Svar från professor Hellenius

Härom veckan skrev jag om hur den så kallade ”livsstilsmottagningen” på Karolinska Institutet finansierats av läkemedelsföretaget Pfizer. Jag skrev ett öppet brev till chefen för mottagningen för att klargöra vilket inflytande de har.

Här är konversationen hittills:

Första mejlet 20/3

Hej Mai-Lis!

Det har kommit till min kännedom att läkemedelsföretaget Pfizer finansierat din livsstilsmottagning på KI:
Karolinskas och Hellenius livsstilsmottagning betalas av Pfizer!
Jag skulle gärna vilja ha en kommentar av dig kring detta. Specifikt undrar jag:

 1. Finansierar Pfizer fortfarande livsstilsmottagningen helt eller delvis?
 2. Om ja, varför nämns inte detta på mottagningens hemsida?
 3. Har Pfizer på något sätt varit inblandad i din så kallade ”livsstilsprofessur”? Har Pfizer ekonomiskt stött professuren nu eller tidigare?

Jag anser att allmänheten förtjänar svar på ovanstående frågor som naturligtvis påverkar trovärdigheten.

Ovanstående mejl publiceras som öppet brev på Kostdoktorn.se.

Med vänlig hälsning,

Andreas Eenfeldt

Svar 22/3

Hej!

Min professur har aldrig bekostats av några andra medel än landstingspengar och medel från Karolinska Institutet.

När livsstilsmottagningen startade i projektform jan 2008 sökte jag och fick ett stipendium i preventiv kardiologi och efter bedömning av sjukhusets och Pfizers jurister kunde stipendiet användas som projektmedel för att starta upp verksamheten på Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset. När vi startade meddelades detta i ett pressmeddelande och i en del rapporter i media återgavs också detta faktum. Det är inget vi försökt dölja. Det står klart och tydligt i våra offentliga rapporter och det stod också på hemsidan inledningsvis. Pengarna från Pfizer användes under de två första åren, men merparten av finansieringen har kommit från Stockholms läns landstings Folkhälsoanslag (konkurrensutsatta medel man söker för folkhälsoarbete) och de två senaste åren har vi fått projektstöd direkt från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Min forskargrupps forskning är på sedvanligt sätt finansierad av sökta externa medel från olika forskningsråd, stiftelser, fonder, ALF-medel etc.

Mina jävsdeklarationer finns på myndigheters hemsidor (sådana jag har sakkunniguppdrag för) och de är godkända av deras jurister. Jag är inte bedömd som jävig.

Med vänlig hälsning från Mai-Lis

Andra mejlet 22/3

Hej Mai-Lis!

Stort tack för ditt klargörande svar. Jag ska självklart låta mina läsare få veta det.

Bara för att klargöra allt fullständigt först: Har Pfizer på något sätt varit inblandad i livsstilsmottagningen efter år 2010?

Allt gott,
Andreas

Tredje mejlet 30/3

Hej Mai-Lis!

Jag saknar tyvärr svar på min kompletterande fråga nedan. I brist på sådant kommer jag under kommande vecka att publicera konversationen hittills.

Frågan, återigen:

Bara för att klargöra allt fullständigt först: Har Pfizer på något sätt varit inblandad i livsstilsmottagningen efter år 2010?

Allt gott,
Andreas

Svar 1/4

Hej!

Varit bortrest och ligger efter med mail. De senaste åren, liksom tidigare, har jag erhållit föreläsningsarvoden från olika företag, inklusive Pfizer.

Med vänlig hälsning från Mai-Lis

Fjärde mejlet 3/4

Hej Mai-Lis!

Tack för svar! Dock var det inte vad jag frågade, kanske uttryckte jag mig otydligt. Så fjärde försöket gillt:

Har Pfizer på något sätt varit inblandad i livsstilsmottagningen även efter 2010?

Med vänlig hälsning,
Andreas Eenfeldt

Fortsättning följer

Det är alltså fortfarande oklart om läkemedelsföretaget Pfizer ännu delvis finansierar KI:s så kallade livsstilsmottagning.

Jag är naturligtvis tacksam för de svar jag fått. Dock vore det väl inte så svårt att kort svara ”nej, Pfizer är inte längre inblandade i livsstilsmottagningen”? Om det nu var så.

Vad tror du?

Tidigare

Karolinskas och Hellénius livsstilsmottagning betalas av Pfizer!

500 000 kronor från Pfizer

Känd professor i reklamfilm för Pfizer?

20 kommentarer

 1. Jompa
  Är människan inte skyldig att svara på frågan?
 2. Eva Li
  Att inte svara på en direkt fråga är ju också ett svar... Ska bli intressant att läsa fortsättningen...
 3. Idean
  En klassiker, Svara men svara inte på frågan!
  Svar: #5
 4. Gäst
  Ser fram emot fortsättningen.

  Kallar man sponsring från läkemedelsbolag för stipendium?

 5. Precis! Sen tycker jag inte det ska finnas pengar från Pfizer över huvud taget!
 6. Tombola
  ,,att sättet att undvika ett direkt svar på frågan tyder på att det nog ligger en gravad hund här! :-)
 7. Jerker
  På den här fliken i min webbläsare står det: "Svar från professor Hell..."

  B-)

 8. P
  Nu är Pfizer på sossarnas kongress:
  http://www.healthpolicy.se/seminarium-i-goeteborg/
 9. Goran van Den Buske
  Man kunde lika gärna ropa i öknen efter mer uttömmande svar. Men härskarstilen breder alltjämt ut sig och sätter djupa avtryck bland våra makthavare och deras handgångna utövare och representanter. Detta exempel borde väl vara ett typiskt uppslag för svt:s Uppdrag Granskning?
 10. Stina
  Nu när jag läser hennes svar så har jag svårt att bestämma mig för vad som är värst, att hon får pengar från Pfizer eller att våra skattepengar används till denna diffusa verksamhet. Dessutom, har man rent mjöl i påsen så behöver man definitivt inte undvika att svara på frågor.
 11. Hej Andreas, jag gillar verkligen din, som jag uppfattar, lite tuffare attityd. Mycket bra och faktiskt nödvändigt tror jag.
 12. Maggan
  Håller med er. Andreas får nog vänta på ett klart svar från denna donna.

  Här ligger verkligen en hund begraven.

  Om hon inte är betald av Pfizer så hade hon naturligtvis talat om det på en gång istället för att snirkla sig i svaret. Hmm intressant att se fortsättningen.

  Men det går säkert att få reda på detta på något sätt ändå.

 13. Tiny Tom
  "Mina jävsdeklarationer finns på myndigheters hemsidor (sådana jag har sakkunniguppdrag för) och de är godkända av deras jurister. Jag är inte bedömd som jävig."

  "De senaste åren, liksom tidigare, har jag erhållit föreläsningsarvoden från olika företag, inklusive Pfizer."

  Ingen som ser ett problem i ovanstående? Jag menar, varför ens bry sig om jäv när ovanstående (åtminstone enligt Hellenius) INTE betraktas som jävsgrundande? Rena rama kleptokratin!

  Där "anything goes" blir till slut bara den som ifrågasätter dårskapen ett problem.

  När man ser sådant här så förstår man ju faktiskt också varför historien tenderar upprepa sig jämt och ständigt. Kort och gott, när börjar revolutionen? Jag vill ha första parkett.

 14. Bo Blomberg
  Nja, det verkar väl som om Pfizer pytsar in pengar, men antagligen så går dom väl till Karro och inte till M-L och sen skriver hon ju att dom finansierar sig via att söka anslag än här och än där och det är väl inte osannolikt att Pfizer är med där också. Det betyder dock inte att Pfizer direkt påverkar, alltså är det väl ok att säga att det inte är ett "jäv". Att det är lite "slirigt" är väl klart, men om nu inte landstinget och vi skattebetalare vill finansiera forskning fullt ut så blir det så här. Jag tycker nog det är att gå för långt att påstå att M-L skulle vara styrd av pfizer, vilket jag tycker antyds i ett flertal inlägg. Det är väl snarare "prestige" än finansiering som förklarar det hårdnackade blundandet i den rådande kostrådgivningen, tror i alla fall jag.
 15. Maria Jonsson
  Så länge dom jobbar med livsstil och inte förordar läkemedel från Pfizer så spelar det väl inte roll om dom är med och finansierar?

  Egentligen är det ju primärvårdsläkare som skriver ut läkemedel utan att informera om hur man kan bli frisk som går läkemedelsföretagens ärenden.

  Skulle livsstilsmottagningen ha med Pfizer på sin hemsida så skulle dom ju göra reklam för dom. Att dom i det tysta hjälper till att finansiera en verksamhet som kan sänka läkemedelsanvändningen kan väl inte vara någon nackdel?

 16. MickeB
  Detta står i hennes jävsdeklaration från 2010

  "Beslut 2010-03-05

  Maj-Lis Hellenius har inte någon fastare anknytning till livsmedelsindustri eller livsmedels-handel. Inte heller övriga engagemang har någon tydlig koppling till Livsmedelsverkets uppdrag eller verksamhet.
  Livsmedelsverket antar Maj-Lis Hellenius som ledamot av Expertgruppen för kost och hälsa för perioden 2010-2011.

  Inger Andersson
  Generaldirektör "

  Enligt denna skrivning kan man ju undra om man överhuvudtaget kan anses jävig om man jobbar åt ett läkemedelsbolag?
  Inte ens VD:n för Pfizer kan ju anses jävig enligt ovanstående, då SLV kostråd bara riktar sig till friska.

  Ett läkemedelsbolag som sponsrar livstilsmottagningar, ger ut kostråd för diabetiker och hjärtsjuka och säljer olika mediciner mot kostrelaterade sjukdomar.
  Maj Lis har enligt sin jävsdeklaration författat patientinformationsmaterial som givits ut av Pfizer. Astra, MSD och Schering-Plough.
  Men dessa kost och livstilsråd kanske inte har "någon koppling till SLV:s verksamhet"

 17. I Like Neil Young
  #15 Maria Jonsson

  Du får ursäkta men det var det naivaste jag läst på länge.

 18. Ove
  #17

  Vad innebär det?
  Innebär det att du läser lite?
  Innebär det att du inte har läst på länge?
  Innebär det att du lätt blir naiv?

  Eller vad är kontententan av ditt inlägg?

 19. I Like Neil Young
  Ja du Ove - vad kontentan är kan man ju fundera på.
  Och det gjorde ju uppenbarligen du..
 20. MickeB
  Inget svar ännu?

Lämna en kommentar

Svar på kommentar #0 av

Äldre inlägg