 — Michael Moss

Är ultraprocessad mat beroendeframkallande och styr den över vår förmåga att fatta beslut om vi ska äta den eller inte? Ordet “beroende” är ett laddat ord som har olika innebörd för olika människor.

I denna intervju med Pulitzer Prize-vinnaren Michael Moss, författare och undersökande journalist, diskuterar vi hans omfattande utredning av livsmedelsindustrin och huruvida dess processade produkter är beroendeframkallande eller inte.

Michael förklarar i sin bok Hooked hur matindustrin kontrollerar vår biologiska strävan efter överlevnad och på så sätt använder vår biologi för att maximera vinsten. Vad innebär det för industrins ansvar i dagens globala fetmaepidemi? Och hur kan vi bekämpa dessa sofistikerade marknadsföringsjättar – såväl ur ett samhälleligt som ur ett individuellt perspektiv – för att förbättra vår hälsa?

Utifrån lärdomar från tobaksindustrin ger Michael oss den kunskap vi behöver för att förstå varför vi kan känna att vi tappar kontrollen när det kommer till processade livsmedel.

Han betonar att mat skiljer sig drastiskt från tobak – vi behöver få i oss mat, men vi behöver inte röka. Även om det gör en lösning mer komplicerad ökar det samtidigt våra möjligheter till intervention.

Tack för att du läser,
dr Bret Scher

Tidigare avsnitt hittar du här.

Innehåll


00:00  Introduktion
02:30  Michaels drivkraft till att skriva sina böcker
07:34  Varför termen “beroende” förekommer i böckerna
11:05  Ett budskap till människor som är beroende av processad mat
17:48  Hur livsmedelsindustrin drar fördel av emotionellt överätande
24:37  Hur definitionen av beroende påverkar vårt samhälle
30:25  Vad vi kan göra på samhällelig nivå
39:16  Gör näringsdeklarationer någon skillnad?
42:38  Framtida förhoppningar om att förbättra vår hälsa
50:20  Var du hittar Michael Moss

Om avsnittet

Virtuell podcast inspelad i april och publicerad i maj 2021.
Podcastvärd: dr Bret Scher
Producent: Hari Dewang

Tipsa andra

Gillar du Diet Doctor Podcast? Hjälp gärna andra att hitta den genom att lämna ett omdöme på iTunes.

Tidigare podcasts