Studier om vitamin- och mineralbrist, och tillskott.

D-vitamin

Översiktsartiklar:
Läkartidningen 2007: D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott
New England Journal of Medicine 2007: Vitamin D Deficiency

Järn

Murray-Kolb 2007 AJCN Randomiserad studie som visar förbättrad kognitiv funktion hos unga kvinnor med järnbrist, efter järntillskott.

Omega-3

Nagakura 2000 Eur Resp J Randomiserad kontrollstudie som visar förbättring i astmasymtom hos barn som fick omega-3 i tillskott.

Nutrition Journal 2007: Effects of an open-label pilot study with high-dose EPA/DHA concentrates on plasma phospholipids and behavior in children with attention deficit hyperactivity disorder

Bouwens M, et al. Fish-oil supplementation induces antiinflammatory gene expression
profiles in human blood mononuclear cells.
 Am J Clin Nutr. 2009 Aug;90(2):415-24. Epub 2009 Jun 10.

26 veckor med 1,8g EPA+DHA/dag ledde gav minskad inflammatorisk och proppbildande genaktivitet.