1 ägg om dagen är livsfarligt (?)

Ägg och kolesterol

Ny studie med detta resultat rapporteras idag, återkommer till den.

Hur många har hört att kolesterolrika ägg är farligt? Räck upp en hand. Alla? Ok.

Den tron är baseras på den gamla teorin att kolesterol i kosten höjer blodkolesterolet, och högre blodkolesterol i sin tur ökar risk för hjärtinfarkt.

Vore det sant skulle det gå att visa att minskad mängd kolesterol i kosten minskade mängden hjärtinfarkter. Det har man mig veterligen aldrig lyckats med, de stora studierna på området (som WHI) har inte kunnat bevisa någon nytta alls med minskning av kolesterol eller fett i kosten. Alltså borde det vara fritt fram äta ägg?

Ägg-studien är en mindre del i en större där man följt 21,000 män över 20 år. Man finner där att de som åt mer än 7 ägg i veckan hade en 23% ökad risk att dö under studien. Diabetiker som åt ägg överhuvudtaget hade dubbelt så hög risk att dö som de som inte gjorde det.

Jaha. Det låter ju som att saken är avgjort. Ägg är livsfarligt, eller?

Inte säkert. Problemet är att denna typ av studie, oavsett vad kvällstidningar säger, inte kan visa orsakssamband. Man kan bara säga att de som åt mycket ägg dog oftare, inte att de gjorde det på grund av äggen. Vad som helst annat som äggätare gör mer än andra kan vara orsaken istället.

Till att börja med – om äggen nu var farliga så kan man tänka sig att de extra dödsfallen var på grund av mer hjärtinfarkter. Konstigt nog sågs inte någon ökad risk för hjärtinfarkt bland äggätarna. Så vad kan då ha varit orsaken?

Tittar man närmare ser man att de som åt mer än 7 ägg i veckan även rökte mer, drack mer alkohol och motionerade mindre. Dessutom var de äldre. Med andra ord är det kanske så att de som försöker leva hälsosamt på alla vis ofta även minskar mängden ägg de äter (eftersom det sägs vara farligt). Naturligtvis lever denna grupp längre än de som inte bryr sig så mycket om sin hälsa – utan röker, dricker, låter bli att motionera… och äter alla ägg de vill.

Alternativt kan man ändå tro att äggen absolut riskerar att döda en. Men då får man också tro att äggätande får dig att röka och dricka alkohol, hindrar motion – och gör dig född tidigare.

Tillägg: Dagens medicin rapporterar om studien, utan att ifrågasätta resultaten det minsta. Länk till själva studien och kommentar i AJCN. Det är ganska underhållande att läsa kommentaren där de försöker förklara hur ägg kan öka dödlighet, men inte risken för hjärtinfarkt eller stroke – vilket skulle förutsättas om kolesterolteorin nu stämde. Kanske ger ägg mer dödligt kammarflimmer föreslår man, vad jag förstår taget ur tomma luften… Låter mer för mig som att man krystat försöker förklara motsägelserna i ett samband som inte beror på orsak, utan samvariation (enligt ovan).

Tillägg 2: Gräver lite i studien. Intressant – inte nog med att det inte fanns någon säker ökning av antalet hjärtinfarkter bland de som åt mest ägg – de som åt flest ägg (>7/v) fick faktiskt minst hjärtinfarkter av alla grupperna (dock inte statistiskt signikant).

Fler liknande studier om äggkonsumption för den intresserade, i dessa sågs ingen fara av att äta ägg utom möjligen något för diabetiker som åt många (mycket möjligt att detta är samma effekt som diskuteras ovan – diabetiker som trots tidigare råd att låta bli äter mycket ägg torde i snitt bry sig mindre om sin hälsa)

Hu 1999 (JAMA)

Nakamura 2004 (AJCN)

Qureshi 2007 (Med Sci Mon)

Äldre inlägg