Informationsblad

LCHF-foldrar

De gratis LCHF-foldrar för nybörjare som Bonniers började trycka under våren 2011 är en jättesuccé. Redan har 28.000 delats ut och jag har tills vidare gott om ytterligare färdigtryckta hemma.

Vill du också vara med och sprida kunskap och hälsa till de omkring dig? Vill du ha enstaka foldrar kan du printa ut dem själv eller få några i samband med beställningar på LCHF-butiken eller prenumererationer på LCHF-magasinet. Du kan också få hur många du vill i samband med mina föreläsningar.

Om du vill dela ut många, tiotals eller hundratals, exempelvis om du jobbar med kostrådgivning (inom eller utanför den offentliga vården), då kan du mejla till foldrar@kostdoktorn.se. Berätta kortfattat hur många foldrar du behöver och varför, samt din postadress, så skickar vi dem till dig gratis! Gott om läkare och diabetessköterskor har redan mejlat och fått foldrar, vilket är extra glädjande.

Vill du ha liknande foldrar på norska? Mejla då samma information till mitt norska bokförlag:  post@lillemaane.no

LCHF-foldern

Äldre infoblad

Infoblad

Ladda ner ovanstående i PDF-format

Mer

LCHF för nybörjare

Vetenskapliga studier på LCHF

Om kostdoktorn.se